عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در راستای این طرح ضمن سرکشی به سیلوها، انبارهای شرکت خدمات حمایتی و انبارهای روستایی و خانگی، نمونه برداریهای مورد نظر انجام گرفت و پس از انتقال آنها به آزمایشگاه و انجام کارهای مقدماتی نسبت به درصد کاهش وزن نمونه ها از طریق فرمولهای تعیین شده اقدامات لازم انجام گردید. ...

آفات انباری مهم گندم از جمله لمبه گندم و شپشه های گندم خسارتهای اقتصادی فراوانی به محصولات انباری بخصوص گندم و جو وارد می سازند و تا این زمان کنترل آفت انباری در استان سیستان و بلوچستان بیشتر با استفاده از قرصهای فستوکسین بوده است که به دلایل مختلف ناکافی بوده و همه ساله مردم محروم این منطقه خسارتهای عمده و زیادی را متحمل می شوند و در این تحقیق که به مدت دو سال اجرا می شود تأثیر پودر برگ گیاه چریش و پودر برگ و مغز دانه گیاه اکالیپتوس که از نظر فراوانی در این استان موجود بوده ...