عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 57

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برای دستیابی به همکاری توسعه و محیط زیست به شناسایی پیامدهای حاصل از اجرای پروژهه ای توسعه ای می باشد د رواقع ارزیابی پیامدهای زیست محیطی را باید مکانیسمی در جهت بالا بردن کارآیی تحلیل سود - هزینه بشمار آورد . توسعه صنعتی سطح استان گیلان در غالب ایجاد 17 شهرک صنعتی در طول برنامه های دوم و سوم سبب شده تا ارزیابی اثرات توسعه این طرح ، مزایا و معایب اجرای فعالیتهای این چنینی را به نقد و بررسی بکشاند . در اجرای این طرح ارزیابی از روش ترکیبی لئوپولد و تجزیه و تحلیل سیستمی استفاده ...

در چند دهه گذشته، آلودگی زیست محیطی به یکی از نگرانی های اصلی تبدیل شده است. تعداد زیادی از ترکیبات سمی که اکثرا فعالیت های صنعتی و کشاورزی سرچشمه می گیرند) به صورت پیوسته به محیط زیست بشر منتشر می شوند. روش های قدیمی برای ارزیابی آلودگی زیست محیطی که براساس روش های آنالیزی شیمیایی استوار است تنها اطلاعاتی را در مورد غلظت های مطلق مواد شیمیایی شناخته شده در نمونه زیست محیطی بدون فراهم آوردن یک تفسیر مناسب از سمیت آن بر روی موجودات گیاهی و حویانی یکی منطقه به این معنی که تنها ...

غلظت فلزات سنگین در نمونه‌های آب زیرزمینی و سطحی، خاک و رسوبات محدوده شهرک صنعتی شیراز برای بررسی آلودگی ناشی از استقرار صنایع، فعالیت‌های کشاورزی و شهرنشینی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه‌‌برداری از خاک در سه عمق متفاوت صورت گرفت. عناصر Ni، As، Mo، Cu، Pb و Zn غنی‌شدگی بیشتری را در عمقهای A و C در مقایسه با عمق B نشان می‌دهند. بررسی ضریب آلودگی و ضریب آلودگی اصلاح شده بر اساس غلظت زمینه خاک، آلودگی متوسط را برای Pb، Zn، Co، Ni و As و آلودگی قابل توجه را برای Pb نشان می‌دهد. نت ...

در این تحقیق، با استفاده از روش کیفی و مطالعه تطبیقی آموزش الکترونیکی ، یک مدل مناسب برای کشور ایران پیشنهاد گردیده، در ادامه نیز با بررسی مدلهای مختلف مدیریت دانش و تکیه بر دو مدل "نوناکا تاکوچی" و مدل "پروبست و روب و رامهاردت"، یک مدل تلفیقی مناسب جهت تلفیق آموزش الکترونیکی و مدیریت دانش ارائه شده است.در پایان به طراحی مدل مفهومی آموزش الکترونیکی محیط زیست با استفاده از مدلهای مدیریت دانش پرداخته شده است. در این راستا، پس از تهیه و تدوین پرسشنامه ای محقق ساخته، شامل 38 ...

بر اساس اطلاعات موجود، حوضه آبریز سفید رود مقدار زیادی رسوب تولید کرده که بخش اعظم آن وارد رودخانه سفید رود شده و بصورت بار معلق و بار بستری حمل می گردد. بخشی از این رسوبات بطور مستمر در حاشیه رودخانه رسوب کرده و پوینت بارها ، دشتهای سیلابی و سواحل حاشیه ای رودخانه را بوجود آورده اند در حال حاضر این رسوبات حاصلخیز توسط خود رودخانه ها در حال تخریب و فرسایش می باشد و بخشهای زیادی اززمینهای کشاورزی و رسوبات حاصلخیز را از بین می برد . از طرف دیگر، تخلیه مقدار زیادی پساب کارخانجات ...

بافت فرسوده از مهمترین چالش های پیش روی کلانشهرهای ایران محسوب می شود. زندگی در این بافت ها چالش های فراوانی را برای ساکنان در پی دارد. برای رسیدن به راهکار و برون رفت از این نارسایی ها، نگاهی جامعه شناسانه به بافت فرسوده ضروری به نظر می رسد. در تحقیق مروری حاضر بابطه بین فرسودگی فیزیکی و فرسودگی اجتماعی، حس مکان و فرسودگی بافت، تأثیر بافت فرسوده بر کجروی ها و ناهنجاری های اجتماعی، الگوهای جلب مشارکت مالکین در بازسازی بافت های فرسوده و مقاومت مالکین در نوسازی و مرمت بافت ها، ...

پدیده پیشروی آب شور دریا، که معمولاً در اثر استخراج آب های زیرزمنیی رخ می دهد یکی ازمشکلات کنونی آبخوان های ساحلی می باشد. حوضه آبریز تالاب میقان یکی از مناطق مهم استان مرکزی می باشد که ا ستخراج بیش از حد از آب های زیر زمینی در قسمت غرب این تالاب، جهت مصارف آبیاری اراضی، شرب و صنعت باعث پیشروی آب شور و آلوده شدن جاه های بهره برداری در این منطقه شده است. تحقیق حاضر تلاشی است جهت نمایش تغییرات سطح ایستایی آب زیرزمینی در غرب حوضه آبریز کویر م یقان در آبخوان دشت اراک و تأثیر آن د ...

کارخانه سرب و روی انگوران با عملیات حفاری خردایش انتقال فلوتاسیون سالیانه مقدار زیادی از خاک معدنی را فرآوری کرده و از نتیجه‌ این فعالیت مقدار زیادی عناصر سنگین به صورت سرب و روی کادمیوم، جیوه و آرسنیک در محیط پخش می‌گردد که بصورت پیوسته در آبهای منطقه و خاکهای منطقه تجمع یافته و با انتقال از طریق علوفه دام نهایتاً وارد چرخه زیستی می‌شود. این پروژه با هدف شناسایی منابع سوله آلودگی این عناصر در منطقه اجرا شده و نهایتاً راهکارهای لازم در جهت مدیریت آب و خاک و هوا ارایه می‌شود. ...

این پژوهش درتلاش است تارابطه بین ایجاد شهرک صنعتی ومیزان زیست محیطی،درشهر را مورد ارزیابی قرار دهد.جهت جمع آوری داده ها ازروش نمونه گیری احتمالی ساده استفاده شده است.لذا پس از محاسبه حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران،پرسشنامه ها به صورت تصادفی بین مدیران وساکنین شهرک صنعتی شهر علی آباد کتول توزیع گردید.مولفه های مورد ارزیابی قرارگرافته دراین پژوهش عبارت است از:سیستم تصفیه آب،تصفیه پساب وتصفیه هوا،آلودگی فضا ومنظر،آلودگی خاک وآلودگی صوتی.همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها آزمو ...