عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 75

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

«بررسی عوامل اجتماعی – اقتصادی شیوع جرایم در شهرستان پارس آباد در سال 1388» عنوان پایان نامه حاضر می باشد. نوع تحقیقی علی و مقایسه ای و روش تحقیق ، پیمایشی است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته و همچنین منابع مطالعاتی دیگر شامل کتب و نشریات انجام گرفته است. مبانی نظری تحقیق بر اساس نظریه های آسیب شناسی اجتماعی و جرم شناسی طراحی شده و در پیشینه مطالعاتی از منابع مختلف استفاده شده است. نتایج نشان می دهد هریک از عوامل اجتماعی واقتصادی ، به عنوان یک عامل صرف و به ت ...

سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی تعریف کرد، که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است در آن سهیم هستند. هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می کنند، اساسا بایدشامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشند (فوکویاما، 1379:12-11) . هدف اصلی این تحقیق ، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش جوانان به آسیب های اجتماعی نوپدید در میان جوانان منطقه 15 تهران بوده است. در این تحقیق از روش توصیفی - پیمایشی ا ...

در این پایان نامه مستندهای اجتماعی پس از انقلاب با اتخاذ رویکردی جامعه شناختی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. هدف از انجام این تحقیق فهمیدن سه مطلب است: اول شناخت این مطلب است که مسائل و آسیب های اجتماعی کودکان و نوجوانان در مستندهای اجتماعی پس از انقلاب چگونه بازنمایی شده اند، دوم اینکه آیا مضامین اصلی فیلم ها و نحوه بازنمایی آسیب های اجتماعی با جامعه زمان خود ارتباط دارند، به عبارت دیگر آیا مستندهای اجتماعی بازتاب زمان خود بوده اند یا خیر؟ و سوم اینکه مستندهای اجتماعی تو ...

زنان حاشیه‌نشین از بسیاری جهات دچار محرومیت‌های اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی مضاعفی هستند و براساس بررسی‌های محقق، مطالعه‌ای که مشخصاً به بررسی وضعیت زنان حاشیه‌نشین بخصوص نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی این قشر پرداخته باشد، صورت نگرفته است؛ لذا هدف کلی این تحقیق مطالعه باورها و نگرش‌های اجتماعی و فرهنگی زنان حاشیه‌نشین در یکی از بزرگترین محلات حاشیه شهر شیراز یعنی شهرک سعدی می‌باشد. در این بررسی با استفاده از چارچوب نظری تئوری‌ آمریکای دیگر، فرهنگ فقر، انسان حاشیه‌نشین، خرده‌فرهنگ ...

شورایاری‌ها نهادهای غیردولتی و غیرسیاسی وداوطلبانه مردمی و محله‌ای هستند. با توجه به لزوم تحولات ساختاری و مدیریتی درنظام مدیریت شهری درجهت تقویت نقش و جایگاه شورایاری که منجر به نیل به اهداف و رسالت عالیه شورایاری ها میگردد ضروری است این تحولات مدیریتی و ساختاری را می توان از چند منظر مورد توجه و بررسی قرار داد. هدف این پژوهش بررسی نقش شورایاری در توسعه اجتماعی- فرهنگی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در محلات(مطالعه موردی ناحیه2 منطقه12تهران) می باشد. در انجام این پژوهش با پرسشنامه ...

نخبگان رکن اساسی توسعه هر جامعه ای می‏باشند که بدون آنها مسیر توسعه هرگز هموار نخواهد شد. مسئله‏ای که جامعه ما را مورد تهدید قرار می‏دهد، مهاجرت نخبگان به عنوان سرمایه‏های انسانی است. بر این اساس ضروری است که به منظورنگهداشت نخبگان و استفاده صحیح و مناسب از ظرفیت‏های علمی آنان در جهت توسعه، زیرساخت‏ها و شرایط لازم برای پرورش و بالندگی آنها مورد شناسایی قرارگیرد و از سوی دیگر،آسیب‏های اجتماعی و چالش های اساسی آنها شناسایی شود و راهکارههای لازم در جهت کنترل و کاهش مهاجرت آنها ا ...

هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی آسیب های اجتماعی در آثار سینمایی رسول ملاقلی پور می باشد. در واقع، آسیب شناسی اجتماعی مطالعه ی خاستگاه اختلال ها، بی نظمی ها و نابسامانی های اجتماعی است. در این تحقیق کیفی دو سوال مطرح شد: 1.آیا رویکرد فیلمساز بر آسیب های اجتماعی در آثارش تحت تأثیر شرایط اجتماعی – اقتصادی و ساختمان ذهنی حاصل از آن بوده است؟ 2.آیا رسول ملاقلی‌پور در آثار خود در پی ارائه‌ی الگویی برای اصلاح آسیب‌های اجتماعی بوده است؟ که برای دستیابی به اهداف و پاسخ سوالات فو ...

رساله حاضر به بررسی تأثیر فردگرایی بر آسیب‌های اجتماعی می‌پردازد. فردگرایی از جمله موضوعات مبهم و پیچیدهای است که بررسی ابعاد و زوایای پنهان آن به حل بسیاری از مشکلات و ناهنجاریهای رفتاری کمک فراوانی می‌کند. این پژوهش با توجه به کاهش همبستگی اجتماعی و افزایش فردگرایی با توجه به شاخص‌های همبستگی خانوادگی، دینی و مشارکت انجمنی به عنوان متغیرهای واسط و تأثیر گذار بر میزان آسیب‌های اجتماعی در دبیرستانهای دخترانه آموزش و پرورش شهر تهران انجام شده است. فردگرایی به عنوان متغیر مستقل ...

در این پژوهش سعی شده است موسیقی به عنوان پاسخگویی به آسیب های اجتماعی و جایگاه نوازنده در آن مورد بررّسی قرار گیرد. کاهش آسیب های اجتماعی دارای اهمیّت حیاتی برای یک جامعه پویا و در حال پیشرفت و توسعه است. و موسیقی می تواند نقش بسیار مهّمی در حل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی داشته باشد. موسیقی یک نیاز ذهنی، احساسی، فرهنگی و اجتماعی است. هنرمند موسیقیدان قادر است در جامعه ارزش گذاری و فرهنگ سازی خاص هنر خود را داشته باشد. زیرا که از بین هنرها، موسیقی به عنوان پر مصرف‌ترین هنر ...