عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 148

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آفریقا بویژه پس از جنگ سرد از نظر اقتصادی، سیاسی و ... به تدریج دارای اهمیت شد، بطوریکه به سرعت مورد توجه کشورهای مختلف جهان قرار گرفت. این قسمت از جهان نیز در سیاست خارجی ایران بویژه پس از انقلاب اسلامی ایران جایگاه ویژه ای یافت چرا که با توجه به آرمان ها، ارزش ها و اهداف سیاست خارجی ایران در داخل و در عرصه بین المللی، این قاره می توانست بسیار تاثیر گذار و مهم باشد. به لحاظ اهمیت موضوع ، این پژوهش تلاش می کند تا به بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت های آقایان خات ...

مقاله "سینما و تلویزیون در آفریقا"، از وابستگی تا وابستگی متقابل، بخشی از مجله شماره 8 یونسکو به نام "ارتباط و جامعه" است که از زبان فرانسه به فارسی ترجمه شده است . نتایج این مقاله که به تائید یونسکو نیز رسیده است در واقع الگویی از مطالعه و بررسی دگرگونیهای اجتماعی را به دانش‌پژوهان ارائه می‌دهد. امروزه تصویر، از طریق سینما، تلویزیون و آفیشهای تبلیغاتی به صورت نمایشی تحملی برای بینندگان درآمده است ، ولی مردم آفریقا بر آیند تا این عملکرد تصویر را مردود مشارند، چرا که بیشتر خود ...

اقلیت‌های قومی، مذهبی، زبانی و نژادی از بازیگران مهم عرصه سیاست و روابط بین‌الملل محسوب می‌گردند. منازعات قومی ـ مذهبی یکی از موضوعات مهم روابط بین‌الملل است که در دهه‌های اخیر توجه بسیاری را از جانب مجامع بین‌الملل به‌خود جلب کرده است. این منازعات در کشورهای چندپاره قومی به‌ویژه جهان سوم و به‌خصوص در قاره آفریقا نمود بیشتری دارد. اهمیت منازعات قومی ـ مذهبی در آفریقا از دو دلیل نشأت می گیرد: 1. منابع این قاره، منافع اقتصادی و سیاسی که این قاره برای ابرقدرت‌ها و نظام بین‌الملل ...

«جین پول بوردیر» این نوشتار را که مطالعه ای در مورد خانه های گرونسی در ولتای علیا است مختص مجله معمار (mimar) آماده کرده است. نویسنده مطالعات اولیه خود را در مدت سه سال و با همکاری دانشجویان دانشکده معماری داکار سنگال به اتمام رسانده است. هر چند هدف اصلی این مطالعات کشف منابع الهام که توسط استادان فنون خودسازی برای معماران آفریقای غربی تدریس می شد بوده است لیکن با مطالعه نتایج این پژوهش به نکات شگرفی از اصول آفرینش یک معماری زمینه گرا و وفادار به سنت در نظام روستایی ولتا برمی ...

چکیده ندارد.