عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 49

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آشکارسازهای نوری بخش مهم سیستمهای ارتباط نوری محسوب می‌شوند.آشکارسازها اساساً ابزار نیمه هادی هستند که انرژی نوری را جذب می‌کنند و آن را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنند که معمولاً با عنوان جریان نوری بیان می‌گردد.در طراحی آشکارساز نوری باید به سازگاری آشکارساز نوری با بقیه قسمتهای سیستم توجه داشت که این امر به کوچک بودن اندازه آشکارساز ، پایین بودن ولتاژ بایاس و سهولت ملحق شدن به سیستم دریافت کننده بستگی دارد. از بین آشکارسازهایی که مکرراً مورد استفاده قرار می‌گیرند آشکارسازه ...

در این پژوهش، از یک مدل دو بعدی مونت کارلو برای شبیه سازی مولفه های الکترون و حفره جریان نوری خروجی و محاسبه پاسخ زمانی آشکارساز نوری فلز- نیم رسانا- فلز GaAs به ازای تابش پالس نوری استفاده شده است. برای این منظور از یک مدل دو دره ای برای الکترون ها و همچنین مدل دو باندی برای حفره ها استفاده شده است. در مدل ارائه شده، پراکندگی های ناخالصی و فونونی درنظر گرفته شده اند. باندهای انرژی غیرسهموی فرض شده اند و سازوکارهای تونل زنی و گسیل گرمایونی مولفه های جریانی هستند. با اضافه کرد ...

در این رساله آشکارساز نوری بر پایه نانونوار گرافن با الکترودهای نامتقارن بگونه‌ای شبیه‌سازی شده است که درغیاب ولتاژ خارجی تنها با تابش نور به ناحیه کانال قادر به تولید جریان در مدار خارجی باشد. اساس کار این آشکارساز برپایه‌ی دو فلز متفاوت با توابع بزرگتر و کوچکتر از تابع کار گرافن به‌عنوان الکترود است. در این‌صورت الکترود با تابع کار بزرگتر مشابه اتصال آلاییده از نوع p و الکترود با تابع کار کوچکتر مشابه اتصال آلاییده از نوع n رفتار می‌کند. این امر باعث ناهمتراز شدن پتانسیل‌ه ...

به دلیل رخ دادن سازوکار یونیزاسیون برخوردی در آشکارساز نوری بهمنی، این افزاره دارای بهره جریان است. وجود بهره باعث می شود تا آشکارسازی و تقویت جریان همراه با یکدیگر انجام شود و بنابراین نیازی به مدارهای اضافی مربوط به تقویت کنندگی نباشد. یونیزاسیون برخوردی سازوکاری مهم در آشکارساز نوری بهمنی است. در نتیجه، برای تحلیل رفتار آشکارساز نوری بهمنی باید روشی مناسب انتخاب کنیم تا بتوان چنین پدیده ای را شبیه سازی کرد. با توجه به گستردگی سازوکار یونیزاسیون برخوردی در طول ناحیه تکثیر ...

در این پایان‌نامه در ابتدا به مطالعه و بررسی چند حوزه مهم آشکارسازهای سیلیکونی مورد استفاده در مخابرات نوری، شامل آشکارسازهای جذب میان باندی و جذب حالت سطحی و آشکارسازهای بر مبنای گسیل داخلی فوتون پرداخته شده است. در ادامه با تمرکز بر ساختارهای ارایه شده برای آشکارسازهای مبتنی بر گسیل داخلی فوتون، به محدودیت‌های آن پرداخته شده است. با شناسایی نقاط ضعف و قوت این ساختارها، ما به ارایه ساختار جدید آشکارسازهای مبتنی بر گسیل داخلی فوتون بر مبنای ساختارهای ریز تشدیدگرهای حلقوی پرد ...

نقاط کوانتومی III-N وورتساید، دارای خصوصیات عجیبی از جمله جرم موثر الکترون بالا می باشند، که باعث کاهش موبیلیتی میدانی نسبت به ساختارهای GaAs در آن ها می شود، دارای پیک سرعت الکترون بیشتر، سرعت اشباع بالاتر، باند گاف بزرگتر و پایستگی حرارتی بالاتری می باشند ولی همچنان از کمبود اطلاعات در مورد پارامترهای بنیادی ماده رنج می برند. با توجه به اینکه دارا بودن آشکارپذیری قابل توجه در دماهای بالاتر از دمای برودتی، بسیار حائز اهمیت می باشد، لذا تلاش کردیم تا محاسباتی را که، رفتار پار ...

در این تحقیق برای بهبود کارائی یک آشکارساز نوری مادون قرمز چاه کوانتومی ایده‏ی‏ استفاده از تونل‏زنی تشدیدی بکار گرفته شده است. بدین منظور طرحی از یک آشکارساز نوری مادون قرمز چاه کوانتومی مورد بررسی قرار گرفته که در آن یک ساختار تونل‏زنی تشدیدی سد دوگانه به هر لایه‏ی چاه کوانتوم اتصال یافته است. ساختار تونل‏زنی تشدیدی سد دوگانه به عنوان یک فیلتر، جریان نوری را از جریان تاریک تفکیک می‏کند. چنین ساختاری را آشکارساز نوری مادون قرمز چاه کوانتومی تونل‏زنی تشدیدی گویند. در چنین آشکا ...

اندازه‌گیری موقعیت و جهت یکی از مهم‌ترین موارد برای کالیبراسیون ابزارهای ردیابی و رباتیک است. روش‌های کالیبراسیون، امکان بهبود دقت ردیابی بدون نیاز به استفاده از ساختار کنترلی را فراهم می‌کنند. البته این روش‌های کالیبراسیون نیازمند اندازه‌گیری‌های دقیق زیادی هستند. اندازه‌گیری‌ دینامیک موقعیت و جهت، یک راه حل برای این مشکل بوده و همچنین امکان کالیبراسیون دینامیک ردیاب را فراهم می‌کند و در نتیجه دقت دینامیک آن را بهبود می‌بخشد. از آشکارسازهای نوری تعیین موقعیت به عنوا ...

اندازه گیری موقعیت و جهت یکی از مهم ترین موارد برای کالیبراسیون ابزارهای ردیابی و رباتیک است. روش‌های کالیبراسیون، امکان بهبود دقت ردیابی بدون نیاز به استفاده از ساختار کنترلی را فراهم می کنند. البته این روش های کالیبراسیون نیازمند اندازه گیری های دقیق زیادی هستند. اندازه گیری دینامیک موقعیت و جهت، یک راه حل برای این مشکل بوده و همچنین امکان کالیبراسیون دینامیک ردیاب را فراهم می کند و در نتیجه دقت دینامیک آن را بهبود می‌بخشد. از آشکارسازهای نوری تعیین موقعیت به عنوان ...