عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آشالازی یکی از زودرس‌ترین حالت‌های تشخیص داده شده در مطالعات بیماری‌های معده و روده می‌باشد. با این که قرنها از اولین موارد توصیف شده این بیماری می‌گذرد از جمله مباحثی است که کمتر شناخته شده است . یکی از دلایل عمده این مطلب ، نادر بودن نسبی این بیماری است که منجر به محدودیت در فرصتهایی شده که از نظر هدایت تحقیقات کاربردی در این زمینه لازم است . مطالعات همه‌گیری‌شناسی معدودی تا به امروز انجام شده‌اند و نتایج مربوط به آنها بیانگر میزان شیوع جهانی، برآورد شده بین 0/03 تا 1/1 به ...

آشالازی، شناخته‌شده‌ترین بیماری حرکتی مری با اتیولوژی نامشخص می‌باشد. دیلاتاسیون با بالن به علت قیمت پایین، کاهش مدت اقامت بیمار در بیمارستان و ریسک پایین مرگ و میر، به عنوان خط اول درمانی در آشالازی مطرح می‌باشد. بطور معمول برای بررسی میزان موفقیت درمان، روشهای مختلف آزمایشگاهی شامل بررسی زمان تخلیه مری با باریم، از وناژیال سینتی‌گرافی و مانومتری، مفید می‌باشند. ترکیبی از این روش در بررسی پاسخ به درمان طولانی مدت ، مفیدتر و قابل بررسی است . ...

چندین روش در درمان آشالازی وجود دارد که هیچیک درمان قطعی آن محسوب نمی گردد. در این میان دیلاتاسیون پنوماتیک ‏‎(PD)‎‏ موثرترین روش موجود می باشد. تزریق سم بوتولینوم‏‎(BT)‎‏ در اسفنکتر تحتانی مری روش جدیدی است که در سالهای اخیر ارائه شده است. این مطالعه طی دو سال بر روی 44 بیمار بالای 40 سال مبتلا به آشالازی مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی تهران در سالهای 76-75 صورت گرفته است.بیماران مبتلا، پیش از درمان ، مورد بررسی کامل بالینی، آندوسکوپیک و مانومتریک قرار گرفتند. نتیجه گیری: ...

بررسی 20 ساله آشالازی مری در کودکان از ابتدای سال 1358 تا انتهای سال 1377 در مرکز طبی کودکان بمنظور بررسی فراوانی روشهای درمانی، بررسی شیوع عوارض پس جراحی، تعیین شیوع علائم بیماری، بررسی پراکندگی سنی و جنسی و بررسی شیوع علائم پاراکلینیک مثبت در نمونه مورد مطالعه و نیز بررسی طول مدت پیگیری بیماران مورد مطالعه انجام شد. ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.

درمان جراحی آشالازی راجعه، به صورت ازوفاژکتومی توام با بالاکشیدن معده است. با جستجو در MEDLINE ، هیچ مقاله ای که حاکی از وجود اثرات نامطلوب این جراحی بر روی کارکرد ریوی باشد، یافت نشد. ما اولین مورد نارسایی تهویه ای حاد را که به دنبال بالا کشیدن معده ایجاد شده است، گزارش می کنیم. ارزیابی انجام شده از طریق برونکوسکوپی، اسپیرومتری با نمودارهای جریان- حجم و اسکن CT دینامیک، حاکی از آن است که معده از خارج، نای را تحت فشار قرار داده و سبب انسداد آن شده بود. جایگذاری اندوتراکئال یک ...

چکیده ندارد.