عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نانوذرات نقره برای ترمیم زخم های مختلف استفاده می شوند، بنابراین بررسی سمیت این ماده در سیستم های زنده اهمیت زیادی دارد. در این تحقیق، تاثیرات نانوذرات نقره، روی ترمیم زخم و تغییرات بار میکروبی زخم بررسی شد و نیزاثر این ذرات بر روی فعالیت آنزیم های کبدی و برخی پارامترهای هماتولوژیک موش های آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه تجربی، 50 سر موش Balb/c ماده در دو گروه 25 تایی مورد بررسی قرار گرفتند. پس از بیهوشی عمومی و تراشیدن قسمت پشت حیوان، در شرایط استریل، زخمی ...

بیماری عفونی بورس (IBD) یا بیماری گامبورو یک عفونت ویروسی حاد با واگیری بالا در جوجه‌های جوان می‌باشد که بافت لنفوئیدی با تمایل خاص نسبت به بورس فابریسیوس هدف اصلی آن می‌باشد. بیماری از نظر اقتصادی خسارات فراوانی را به بار می‌آورد زیرا علاوه بر ایجاد تلفات در جوجه‌های 3 هفته‌ای و مسن‌تر، می‌تواند باعث تضعیف ایمنی طولانی مدت در جوجه‌های در سنین اولیه گردد. با توجه به اهمیت تغییرات آنزیمهای سرم خون در تشخیص بیماریهای مختلف در این مطالعه 200 قطعه جوجه یک روزه ...
 
هدف این پژوهش بررسی تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی بر آنزیم های آسپارتات آمینو ترانسفراز، آلانین آمینو ترانسفراز و آلکالین فسفاتاز کبد معتادین زن در حال ترک با متادون بود. بدین منظور10 زندانی داوطلب از بین زندانیان در حال ترک با متادون ندامتگاه فردیس کرج که سه جلسه درهفته تمرین داشتند، با سن66/10 ± 8/33 سال، قد4/60 ± 162/2سانتیمتر، وزن 13/17 ± 62/2 کیلو گرم و اکسیژن مصرفی7/14 ± 6/18 میلی لیتر بر کیلوگرم بر دقیقه، در این آزمون شرکت کردند. آزمودنی ها در دو گروه تجربی(5نفر) و کن ...

عصاره آنزیم‌های خارج سلولی باسیلوس‌های گرم مثبت اسپور داخلی هوازی، برای مکمل‌سازی جیره‌های آزمایشی و ارزیابی توانایی پروبیوتیکی آنها برای لارو ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) استفاده شد. لاروهای ماهی (197/0 ± 583/0 گرم) به ترتیب با سه جیره حاوی عصاره‌های آنزیم های خارج سلولی باکتریایی بدست آمده از سه غلظت از باسیلوس‌ها (106×1، 107×1 و 108×1 واحد کلنی در هر میلی لیتر) در 100 گرم از جیره برای مدت 60 روز تغذیه شدند. ماهیان در سه تکرار از حوضچه‌های فایبرگلاسی با ...

تأثیر سه ماه تمرینات مقاومتی حین دیالیز بر آنزیم‌های کبدی و قدرت عضلانی در بیماران دیالیزی بیماران کلیوی به علت دیالیز مکرر، عوامل عفونی نیز در آن‌ها شیوع بالاتری دارد به همین علت ضایعات کبدی مختلف مثل التهاب، کلستاز و تغییرات چربی در آن‌ها دیده شده که می‌تواند به علل مختلف ایجاد شود. لذا هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سه ماه تمرین مقاومتی حین دیالیز بر آنزیم‌های کبدی و قدرت عضلانی بیماران همودیالیزی است. بدین منظور در این مطالعه 34 بیمار دیالیزی، 20 نفر گروه آزما ...