عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 57

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

توسعه صنعتی و اقتصادی گرچه ظاهرا" نشانه بهبود سطح زندگی است لیکن ره آورد دیگری نیز دارد و آن آلودگی است .بشر در راه ترقی و رسیدن به تمدنی والاتر،مزارع خویش را از دست می دهد،آب و هوایی که برای زندگی لازم دارد آلوده می کند و اگر به همین ترتیب ادامه داده ،برمیزان آلودگی ، کنترل نداشته باشد خود به دست ساخته خود از بین خواهد رفت و تنها در صورتی که پیشرفت صنعتی همراه با کنترل آلودگی باشد می توان مطمئن بود که بشر به پیشرفت واقعی نائل شده است . ...

اکثر روشهائی که برای کاهش یا از بین بردن آلودگی سالمونلائی به کار می‌روند در کشتار ، فرآیند سازی ، سرویس غذا و کارهای خرده فروشی رهبری می‌شوند. این مقاله اصول پرورش دام و طیور را که براساس آنها سالمونلا در سطح تولید باید کنترل شود ، شرح می‌دهد . اهمیت مزرعه در دائمی نمودن فرآیند بیماری ، بهبود روشهای دامپروری و محیطی کوتاه مدت را می‌طلبد. پیشگیری در مرحله تولید سیکل از طریق فعالیت مشترک آسان است . ...

این طرح بخشی از طرح جامع بررسی عوامل سقط جنین گوسفند و بز در کل کشور می‌باشد. اهمیت بروسلوز از هر دو جنبه بهداشتی و اقتصادی مورد توجه خاصی می‌باشد. سقط جنین ناشی از بروسلوز هر ساله خسارات شدیدی را به دامداران وارد نموده و از طرفی دیگر به آلودگی محیط و اشاعه بیماری به انسان و حیوانات منجر می‌شود. از این رو بررسی این مهم از اهمیت خاصی برخوردار بوده و تعیین میزان آلودگی بروسلایی جنینهای سقط شده مورد توجه می‌باشد. کمپیلوباکتریوز به عنوان بیماری حیوانات و مولد سقط جنین از اهمیت وی ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.