عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 30

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

نویز زدایی تصاویر مبتنی بر روش موجک یکی از روش‌ها و تکنیک‌های مهم در حوزه‌ی تقلیل نویز تصاویر می‌باشد. استفاده از تبدیلات موجک امکان نمایش سیگنال‌ها با درجه‌ی بالایی از پراکنگی و تنکی را فراهم می‌نماید. از سویی دیگر این تبدیلات موجب می‌‍شوند که ضرایب موجک کوچک، بیشتر تحت تاثیر نویزها و ضرایب موجک بزرگ، بیشتر تحت تاثیر اطلاعات اصلی تصویر باشد. با توجه به این امر و با انتخاب آستانه‌ای مناسب می‌توان ضرایب موجک کوچکتر از آستانه را که بیشتر تحت تاثیر نویز قرار دارند را حذف نموده و ...

برآورد آستانه شروع و حجم رواناب بر روی دامنه‌های آهکی به دلیل داشتن درز و شکاف از پیچیدگی بیشتری نسبت به سایر جنس‌های زمین‌شناسی برخوردار است. در این پژوهش آستانه شروع و حجم رواناب در دامنه‌های آهکی کوه طاق‌بستان به صورت طبیعی (نه باران ساز) در طی یک سال هیدرولوژیک بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که آستانه شروع رواناب بر روی دامنه‌های آهکی بیشتر از 3 میلی‌متر است، به عبارت دیگر تنها در صورتی که مقدار بارش بیشتر از 3 میلی‌متر باشد رواناب جاری می‌گردد ولی در بارش‌های بعدی که خاک ...

انرژی زیاد آب پشت سد باید به طریقی مناسب مستهلک شود. سرریز‌های پلکانی برای جریان‌های با دبی زیاد و استهلاک مناسب انرژی طراحی می‌شوند. این سرریز ها نه تنها در استهلاک انرژی، بلکه در هزینه کمتر ساخت و نگهداری نیز کارایی خود را نشان داده‌اند. بر اساس نتایج تحقیقات انجام شده درمورد سرریزهای پلکانی، تاثیر عوامل مختلف در استهلاک انرژی مطالعه شده است. در این تحقیق، تاثیر آستانه-های نصف و ربع کف پله بر استهلاک انرژی و تغییرات طول و عمق جت جریان رویه‌ای در مدل فیزیکی سرریز پلکانی سد ...

در این تحقیق، بصورت آزمایشگاهی حالتهایی از ترکیب سازه هایی شامل آبشکن، صفحات مستغرق و آستانه جهت کنترل رسوب بستر در آبگیری از کانال مستقیم، مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق بستر ماسه ای و فرم انتقال بار بستر بصورت دیون می باشد و رسوب از طریق سیستم چرخشی رسوب در بالادست تزریق می شد. در ابتدا، آزمایشهای شاهد، در حالت بدون هر گونه سازه کنترل رسوب و زاویه آبگیری 90 درجه و در تمام نسبتهای آبگیری (Qr) و نسبتهای رسوب به جریان (Qsr) مورد تحقیق انجام شد. سپس آزمایشها در دو مرحله انج ...

در‏ تحلیل سری‌های زمانی چندمتغیره پژوهشگران ممکن است با داده‌های گم‌شده مواجه باشند. داده‌های گم‌شده ممکن است متعلق به یک سری ‌زمانی یا بیشتر از یک سری زمانی باشند. در این پژوهش فرض می‌کنیم که دو سری زمانی داریم که هر دو دارای داده‌های گم‌شده هستند. داده‌های گم‌شده که مورد بررسی قرار گرفته‌اند مربوط به مواردی است که متغیر (متغیرهای) مورد نظر در دوره‌ی زمانی تحت بررسی دارای مقدار بوده‌اند ولی به صورت فیزیکی مشاهده نشده‌اند. علاوه بر این فرض شده است که یک ارتباط پویا بین دو سری ...

مفهوم مشارکت ریشه در تفکرات و دیدگاههای گوناگون دارد و برای پی بردن به مفهوم آن نخست باید مفهوم مولفه های تشکیل دهنده یک دیدگاه بررسی شود. امروزه مشارکت بعنوان یکی از پارامترهای توسعه مورد توجه قرار می گیرد، آنچه در ارتباط با مشارکت در کشورهای جهان سوم نیازمند توجه بیشتر است ، مشارکت روستائیان است ، برای تحقق این امر شناخت عوامل موثر بر میزان مشارکت روستائیان لازم و ضروری است . در این راستا ، تحقیق حاضر با استفاده از روشهای تحلیلی ، توصیفی و توزیع پرسشنامه در میان روستائیان د ...

فرسايش خندقي به عنوان يکي از بارزترين فرايندهاي تخريب در کشو ايران است كه تحت شرايط خاص محيطي به وقوع مي‌پيوندد. بنابراين دانستن اين شرايط براي بررسي سازوکار،نحوه وقوع و گسترش آن از مباني اوليه دانش حفاظت خاک و مديريت اراضي، جهت مقابله و پيشگيري آن به شمار مي آيد. مسئله مورد نظر دراين تحقيق عبارت است : چه شرايط آستانه‌اي براي ايجاد و شروع فرسايش خندقي لازم است؟ و سهم اين فرسايش در تخريب اراضي چه مقدار مي باشد؟ در اين زمينه تاکيد بر جنبه شرايط توپوگرافي و رواناب سطحي است. است ...

فرسایش خاک در حال حاضر به یکی از مشکلسازترین و در عین حال حساسترین معضلات بشر تبدیل گردیده است . بهطوری که فرسایش خاک توسط آب، یکی از عوامل مهم تخریب در عرصه های طبیعی مدی باشد. در این میدان، فرسایش خندقی به عنوان یکی از مهمترین انواع فرسایش، موجب تغییرات قابل ملاحظه در اراضی و پیامدهای زیان بار اقتصادی و اجتماعی می شود. بدین منظور، پژوهش حاضر به بررسی و تعیین آستانه ی کنترل کننده کاربری اراضی در گسترش طولی خندقها در منطقه ی کنارتخته، واقع در جنوب غرب استان فارس پرداخته است . ...
نمایه ها:
خندق | 

وقوع آبشستگی موضعی در اطراف پایه ها یکی از دلایل عمده ی عدم پایداری پل ها می باشد. به این ترتیب ارائه روش های مناسب به منظور کنترل و کاهش عمق آبشستگی از مسائلی است که بسیار مورد توجه بوده است. فرموله کردن مدل های ریاضی که بتواند به دقت فرآیند آبشستگی را بررسی کنند و ابعاد هندسی حفره آبشستگی را تخمیین بزنند، بسیار مشکل می باشد. بنابراین در این مطالعه آزمایش هایی روی پایه های پل در یک فلوم به طول 22 متر، عرض0/77 متر و ارتفاع 0/60 متر واقع در آزمایشگاه هیدرولیک دانشکده عمران دان ...