عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به طرح توسعه کارخانه پرعیارکنی مجتمع مس سرچشمه و وجود آسیای نیمیه خودشکن در این طرح، آشنایی با این دستگاه برای کلیه کارشناسان ضروری می‌باشد. هدف از این طرح آشنایی و آموزش پرسنل در زمینه کلیه پارامترهای عملیاتی، طراحی و تعمیر و نگهداری آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن می‌باشد. ...