عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1130

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یافتن و انتخاب مناسب ترین فرد از میان نامزدهای تصدی یک شغل و یا یک مسوولیت، یکی از دغدغه ها و مشکلاتی است که سازمان ها با آن مواجه هستند. سازمان‌های پیشرو با درک اهمیت و میزان تأثیرگذاری مدیران در رشد و موفقیت خود به‌دنبال طراحی و اجرای برنامه‌های جدی و منظم استعدادیابی و جانشین‌پروری هستند. پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی فرایند کانون ارزیابی در شرکت های صنعتی مشهد انجام شد. پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، مطالعه‌ی موردی بود. میدان پژوهش شرکت هایی را شامل می شد که این ط ...
 
مسئله اصلي در اين تحقيق آسيب شناسي ساختار سازماني معاونت توسعه وفن آوري رسانه و دستيابي به مدل مطلوب مي باشد .ساختار سازماني ، راه و شيوه اي است که به وسيله آن فعاليتهاي سازمان تقسيم و سازماندهي و هماهنگ مي شوند . سازمان ها ساختارهايي را به وجود مي آورند تا فعاليتهاي عوامل انجام کار را هماهنگ کرده و اعمال آنها را کنترل کنند . ساختار سازماني مصوب معاونت توسعه و فن آوري رسانه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران کليه فعاليتهاي معاونت هاي پيشين " طرح و توسعه " و " بهره برداري فني " ...

این بررسی تحقیقی است توصیفی بر روی تومورهای بدخیم تیروئید که از سال 75-70 در مرکز آسیب شناسی بیمارستان سینا تشخیص داده شده است. براین اساس تعداد 43 پرونده در رابطه با بدخیمی های تیروئید که از سال 75-70 در مرکز آسیب شناسی بیمارستان سینا تشخیص داده شده بود بررسی شده و اهداف ذیل مدنظر قرار داشت: فراوانی نسبی هر کدام از تومورهای بدخیم تیروئید در این مرکز و مقایسه آن با آمار جهانی- شیوع جنسی هر کدام از تومورهای بدخیم تیروئید در این مطالعه و مقایسه آن با آمار جهانی-شیوع سنی هر کدام ...

ارتباط دختران و پسران پیش از ازدواج یکی از مسائل پیچیده و اساسی جامعه ماست که بدون شک آسیب ها و مخاطراتی در ابعاد مختلف این روابط را تهدید می کند. پیامدهایی همچون ناهنجاریهای رفتاری و جنسی، ناراحتی های روحی و روانی و مشکلات خانوادگی لزوم توجه به آن را در ارائه الگوهای ارتباطی می طلبد، چرا که مسلماً حفظ سلامت فردی و اجتماعی درپرتو ارتباطات سالم انسانی ممکن می گردد. این مطالعه با هدف شناخت عوامل موثر در روند شکل گیری این روابط به بررسی آن در بین دانشجویان دانشگاه یزد به روش پ ...

تکنولوژی‌های نوین ارتباطی دنیای کنونی را هرچه بیشتر به یک دهکده جهانی تبدیل کرده‌اند. از جمله این تکنولوژی‌های نوین می‌توان به تلویزیون‌های ماهواره‌ای اشاره کرد. در چند سال اخیر برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان مبادرت به پخش فیلم‌ها و سریال‌های خانوادگی کرده‌اند. این سریال‌ها که به سریال-های آبکی مشهور هستند، در بیشتر مواقع با ارزش‌های اسلامی ایرانی ما ایرانیان در تضاد هستند. بنابراین مسئله تحقیق حاضر یافتن آسیب‌های احتمالی این سریال‌ها، دلایل جذابیت آنها و نقشی است که ...

هدف از انجام این پژوهش آسیب شناسی اعتیاد و بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش مردان به اعتیاد می باشد. این پژوهش به روش پیمایشی که یکی از روش های رایج در علوم اجتماعی است صورت گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد که با استفاده از روش آلفای کرونباخ میزان پایایی آن سنجیده شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از نرم افزار spss استفاده گردید که داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی ارائه گردیده است. در بخش آمار توصیفی به فراوانی، درصد معتبر و د ...

امروزه به اثبات رسيده است كه در ميان عوامل مؤثر در فرآيند توليد كالا و ارائه مطلوب خدمات، عامل انساني نقش اساسي دارد و از همین روست که نیروی انسانی عامل عمده و بنیانی ارزش افزوده به شمار می آید. در اين ميان فرهنگ کار به مثابه یکی از عوامل کارآمدی نیروی انسانی؛ نقش اساسي بر عهده دارد. در واقع این هنجارهای سازمانی ناشی از فرهنگ کار حاکم در سازمان ها هستند که کارکنان را به عنوان مجموعه ای مشبک به هم مرتبط می سازد و انتظارات نقشی را متناسب با پایگاه سازمانی افراد تع ...

امروزه تأثیر اطلاعات بطور اعم و قدرت رسانه ها بصورت اخص در شكل دهي و هدايت افكار عمومي بر كسي پوشيده نيست. لذا توجه به رعايت اصول حرفه اي در بهره گيري از رسانه ها و شناخت نقاط ضعف و قوت موجود آنها در فرايند خبر رساني باعث مي شود تا يك رسانه در رقابتهاي اطلاع رساني از تواني مضاعف برخوردار شود و در مقابل هزینه های صرف شده، بیشترین بهره وری را پيدا كند.لذا با اتكا به چنين تفكر و ضمن عنایت به آنکه راديو همچنان در جغرافيايي ايران از كاركرد ويژه اي درحوزه ي اطلاع رساني سريع برخوردا ...