عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 155

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این نوشتار به موضوع نفوذ آمریکا در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز و تاثیر آن بر روابط ایران و روسیه، اختصاص دارد. نگارنده برای بررسی موضوع ابتدا با اشاره به سیاست خارجی آمریکا پس از دوره جنگ سرد به تحلیل محورهای سیاست خارجی آمریکا در آسیای مرکزی و قفقاز می پردازد و شاخص های از نفوذ آمریکا را در این منطقه بدست می دهد. در ادامه بحث، نگارنده برای درک بهتر موضوع تاثیر نفوذ آمریکا بر روابط ایران و روسیه به بررسی روابط این دو کشور در مقاطع مختلف می پردازد.در این نوشتار همچنین ضمن اشاره ...

فروپاشی اتحاد جاهیر شوروی به عنوان یک ابر قدرت و تشکیل کشورهای مستقل در بخش شمالی مرزهای کشورمان (ایران) و نیز وجود روابط دیرینه سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی ، و مذهبی این جمهوری با فرهنگ اسلامی - ایرانی اهمیت بسزایی دارد. پس از فروپاشی اتحاد شوروی قدرتهای غربی تلاش گسترده‌ای را برای ایجاد سلطه سیاسی اقتصادی بر این کشورها به عمل آوردند. اما باید در نظر داشت که جهت‌گیریهای سیاسی - اقتصادی - اجتماعی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از جهت امنیت منطقه‌ای ایران واجد اهمیتی خاص است . این پ ...

آمریکا دارای اهداف متعدد اقتصادی و سیاسی در آسیای مرکزی است که اهم آن عبارتند از: 1 - هدف آمریکا ایجاد نظم و امنیت سیاسی اقتصادی در آسیای مرکزی است . 2 - هدف آمریکا محدود کردن نفوذ روسیه و ایران در آسیای مرکزی است . 3 - هدف آمریکا استفاده از منابع نفت و گاز در آسیای مرکزی است . ایالات متحده برای رسیدن به اهداف خود از تمامی امکانات و وسایل موجود سود می برد. از لحاظ اقتصادی ایالات متحده دو هدف عمده را دنبال می کند که عبارتند از : 1 - کاهش وابستگی به نفت حوزه خلیج فارس. 2 - سوده ...

بافروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور جمهوریهای مسلمان‌نشین آسیای مرکزی و قفقاز شاهد دامنه وسیعی از حضور و رقابت قدرتهای منطقه‌ای و بین‌المللی در منطقه هستیم.در این میان بررسی سیاست خارجی ایران در جهت وصول و اهداف و منابع ملی‌اش در منطقه فوق، از طریق سیاست نگرش به روسیه هدف اصلی این رساله بوده است .در این راستا در پی کنکاش این مطلب بوده‌ایم که آیا روسیه میتواند تامین‌کننده منافع ملی ایران در آسیای مرکزی باشد؟ آیا در منطقه آسیای مرکزی بین ایران و روسیه تقارن منافع وجود ...

پس از فروپاشی شوروی، توسعه‌ی بهره‌برداری از منابع نفت و گاز آسیای مرکزی و قفقاز با استافده از سرمایه و تکنولوی خارجی، به عنوان اساسی‌ترین راه دستیابی به ((استقلال اقتصادی)) مورد توجه جمهوری‌های مستقل مشترک المنافع منطقه قرار گرفته است . وضعیت جغرافیایی ویژه این جمهوری‌ها (محصور بودن در خشکی) - در کنار توسعه بهره‌برداری از نفت گاز منطقه - چگونگی انتقال این منابع به بازارهای جهانی را به یکی از پیچیده‌ترین رقابت‌های ژئوپلتیکی جهان، میان قدرت‌های ذی نفع در آسیای مرکزی و قفقاز تبد ...

نظر به اهمیت منطقه آسیای مرکزی و قفقاز و اینکه کشورهای مشترک‌المنافع فعلی در این منطقه متجاوز از هفتاد سال تحت سیطره شوروی سابق قرار داشته‌اند، و نظر به این که اصطلاحات ارائه شده در باب این کشورها طی این سالها اکثرا ناقص ، مخدوش و معتصبانه بوده‌اند و با عنایت به اهمیت دائره‌المعارف و اینکه نحوه ارائه اطلاعات و دیدگاهها در باب هر مدخل متفاوت می‌باشد، طرح آسیای مرکزی و قفقاز از دیدگاه دائره‌المعارفها (دائره‌المعارف بزرگ شوروی [سابق] بریتانیکا، آمریکانا، دائره‌المعارف اسلامی) ضر ...

موقعیت ژئوپلیتیک و همسایگی با منطقه آسیای مرکزی، جایگاه ویژه‌ای را از منظر اقتصادی برای این کشور در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده است؛ به همین دلیل از سال‌های اولیه استقلال این جمهوری‌ها از اتحاد جماهیر شوروی، علی رغم فراز و نشیب‌های فراوان در روابط ایران با کشورهای منطقه، تلاش‌های زیادی جهت گسترش رابطه اقتصادی با این کشور‌ها صورت گرفته است. در خصوص رقابت ایران و آمریکا در آسیای مرکزی، در این پژوهش از روش تعمیم استفاده شده و با به دست دادن نتیجه کلی آن‌را به منط ...

در پژوهش پیش‌رو، دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی مورد مقایسه قرارگرفته است. با توجه به اهمیت روزافزون فرهنگ در روابط بین‌الملل و تأثیر‌گذاری این مولفه در کشورهای مختلف و به‌ویژه اثربخشی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه با توجه به عوامل گوناگون فرهنگی در آسیای مرکزی از جمله زبان و اشتراکات فرهنگی دیگر، نگارنده با چارچوب نظری دیپلماسی فرهنگی و روش پژوهشی مقایسه‌ای به این پرسش اساسی پرداخته است که عملکرد ابزارهای دیپلماسی فرهنگی ایران و ترکیه در منطق ...

فروپاشی نظام دو قطبی و پایان جنگ سرد، هرچند رقابت قدرت ها را در بسیاری مناطق از بین برد؛ اما فضای ژئوپولیتیک نوینی را در آسیای مرکزی برای قدرت های بزرگ منطقه ای و فرامنطقه ای فراهم کرد. ایران در آسیای مرکزی منافع و موقعیت های دارد که تا کنون به بهره برداری کامل از آنها دست نیافته است، در این پژوهش سعی شده است علاوه بر شناخت اولویت های سیاست خارجی با تأکید بر نقش دو قدرت چین و روسیه در منطقه، فرصتها، موانع و همچنین موضوع لزوم نزدیکی ایران به قدرت های یاد شده در راستای تأمین م ...