عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 91

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آللوپاتی به عنوان هر نوع اثر مفید یا مضری تعریف می شود که در اثر ترشح مواد بیوشیمیایی، توسط گیاه دهنده روی گیاه گیرنده ایجاد می گردد مواد آللوشیمیایی در شرایط خاصی به محیط تراوش می شوند و می توانند بر جوانه زنی بذر، رشد ریشه و ساقه گیاه، تعدا د میکروارگانیسم های خاک و نیز دیگر اعمال گیاه اثر گذارند به منظور بررسی اثر عصاره به زعفئران بر روی خصوصیات جوانه زنی بذور گندم، آزمایشی در سال 1391 در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی بیرجند با استفاده از آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح ...
نمایه ها:
گندم | 

امروزه آللوپاتی به عنوان یک ابزار در مدیریت کنترل علفهای هرز در یک زیست بوم زراعی مورد استفاده قرار می گیرد. ترکیبات آللوپاتی می توانند در میزان دسترسی میکرب های همزیست به مواد غذایی نیز تاثیر بگذارند. از استفاده های دیگر ترکیبات آللوپاتی می توان به تولید آفت کش های طبیعی و برخی از داروها اشاره کرد. ...

از آللوپاتی ممکن است به منظور مدیریت پایدار علفهای هرز بهره جست. رازیانه به عنوان یک گیاه داروئی با خاصیت آللوپاتی قوی از دیر باز در ایران و خیلی از نقاط دنیا کشت می شود. پژوهش انجام شده شامل سه آزمایش جداگانه بود که در گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه صنعتی در سال 91-92 انجام شد. در آزمایش اول به کمک روش عصاره‌گیری آبی، پتانسیل آللوپاتی ده ژنوتیپ رازیانه تهیه شده از نقاط مختلف ایران (شامل اصفهان، ابن سینا، کرمان، شیراز، مشهد، ارومیه، یزد، اردبیل، همدان و بوشهر) بر روی علف ...
نمایه ها:

این پژوهش به منظور ارزیابی اثرات آللوپاتی بقایای اندام هوایی ژنوتیپ‌های مختلف گلرنگ زراعی، در فاصله زمانی شهریور ماه 1392الی تیرماه 1393 به صورت سه آزمایش جداگانه در آزمایشگاه‌های گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام گرفت. آزمایش اول به منظور بررسی تاثیر آبیاری معمول و تنش خشکی بر پتانسیل آللوپاتی ژنوتیپ‌های گلرنگ و آزمایش دوم به منظور بررسی تاثیر آللوپاتی بقایای اندام هوایی چهار ژنوتیپ حاصل از غربال ژنوتیپ‌ها در آزمایش اول، بر رشد گیاهچه گیاها ...

جلبک‌ها تولیدکننده‌های اولیه موادآلی در محیط‌های آبی‌اند که حلقه اولیه و اصلی زنجیره‌های غذایی را تشکیل می‌دهند. به عنوان مهمترین گروه جلبک‌ها می‌توان جلبک‌های سبز را نام برد که بیشترین تعداد جنس و گونه، به همراه بالاترین پراکنش جهانی را دارا می‌باشند (Guiry and Guiry, 2014). قدمت شناخت و استفاده از جلبک‌ها به2000 سال پیش می‌رسد. شناسایی جلبکها به صورت علمی ظاهرا از اواسط قرن هجدهم شروع شد. در سال 1754 میلادی "لینه" نام متداول ولی غیررسمی جلبک را ابداع نمود (Bold et al., 1985 ...

توانائی آللوپاتی درمنه که گیاهی است چند ساله و از خانواده کاسنی، بر روی جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه گندم و آگروپیرون طی یک سری آزمایشها تحت بررسی قرار گرفت . گندم به عنوان گیاه زراعی و آگروپیرون به عنوان گیاه مرتعی انتخاب شدند. اثر قسمتهای مختلف درمنه از جمله ریشه، ساقه، برگ و گل جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند. طرح آماری مورد استفاده، طرح بلوکهای کامل تصالدفی بود. ابتدا غصاره آبی غلیظ 10 درصد وزنی - حجمی تهیه گردید و سپس از آن عصاره مقادیر 5، 10، 20 و 40 درصد تهیه شد و اثرآنها ...

چکیده علف‌ها‌ی هرز تهدید جدی برای کشاورزی محسوب می‌شوند زیرا برای دستیابی به آب، نور و مواد غذایی با گیاهان زراعی رقابت کرده و باعث کاهش کمی و کیفی محصولات زراعی می‌شوند، به طوری که خسارت ناشی از علف‌ها‌ی هرز گاهی به 70 الی 80 درصد می‌رسد. راه ‌ها‌ی کنترل علف‌ها‌ی هرز عبارتند از : فیزیکی، مکانیکی، بیولوژیکی، زراعی و شیمیایی. که در این میان مبارزه‌ی شیمیایی به عنوان یک روش موثر رواج زیادی دارد ولی به دلیل افزایش مقاومت علف‌ها‌ی هرز به علف‌کش‌ها، عوارض زیست محیطی و آلودگی آب‌ ...

علف‌هاي‌هرز از عوامل عمده کاهش ارزش کمي و کيفي محصولات کشاورزي هستند. روش‌هاي مختلفي براي کنترل با علف‌هاي‌هرز توصيه مي‌شود. از جمله ‌اين روش‌ها، استفاده از آللوپاتي گیاهان مي‌باشد. این تحقیق در قالب دو آزمایش جداگانه به منظور بررسی برهمکنش آلوپاتی گیاهچه های ارقام لوبیا و علف هرز تاتوره با استفاده از روش فضای مساوی آگار، در آزمایشگاههای بذر و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 91 انجام گرفت. بذور از پیش جوانه دار شده درون بشر 400 میلی لیتری حاوی 40 میل ...

در کشاورزی مدرن کشت یک گونه گیاه زراعی، جایگزین جامعه طبیعی گیاهان شده است . در این روش تولید ، محل تولید گونه زراعی باید از عواملی نظیر علف های هرز، میکروارگانیزم ها، ویروس ها، حشرات مضر و غیره ، عاری شود. در این سیستم کاربرد آفت کش ها نه تنها بر آفات و محصولات زراعی اثر می گذارد بلکه بر خاک، گونه های زنده غیر آفت، آب ، غذا و درنهایت سلامت انسانی اثر سوء دارد. در نظام های کشاورزی سنتی ، علف های هرز از اجزای مهم اکولوژیکی نگهداری سیستم محسوب می شوند. به طوری که برخی از علف ه ...