عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

معدن سرب و روی انگوران به عنوان بزرگ‌ترین معدن سرب و روی ایران در استان زنجان واقع شده است، بنابراین صنایع بسیاری به منظور استخراج و فرآوری این فلزها در این استان شکل گرفته‌اند. فعالیت این صنایع باعث آلودگی منابع طبیعی استان به فلزهای سنگین گردیده است. در این طرح 24 نمونه خاک از عمق (30-0سانتی‌متری) به روش شبکه ای ودر فواصل منظم از منطقه مورد مطالعه برداشت گردید سپس مقدار کل فلزهای سنگین در نمونه‌های برداشت شده به روش (Aqua regia) و غلظت قابل جذب آن‌ها به روش (Lindsay) مو ...

در اين پژوهش لايه هاي نازک اکسيد واناديوم روي بستر شيشه با استفاده از روش اسپري پايروليزيز با انتخاب پارامترهاي متفاوت دماي بستر (300، 350، 375، 400، 450، °C 500)، غلظت‌ محلول اوليه (0/05، 0/1، 0/15، mol/lit 0/2) و آهنگ‌ لايه نشاني (3، 5، 7، ml/min 10) رشد يافتند. مطالعه و بررسي اثر پارامترهاي لايه نشاني روي خواص ساختاري لايه‌هاي نازک اکسيد واناديوم نشان داد که براي تشکيل فاز بتا-پنتاکسيد واناديوم با ساختار چارگوشي، بهترين دماي بستر دماي oC450، بهترين غلظت محلول اوليه mol/lit ...