عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سال‌های اخیر، با طراحی نیروگاه‌های برق‌آبی، ساخت شفت‌های با تحمل فشار داخلی بالا به طور چشمگیر افزایش یافته است. با توجه به اهمیت احداث تونل بلند سد سردشت در انتقال آب به نیروگاه و تولید برق مصرفی، برآورد ضخامت پوشش بتنی و فلزی شفت پنستاک که کاربری آن از نوع آب‌بر و تحت فشار می‌باشد، به منظور کاهش هزینه‌های نگهداری و زمان اجرای پروژه بسیار مهم است. بدین منظور در تحقیق حاضر از روش‌ عددی تفاضل محدود استفاده شد. ابتدا نسبت تنش افقی به قائم زمین اطراف شفت با توجه به روش‌های ثق ...

پروژه‌های انتقال آب همواره با آب در تماس مستقیم می‌باشند و به‌ همین دلیل بسترهای انتقال آب، همیشه در معرض آسیب و تخریب هستند. چرا که آب باعث تورم خاک می‌شود، غافل از این‌ که تورم خاک به هر نحوی، همواره موجب جابجایی و یا بالا آمدن هر سازه‌ای می‌شود که در بستر خاک مساله‌دار واقع شده است. مخصوصا اگر آن سازه، مانند کانال انتقال آب و یا ساختمانهای یک طبقه و امثال آنها، سبک باشد. این آسیب‌دیدگی در کانال‌های ذوزنقه‌ای غیرمسلح به صورت بالا‌زدگی و ترک‌هایی بر روی رویه بتنی مشاهده می‌ ...

به‌منظور جلوگیری از نشت آب از طریق درزه و شکاف‌ها و ناپیوستگی‌های موجود در تکیه‌گاه‌ها و پی سد کارون 4، پرده آب‌بندی در جناحین سد از طریق 10 گالری تزریق در ترازهای مختلف طراحی و اجرا شده است. این گالری‌ها پس از احداث و در زمان بهره‌برداری و آب‌گیری مخزن و با توجه به ظرایب کارآیی پرده آب‌بند، تحت بارگذاری‌های خاصی ناشی از فشار روباره سنگی و فشار آب عبوری از پرده آب‌بند قرار می‌گیرند. به علت موقعیت گالری و پرده آب‌بند، جریان آب عبوری از پرده ‌آب‌بند باعث توزیع غیر متقارن فشار آ ...

در کلان شهرها نیاز روز‌ افزون برای استفاده از امکانات حمل و نقل همگانی، همانند مترو، منطقی به نظر می‌رسد. علی رغم پندار قدیمی و کلی که در مورد ایمن‌بودن سازه‌های زیرزمینی در هنگام زلزله وجود دارد، در سال‌های اخیر بر اثر زلزله‌های به وقوع پیوسته، خطوط مترو در نواحی مختلف جهان، دچار خرابی‌های شدیدی شده‌اند. بنابراین طراحی دینامیکی این سازه‌ها هم مانند طراحی استاتیکی آن‌ها، ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به این که کشور ایران بر روی کمربند لرزه‌خیزی قرار دارد، هر چند سال، یک زمین ...