عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استفاده گسترده از منابع آب زیرزمینی به دلیل کیفیت بالای آن در سال‌های اخیر باعث گسترش آلودگی این آب‌ها در سطح جهانی شده است. هم اکنون، دو راهکار اساسی در زمینه حفاظت منابع آب زیرزمینی شامل ارزیابی آسیب‌پذیری آب‌های زیرزمینی و تهیه نقشه کیفیت منابع آب زیرزمینی وجود دارد. مدیریت بهینه منابع آبی و حفظ و ارتقای کیفیت آن‌ها، مستلزم وجود داده‌هایی در زمینه موقعیت و مقدار عوامل شیمیایی آب در یک منطقه جغرافیایی معین می‌باشد. این تحقیق به منظور بررسی و پهنه‌بندی تغییرات مکانی کیفیت آب ...
 
امروزه یکی از بزرگترین دغدغه های فکری بشر آلودگیهای محیط زیست می باشد و از جمله مهمترین این آلودگیها ، آلاینده-های نفتی می باشند که با توسعه صنایع مرتبط و انتشار در منابع حیاتی محیط زیست شامل آب، خاک و هوا به شدت سلامتی انسان را مورد تهدید قرار داده است و نمونه بارز آن بحران آلودگی نفتی روستاها و مناطق اطراف پالایشگاهها ومراکز پتروشیمی است. لذا کنترل و پاکسازی این آلاینده ها از محیط زیست اطرافمان بیش از پیش اهمیت می یابد. جهت نیل به این هدف راهکارهای زیادی در بخشهای مختلف محی ...

منابع آب زیرزمینی با آلاینده های مختلفی از قبیل نیترات آفت کشها (مانند اترازین ، سیمازین، دیورون و ایزوپروتون )‌علف کشها ، مواد نفتی ، مواد آلی طبیعی و ...آلوده شده که باعث ایجاد نگرانیهای زیادی در این زمیه شده است. در این بین غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی تهران اغلب نزدیک به حد استاندارد 50 میلی گرم در لیتر ) و حتی بالاتر از آن بوده از این رو هدف از این تحقیق بررسی کارایی سیستم نانوفیلتراسیون (باغشا NF90) در حذف این آلاینده از آبهای زیرزمینی تهران است. نانو فیلتراسیون پروس ...

با توجه به اهمیت آبخوان‌های موجود در شرق و شمال شرق استان چهارمحال و بختیاری به‌عنوان تأمین‌کننده آب شرب و کشاورزی بخش بزرگی از شهرستان‌های شهرکرد، فارسان، بروجن و کیار این تحقیق باهدف شناسایی نواحی آسیب‌پذیر آبخوان‌های مذکور با استفاده از مدل‌های DRASTIC، C-DRASTIC، GODS، SINTACS، SI و GRAM در محیط GIS انجام شد. سپس اعتبارسنجی مدل‌ها با استفاده داده‌های نیترات منطقه صورت گرفت. نتایج نشان داد مدل DRASTIC بیشترین همبستگی را با تغییرات غلظت نیترات داشت بنابراین از میان سایر مدل ...
نمایه ها:
  
موضوع این پایانه بررسی شرایط و مسائل زمین شناسی زیست محیطی دشت منوجان (کهنوج)،واقع در جنوب شرقی ایران ،با استفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی است. تحلیل خطر لرزه خیزی این شهر با روش های احتمالاتی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت که نشان از خطر زیاد زلزله دارد. بر اساس نقشه پهنه بندی خطر سیل بخش هایی از شهر ها و روستا ها ی سطح دشت که در مجاورت مسیل های اصلی قرار گرفته اند در معرض این خطر قرار دارند. براساس نقشه پهنه بندی خطر نشست زمین نشان داد ه که در این دشت خطر نشست زمین می تواند و ...