عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 240

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سامانه حمل ونقل دارای نقش اساسی در بحران زمین لرزه می باشد. بااین حال در صورت عدم برنامه ریزی صحیح این سامانه می تواند در برابرزمین لرزه ها به شدت آسیب پذیر باشد.بر این اساس ضروری است نسبت به ارزیابی آسیب پذیری سامانه های حمل ونقل اقدام شود و بر اساس شناخت این سامانه در شرایط بحرانی پس از زمین لرزه ،نسبت به گردآوری ،سامان دهی وبرنامه ریزی اقدام گردد. در این میان شهرستان دماوند نیز به دلیل نزدیکی به شهر تهران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به دلیل واقع شدن در نزدیکی دو گسل اص ...

پاک‌سازی آلودگی آب‌های زیرزمینی هزینه زیادی دارد و در بسیاری از موارد مشکل است. از این‌رو لازم است از روش‌های مناسب برای پیشگیری از آلوده شدن آنها استفاده شود. یکی از راه‌های عملی برای جلوگیری از این خسارت, شناسایی مناطق آسیب پذیر آبخوان, مدیریت کاربری اراضی, مدیریت مصرف کودهای شیمیایی و به کارگیری شیوه‌های آبیاری نوین است. در تحقیق حاضر آسیب پذیری آبخوان دشت ورامین به کمک مدل دراستیک اصلاح شده و نرم‌افزار GIS ارزیابی شده است. مدل دراستیک اصلاح شده مدل هشت پارامتری است که خصو ...

آسیب‌پذیری ساختمانهای فولادی در مقایسه با آسیب‌پذیری بتنی و بنایی مسائل متفاوتی را مطرح می‌کنند. در ساختمانهای بتنی و بنایی که عموما شکل‌پذیری کمتری دارند ظرفیت مقاومت برشی معیار خوبی برای آسیب‌پذیری می‌باشد، در صورتی که در ساختمانهای فولادی که شکل پذیری بیشتری دارنداساسا آسیب‌پذیری اعضای سازه‌ای در اثر کمانش ، کمانش موضعی جانبی - پیچشی و آسیب پذیری اعضای ناسازه‌ای دراثرتغییر شکلهای بزرگ مورد توجه قرار می‌گیرد که دراین طرح پژوهشی مورد بررسی قرار خواهد گرفت سپس اثر این پارامتر ...

تعیین میزان آسیب‌پذیری، یکی از مهمترین اقداماتی که در راستای مدیریت پایدار اکوسیستم‌های مرتعی می‌توان انجام داد، تا از این طریق، توسعه فعالیت‌های انسانی را به سمت آن دسته از اکوسیستم‌هایی سوق داد که نسبت به سایر اکوسیتسم‌ها از آسیب‌پذیری کمتری برخوردارند. از اینرو، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی آسیب‌پذیری اجتماعی–اقتصادی مراتع و ارتباط آن با پایداری مراتع در مراتع قشلاقی شهرستان آران و بیدگل و مراتع ییلاقی شهرستان نطنز استان اصفهان انجام شد. بدین منظور، با استفاده از مرور ادبیات ...

افزایش جمعیت، صنعتی‌شدن و توسعه فعالیت های کشاورزی باعث افزایش دفع فاضلاب‌های شهری و صنعتی و استفاده بی رویه از کودها و سموم شیمیایی و در نتیجه آلودگی منابع آب زیرزمینی شده است. از طرفی با توجه به نیاز روز افزون جوامع بشری به منابع آب زیرزمینی، به ویژه در مناطق خشکی مانند ایران، حفاظت و جلوگیری از آلودگی این منابع امری ضروری تلقی می گردد. بدین منظور، ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی می‌تواند نقشی حیاتی در بهره‌برداری و حفاظت از این منابع ایفا نماید. از این رو، در این تحقیق ...

خشکسالی از پیچیده‌ترین و ناشناخته‌ترین بلایای طبیعی است و استان فارس از لحاظ اثرات محیطی، اقتصادی و اجتماعی نسبت به خشکسالی بسیار آسیب‌پذیر است. بدلیل اینکه مدیریت موثر خشکسالی باید بر اساس شاخص‌های آسیب‌پذیری طراحی شود، سنجش آسیب‌پذیری نسبت به خشکسالی ضروری است. هدف این مطالعه شناسایی و سنجش آسیب‌پذیری گندم‌کاران شمال استان فارس نسبت به خشکسالی بود. برای رسیدن به این هدف، مطالعه‌ی حاضر در سه بخش سازمان‌دهی شد. بخش نخست آسیب‌پذیری فنی، اقتصادی و اجتماعی گندم‌کاران را در طول د ...

گسترش شهرنشینی در دوران معاصر و پیدایش کلان شهرها به عنوان مکان های تجمع انبوه مردم و انباشت متراکم سرمایه ها و دارایی ها از طرفی و در معرض مخاطرات بالقوه ی طبیعی و مصنوع(انسان ساز) بودن اکثر آن ها از طرف دیگر، در سال های اخیر توجهات بسیاری از برنامه ریزان، دولت ها و ملت ها را به موضوع آسیب پذیری و مدیریت آن جلب نموده است. ارزیابی و تحلیل چگونگی توزیع فضایی آسیب پذیری مناطق مختلف شهری در برابر خطرات انسانی و طبیعی بالقوه، یکی از راهکارهای بسیار مهمی است که می‌تواند در مدیریت ...

در طول تاریخ تکوین تمدن‌های بشری، انسان، همواره با انواع بلایای طبیعی دست به گریبان بوده است و در بسیاری مواقع، خسارت‌های جبران ناپذیری ناشی از این بلایا بر جوامع بشری وارد شده است. مدیریت این بلایا به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شودکه قبل، حین و بعد از وقوع سانحه جهت کاهش هر چه بیشتر خسارات و عوارض آن صورت می‌گیرد. این اقدامات با توجه به نوع بلای طبیعی و محیطی که این گونه بلایا در آن رخ می‌دهد، متفاوت است. یکی از بلایای طبیعی که در صورت وقوع به نواحی شهر آسیب‌ جدی وارد می‌سازد ...

پدیده زلزله به عنوان مهمترین مخاطره طبیعی در برخی کشورها، امروزه به یکی از مسائل مهم در رابطه با مطالعات شهری و مدیریتی تبدیل شده است. خسارات و تبعات ناشی از این پدیده می‌تواند ضربات جبران-ناپذیری بر پیکره یک جامعه وارد سازد. اهمیت آسیب‌پذیری شهر کرج با توجه به ویژگی‌های آسیب‌پذیر فیزیکی-کالبدی و نیز جایگاه این شهر در نظام فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی در ابعاد منطقه‌ای و ملی لزوم شناخت آسیب‌پذیری بافت کالبدی این شهر در برابر زلزله را سبب می‌شود. در این مطالعه عوامل آسیب‌زاو آس ...