عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 563

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدلهای کیفی آب ابزارهای مفیدی می باشند، که برای شبیه سازی کیفیت آب مورد استفاده قرار می گیرند. این مدلها بسته به شرایط، فاز آلاینده و آلاینده ای که مدل می کنند، با یکدیگر متفاوت می باشند. در این تحقیق یک مدل کیفی فاز آبی، برای تعدادی آلاینده و یک پیکرده آبی تعیین و استفاده شد. پارامترهای دما، نیاز اکسیژن بیوشیمیایی، کل مواد جامد حل شده، کلسیم، منیزیم، کلرید، مس، آهن و سولفات برای قمست رودخانه ای دریاچه سد رسوبگیر مجتمع مس سرچشمه کرمان، برای مجموعه ای از نقاط و در زمانهای مختل ...

در کوتاه مدت بازخورانی گازهای اگزوز (‏‎EGR‎‏) یکی از ساده ترین و کاربردی ترین روش های کاهش اکسیدهای نیتروژن (‏‎NOx‎‏) در موتورهای احتراق داخلی است. اما چنانچه این روش بطور صحیح اعمال نگردد باعث افت شدید توان و افزایش بیش از حد سایر آلاینده ها می گردد. لذا پس از تعیین مقادیر کاملا کنترل شده ‏‎EGR‎‏ تزریقی در دمایی که حداکثر بازده و حداقل زیان را بوجود آورد جهت افزایش تاثیرات مثبت و تخفیف زیان های کاربرد ‏‎EGR‎‏ و همچنین یکسانی توزیع سیلندر به سیلندر ‏‎EGR‎‏ اقدام به ارزیابی به ...

در این پایان‌نامه مسئلهء انتقال آلودگی در محیطهای متخلخل اشباع، مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه مدلی ریاضی جهت پیش‌بینی توزیع تراکم آلاینده‌ها در محیطهای مذکور، تهیه گردیده است . فرضیات مهم در تهیهء مدل مورد نظر عبارتند از، پایدار بودن جریان آبهای زیرزمینی، ناهمگن بودن محیط متخلخل، ثابت بودن عمق محیط متخلخل، تزریق آلاینده‌ها به صورت نقطه‌ای، متغیر بودن خصوصیات هیدرودینامیکی آلاینده‌ها شامل ضرایب پراکنش طولی و عرضی، ضریب کندرفت و نیز امکان وقوع واکنشهای شیمیایی، بیولوژیکی و ی ...

نفوذ باران در انباشتهای مواد زائد، مواد آلاینده را می‌شوید و از انتهای محل دفن، مایعی خارج می‌شود که حاوی انواع آلودگیهای میکروبی و شیمیایی است . به این مایع اصطلاحا شیرابه انباشت گفته می‌شود. شیرابه خروجی می‌تواند پس عبور از خاک غیر اشباع زیر انباشت ، خود را به آب زیرزمین رسانده و باعث آلودگی آن شود. در این تحقیق مدلی ارائه شده است که بتواند غلظت کل مواد جامد (TS) در آب زیرزمینی را تحت نفوذ آلودگی یک انباشت مواد زائد قرار دارد در جهات افق و قائم در زمانهای مختلف پیش‌بینی کند ...

آلودگی هوای تهران یکی از معضلات زیست محیطی ملی محسوب می شود. موضوع کنترل آلودگی هوای تهران ابعاد وسیع اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فنی دارد و از مسائل مهم در این زمینه، مراقبت از افزایش یا کاهش آلودگی و یافتن علل و عوامل آن و همچنین پیش بینی عوامل کاهنده آلودگی است تا بتوان بر اساس نتایج مطالعات، برنامه ریزی مفید و موثر و صرفه جویانه در مورد کاهش آلودگی هوای تهران بعمل آورد. عدم وجود مدیریت جامع و متمرکز زیست محیطی در شهر تهران و فقدان برنامه ریزی همه جانبه و سطح بندی شده و نیز ...

موتورهای دیزلی یکی از انواع موتورهایی هستند که در حال حاضر در خودروهای سبک و سنگین بکار رفته و اساسی ترین مشکل اینگونه موتورها از نظر آلاینده ها، تولید مقدار دود سیاه و اکسیدهای ازت (NOx) می باشد و مقدار تشکیل سایر گونه های آلاینده چون هیدروکربن های نسوخته و منواکسیدکربن در آنها نسبت به سایر موتورها کمتر می باشد. تابحال در پروژه های تحقیقاتی داخل کشور آلاینده NOx در موتور دیزل و دیزل گاز مورد بررسی قرار نگرفته است و به جرأت می توان گفت که این کار تحقیقاتی، اولین کاری است که م ...

امروزه مدیریت منابع آلاینده درمحیط زیست از اهمیت خاصی برخوردار است . دراین طرح ابتدا اطلاعات نسبتا کاملی از پراکنش و وضعیت منابع آلاینده محیط زیست به خصوص منابع صنعتی جمع آوری شده و از واحدهای صنعتی شاخص نمونه برداری صورت گرفته تا میزان خروجی آلاینده (فاضلاب و هوا) به طور نمونه (درهر شاخه صنعتی) مشخص شده و با جمع بندی اطلاعات مدیریت خردمندانه و با شرایط جامعه و منطقه ارایه خواهد شد . دراین راستا می توان به استانداردهای منطقه ای کنترل آلودگی نیز دست یافت . ...

هدف از این مقاله، معرفی مدل ریاضی و نرم افزار موجود جهت پیش بینی آلاینده ها و مطالعه عملکرد موتورهای اشتعال جرقه ای با سیکل باز می باشد. شبیه سازی فرآیندهای تبادل گاز نظیر (مکش، تخلیه و روبش) به روش پر و خالی شدن بوده که به سیکل بسته (ابتدای تراکم تا انتهای انبساط) اضافه شده است. اجزاء در نظر گرفته شده در این مدل شامل: کاربراتور، مانیفلد ورود، سیلندرها و مانیفلد اگزوز می باشد که برای هر یک از آنها معادلات بقاء جرم و انرژی (قانون اول ترمودینامیک) به روش عددی نیوتن- رافسون حل م ...

بطور کلی نشست آلاینده ها در اثر عدم کنترل دقیق و اصولی پسابهای صنعتی و نیز شیرابه های ناشی از دفن غیر بهداشتی مواد زائد جامد و نفوذ آنها به توده خاک و نیز احتمال سرایت به آبهای زیرزمینی از جمله نگرانی ها و موارد لازم جهت مطالعه و بررسی تحقیقاتی بشمار می رود . دراین زمینه علاوه بر لزوم بررسی مکانیزم حرکت آلاینده ها و نحوه توزیع ابر آلودگی، بررسی تاثیر این مواد بر اسکلت خاک و تغییرات احتمالی بر خواص فیزیکی خاک از جمله خواص خمیری، مقاومت برشی و نفوذ پذیری از اهمیت ویژه ای برخور ...