عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 45

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

روابط خارجی هر کشوری، یکی از عناصر بسیار مهم برای رشد و توسعه ی آن کشور به حساب می آید. جمهوری اسلامی ایران و آفریقای جنوبی دو کشوری هستند که در پی انقلاب و تحول در نظام سیاسی و تغییر هویت در دولت و ملت شان در پی گسترش روابط خود با سایر ملل بر اساس هویت جدیدشان بوده اند. سیاست خارجی دو کشور که بر گرفته از اندیشه، عملکرد و گفتمان رهبران دو کشور بوده، توانسته دیدگاه های همسویی را ایجاد کند و همین امر موجب توسعه ی روابط دو کشور شده است. پس از وقوع انقلاب اسلامی، ج.ا.ایران تمامی ...

قوانین ثبت مربوط به کشورهای استرالیا، آفریقای جنوبی و فرانسه از اینترنت استخراج و قوانین ثبت عربستان، مصر و اندونزی از طریق سازمان جهانی بهداشت در منطقه تهیه شد و تماماً ترجمه گردید. روشهای بین المللی ثبت و سازمانهای مربوطه شامل ICH, ICH, MHLW, EMEA, FDA و WHO از طریق اطلاعات موجود در اینترنت، کتب و جزوات در دسترس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته از میان آنها ICH به عنوان بهترین مرجع انتخاب گردید و دستورالعمل‌های آن مورد ترجمه قرار گرفت. قواعد و قوانین ثبت داروها در ایران مورد ب ...

همواره، در پیش‌بینی‌های تقاضای آب نحوه‌ی تاثیر رشد جمعیت در پرده‌یی از ابهام باقی میماند چرا که بطور عام، رشد جمعیت را بر مصرف خانگی آب موثر میدانند. هدف از این مقاله آن است که نیازهای مستقیم (خانگی) و غیر مستقیم (مانند تولید مواد غذایی و انرژی) را برای گروههای مختلف جامعه (که دارای سطوح زندگی متفاوتی میباشند) مشخص کند. پیش‌بینی تا سال 2015 نشان داده است که بطور متوسط تنها 20 درصد از کل تقاضا به آب خانگی تعلق خواهد داشت و 80 درصد بقیه تولدی غذا، محصولات مصرفی و ایجاد فرصتهای ...

برای فهم و درک پیچیدگی های تجدیدساختارصنعت برق صرف دانستن مفاهیم اولیه کفایت نمی کند و درعمل موضوعات بسیاری به وجود می آیند که باید ازطریق بررسی های موردی تحلیل شوند تا فهمروشن تری ازتجدیدساختاربرق بدست آید بدین منظور دراین مقالهتجربه تجدیدساختاربخش توزیع درکشور آفریقاب جنوبی مورد بررسی قرارمیگیرد تا بتوان درسهای لازم را درمسیر تجدیدساختارصنعت برق کشور گرفت و تجدیدساختاربخش توزیع را با حداقل هزینه و حداکثر منافع انجام داد. ...

هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی کتاب‌سنجی کتاب‌های منتشر شده در زمینه ورزش زنان در ایران و جهان می‌باشد. در این پژوهش وضعیت کتاب‌های منتشر شده در هریک از کشورهای مورد مطالعه طی سال‌های 1972 تا 2012 براساس متغیرهایی نظیر کشور، موضوع، نویسنده، ناشر، نوبت چاپ، جنسیت، توزیع جغرافیای و روند رشد با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و با بهره‌گیری از شیوه کتاب‌سنجی به تصویر کشیده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه کتاب‌های تالیف شده و نمایه شده در سایت کتابخانه ملی ایران، ک ...

چکیده ندارد.
  
چکیده ندارد.