عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 28

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آفت‌کش‌ها به طور گسترده برای حفاظت محصولات کشاورزی استفاده می‌شوند. تأثیر متقابل آفت‌کش‌ها و دشمنان طبییعی در برنامه مدیریت تلفیقی آفات نیازمند درک بیشتر چگونگی اثرگذاری حشره‌کش‌ها بر دشمنان طبیعی می‌باشد. در این راستا ارزیابی اثر مواد شیمیایی بر مکانیسم‌های مختلف رفتاری، فیزیولوژیک، مراحل مختلف زیستی حشرات تیمار شده با آفت‌کش‌ها الزامی می‌باشد. در این کار هدف ما مطالعه اثرات جانبی آبامکتین و ایمیداکلوپرید روی کفشدوزک Cryptolaeumus mountrouzieri با استفاده از ارزیابی پارامتر ...

در اين رساله، توسعه روش‌هاي ريزاستخراج فاز مايع و ريزاستخراج فاز جامد و ترکيب آن‌ها با روش‌هاي مختلف جداسازي و اندازه‌گيري (کروماتوگرافي مايع با کارايي بالا (HPLC)، تزريق در جريان پيوسته (FIA)، طيف‌سنجي تحرک يوني با منبع يونيزاسيون کرنا (CD-IMS) و ولتامتري پالس تفاضلي) مورد بررسي قرار گرفت. در بخش نخست، روش ريزاستخراج مايع- مايع پخشي به کمک سورفکتانت براي استخراج و پيش‌تغليظ علف‌کش‌هاي فنيل‌اوره ابداع و از HPLC براي جداسازي و آناليز آن‌ها استفاده شد. ريزاستخراج توسط افزايش 7 ...

بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) یکی از دشمنان طبیعی مهم حشرات آفت، می‌باشد. در این پژوهش اثرات جنبی چند عصاره‌ی گیاهی شامل استبرق، شاتره و اکالیپتوس و آفت‌کش آمیتراز روی شاخص‌های زیستی لاروهای سن دوم بالتوری سبز،C. carnea روی پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae به دو روش تیمار گوارشی و تماس موضعی در شرایط کنترل شده (دمای 2 ± 26 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره‌ی روشنایی 8 : 16) بررسی گردید. نتایج نشان داد که طول دوره‌ی رشدی (لارو سن دو ...

مینوز گوجه‌فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick) یکی از آفات مهم گوجه‌فرنگی می‌باشد. در حال حاضر کنترل این آفت بیشتر با تکیه بر حشره‌کش‌های شیمیایی صورت می‌گیرد. مطالعات محدودی در مورد برهم‌کنش‌ بیمارگرهای حشرات با حشره‌کش‌های شیمیایی روی T. absoluta انجام گرفته است. ممکن است کاربرد توام بیمارگرهای حشرات با سایر عوامل کنترلی موجب افزایش کارایی بیمارگرها شود. در مطالعه‌ی حاضر در ابتدا سمیت حشره‌‌کش‌های ابامکتین، آزادیراکتین، دی‌کلروس، کلرانترانیلی‌پرول، متافلومیزون و ایندوکساکارب روی ...

سفید بالک پنبه Bemisia tabaci (Genn.) (Hem: Aleyrodidae) از آفات مهم محصولات کشاورزی در ایران است. در این پژوهش اثرات زیرکشنده‌ی آفت‌کش‌های پی‌متروزین، دیازینون، ایمیداکلوپرید، آبامکتین و عصاره استبرق بر دموگرافی سفیدبالک پنبه در مراحل حشرات کامل و تخم‌های در معرض گیاه آلوده به روش غوطه وری برگ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که آفت‌کش‌ها و عصاره استبرق بر پارامترهای دوره تخم‌گذاری و طول دوره حشرات کامل اثر دارند و عصاره استبرق همانند سایر آفت‌کش‌ها توانسته دوره تخم‌گذار ...

آنالیز و اندازه گیری مواد مضری که وارد مواد غذایی می شوند از اهمیت ویژه ای برخوردار است و یکی از مواد غذایی بسیار مهم و پرکاربرد شیر می باشد. شیر عمدتاً به طور غیر مستقیم و از طریق محصولات گیاهی آلوده، آب های آلوده و یا مواد مضری که در مسیر بسته بندی شیر وارد آن می شوند آلوده می گردد. در کار پژوهشی حاضر از یک روش میکرو استخراج مایع – مایع پخشی به منظور آنالیز آفت کش های تری آزولی و استرهای فتالات ارائه می گردد. در این روش در ابتدا آنالیت های موجود در شیر را به داخل یک حلال که ...

آفت کش ها به عنوان آلاینده های عمده و اصلی در محیط اطراف ما محسوب شده و بسیاری از آنان در منابع غذایی وارد و در آن جا باقی می مانند. استفاده جهانی از آفت کش ها به ویژه در جهان سوم در حال افزایش است. در علم سم شناسی (توکسیکولوژی) کرم های خاکی به عنوان یکی از اندیکاتورهای مناسب و حساس جهت تشخیص سمیت بسیاری از آلاینده های محیطی مورد کاربرد دارند. کاربرد زیاد قارچ کش های متداول با اثرات جانبی آنان در محیط همراه است. تا کنون اطلاعات اندکی در ارتباط با اثرات جانبی/ثانویه قارچ کش ها ...

آفت‌کش‌های ادیفنفوس، دیازینون و کلروپیریفوس از ترکیبات فسفره آلی بوده و به طور گسترده در کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. مصرف گسترده این ترکیبات سبب می‌شود که آنها به طور پیوسته وارد آبهای محیطی شده و باعث آلودگی آنها شوند. روش میکرواستخراج مایع مایع پخشی با مایع یونی (IL-DLLME) برای استخراج و پیش‌تغلیظ این آفت‌کش‌ها از آب‌های محیطی استفاده شده و اندازه‌گیری آنها با روش RP-HPLCانجام شد. مایع یونی 1-hexyl-3-methyleimidazolium hexafluorophosphate به عنوان حلال استخراج ک ...

زندگي بشر امروزه با مشكلات بي شماري همانند شرايط نامناسب اقتصادي، رشد روز افزون جمعيت، بيماري، كمبود موادغذايي و گرسنگي درگير مي باشد. براي حفظ موادغذايي و محصولات كشاورزي ازآفات و بيماري ها، آفت كش هاي گوناگوني مورد استفاده قرار مي گيرد. بايد توجه داشت كه بكارگيري از اين آفت كش ها سبب افزايش محصولات غذايي در جهان شده است، اما استفاده نامناسب و بي رويه در حجم زياد باعث مي شود تا غلظت باقي مانده آفت كش ها در محيط زيست به طور فراواني افزوده شود. بنابراين، آشكار است كه بكارگيري ...