عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به روش سندی – کتابخانه‏ای با رویکرد تطبیقی است که به بررسی ميزان انطباق مجموعه عناصر و قواعد موجود در پیشینه‏های كتابشناختی پایگاه نسخ خطی آستان قدس با استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای.) پرداخته است که برای استخراج عناصر فهرست‏نویسی نسخ خطی آستان قدس رضوی و استاندارد آر.دی.ای. از روش سندی – کتابخانه‏ای؛ و جهت بررسی میزان انطباق عناصر پیشینه‏های کتاب‫شناختی پایگاه نسخ خطی آستان قدس با عناصر نسخ خطی استاندارد آر.دی.ای. از روش پیمایشی - توصیفی با رویکرد تطبی ...

پژوهش حاضر به منظور تدوین استراتژی های مطلوب نظام مدیریت منابع انسانی در یکی از سازمان های معنوی کشور انجام گرفته است . داده های تحقیق از طریق پرسش نامه ، مصاحبه با مدیران و کارشناسان سازمان و نیز مطالعه گزارش های موجود استخراج گردیده است. برای تدوین استراتژی های منابع انسانی از روش های دلفی، تجزیه و تحلیل SWOT و PESTاستفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که استراتژی های مطلوب منابع انسانی در سازمان مورد مطالعه برای فرایند ورودی منابع انسانی تهاجمی و برای فرایند های نگهدا ...

در بسیاری از سازمان ها و شرکت ها با خروج مدیران میانی و کارمندان مجرب سطح عملیاتی از سازمان ، مدیران ارشد با خلأ اطلاعاتی و کافی نبودن دانش و تجربه مواجه خواهند شد. از منظر دیگر شایستگی هایی که برای یک بار در سازمان کسب می شوند ، بصورت اتوماتیک نمی توانند توانایی لازم برای تمام دوران ها را داشته باشند . نگهداری انتخابی داده ها ، اطلاعات، مستندات و تجربیات نیازمند مدیریت است.از این رو جهت بکارگیری مدیریت دانش غنی و منسجم ، سازمان ها نیازمند مخزنی از دانش بنام حافظه سازمانی بعن ...

نقاشی گل ومرغ از جمله هنرهای ایرانی است که از اواسط دوره ی صفویه بوجود آمد، البته اوج آن دردوره ی پس از صفویه است.غالباً موضوع اصلی گل ومرغ ، مضامین عاشقانه و عارفانه وهمچنین بازنمایی طبیعت از منظر هنرمند ایرانی ویا با هدف تحریک احساسات و ارضای حس زیبایی شناسی مخاطبان ودر نهایت ، خداشناسی می باشدونیز از جنبه هنری دارای ویژگی ها ی خاص نقاشی ایرانی است. از جمله ی این آثار، مجلدهای روغنی نسخ خطی مزین به گل ومرغ سده های 9 الی 14 ه ق محفوظ در موزه و کتابخانه ی آستان قدس رضوی است ...

هدف‌:‌ هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت انطباق یا عدم انطباق توزیع مکانی کتابخانه‌های آستان‌قدس‌رضوی در مشهد با معیارها و مولفه‌های مکان‌یابی به منظور ارائه خدمات و پوشش عملکردی مناسبتر، همچنین پیشنهاد مناسب ترین مکان ها جهت احداث کتابخانه‌های جدید است. روش‌پژوهش : پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی بوده و از نظر گردآوری داده ها به روش پیمایشی و میدانی انجام شده است.جامعه آماری این پژوهش 19باب کتابخانه های وابسته به آستان قدس رضوی در مشهد است. پس از وزن‌دهی مناسب به معیارها ...

مهمانسرای رضوی یکی از نخستین مؤسسات آستان قدس رضوی می‌باشد که در عصر صفویه در جوار بارگاه مطهر امام رضا با هدف تغذیه زائرین و خادمین تأسیس شده است و تا امروز هم‌چنان مشغول انجام وظیفه در قبال میهمانان و خدمت‌گزاران حضرت رضا (ع) می‌باشد. موضوع این پژوهش با عنوان "تاریخ مهمانسرای آستان قدس رضوی از صفویه تا پایان قاجاریه" پژوهشی است تاریخی که با روش تحقیق تاریخی از نوع توصیفی – تحلیلی و متکی بر اسناد آستان قدس رضوی ، با هدف مشخص کردن تاریخ مهمانسرا و خدمات آن در ادوار گذشته ن ...

سازماندهی عناصر بصری در آثار هنری در غرب به طور سنتی با توجه به نسبت‌هایی که در این فرهنگ به عنوان تناسبات زیبا تعریف شده است، صورت می‌گیرد. پژوهش حاضر تناسبات متداول را مرور نموده و به بررسی کاربرد آن‌ها در قباله‌های ازدواج موجود در گنجینه‌ی آستان قدس رضوی می‌پردازد. این بررسی‌ به شناخت فرهنگ یا تاریخ ما کمک فراوانی کرده و فرهنگ بصری پیشینیان ما را نیز به طراحان گرافیک معرفی می‌نماید و به این ترتیب امکانات جدیدی را در اختیارشان قرار می‌دهد. هدف از این پژوهش، شناسایی نظام ...

ریشه تفاوت در رفاه کشورهای مختلف همیشه مورد سوال اندیشمندان بوده است که چرا یک منطقه یا کشور از وضعیت رفاهی بهتری برخوردار است در حالیکه در نزدیکی همان جا، کشوری از فقر و نابرابری رنج می برد. یا حتی در یک کشور، منطقه ای از امکانات بهتر برخوردار است، در حالیکه سیاست های اقتصادی در منطقه دیگر موثر نیست و امکانات کمتر است.در این میان عوامل مختلفی تاثیر گذارند. یکی از این عوامل نحو استفاده مدیران از سرمایه اجتماعی موجود در آن منطقه یا کشور می باشد. در این تحقیق سعی بر آن شده است ...

آستان قدس رضوی به عنوان یک قطب مذهبی مهم در مطالعات تاریخ ایران و تاریخ محلی خراسان جایگاه ویژه ای دارد. در ساختار تشکیلاتی این نهاد مذهبی، منصب تولیت بالاترین مقام به شمار می آید. در کنار این منصب، مناصب دیگری چون نایب التولیه، قائم مقام التولیه و ناظر آستانه وجود دارد که صاحبان این مناصب کارگزاران اصلی آستانه اند. بر اساس منابع و اسناد، منصب تولیت در ادوار قبل از دوران صفوی- از همان قرون اولیه پس از شهادت امام رضا (ع)- تحت عنوان نقیب یا نقبا وجود داشته و افرادی از سادات موس ...