عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 59

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق تاثیر هسته کنترل و خود تنظیمی در پیشرفت تحصیلی و نیز بررسی میزان همبستگی هسته کنترل و خود تنظیمی در میان دانشجویان دختر و پسر دوره روزانه ورودی سال 1379 در دانشگاه کاشان بود.آزمودنی های مورد مطالعه مشتمل بر 357 دانشجو ورودی سال 1379 بودند که دوره متوسطه در نظام جدید آموزشی تحصیل کرده بودند.میانگین سنی آزمودنی ها 19 سال بود.اطلاعات از طریق پرسشنامه خود تنظیمی بوفارد و مقیاس درونی بیرونی راتر گردآوری شد.ضریب پایایی و اعتبار هر دو مقیاس در سطح خوبی گزارش شده اس ...

این تحقیق با عنوان ((بررسی عوامل موثر برموفقیت و شکست و میزان نمره دانشجویان شرکت کننده در کنکور علوم پایه اسفند ماه 77)) انجام شد. جامعه آماری، کلیه دانشجویان پزشکی شرکت کننده در کنکور علوم پایه اسفند ماه 77 دانشکده پزشکی زاهدان بودند که تعداد آنها به 165 نفر می رسد. نوع تحقیق انجام شده توصیفی - تحلیلی بوده است. به منظور دستیابی به عوامل موثر، پرسشنامه ای تهیه و پس از تکمیل توسط دانشجویان جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت پرسشنامه از دو بخش شامل مشخصات فردی و سئوالاتی ...

اضطراب پدیده‌ای از موجودیت بشر است ، که هر فردی در طول زندگی خود آن را کم و بیش تجزیه نموده است (5). به همین منظور در سال تحصیلی 77-78 پژوهشی با هدف بررسی میزان شیوع اضطراب در دانش‌آموزان دختر و پسر پیش‌دانشگاهی شهر کرمان و ارتباط آن با قبولی در دانشگاه انجام گردید. حجم نمونه با استفاده از روش تصادفی خوشه‌ای 1000 نفر تعیین گردید که در نهایت 760 نفر در این پژوهش شرکت کردند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌ای حاوی دو بخش استفاده گردید. که بخش اول آن شامل اطلاعات دموگرافیک و بخ ...
 
سلامتی یکی از نعمات الهی است هرگاه تغییراتی در سلامتی انسان ایجاد گردد باعث ایجاد اثرات زیان‌بار جسمی، رواحی، اجتماعی و اقتصادی می‌گردد به منظور پیشگیری از این عوارض و نبودن اطلاعات کاملی جهت برنامه‌ریزی و پیشگیری از آنها در شهرستان کاشان مطالعه فوق جهت بررسی وضعیت سلامتی جسمی دانشجویان ورودی سال 1375 دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد. این تحقیق به صورت توصیفی بر روی کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان که از طریق کنکور سراسری سال 1375 وارد دانشگاه شده بودند جهت شرکت در ای ...

در این مطالعه که به منظور بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان روزانه ورودی سال 75 دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام گرفت . 251 دانشجوی پذیرفته شده از طریق سرشماری پرسشنامه سلامت عمومی CHO-28 را تکمیل نمودند. و بدنبال آن مصاحبه بالینی با دانشجویانی که نمره بالای خط برش (در مورد آقایان 22 و در مورد خانمها 21) داشتند انجام شد. نتایج نشان داد که در مجموع حدود 28 درصد از کل دانشجویان دچار یکی از چهار اختلال، افسردگی اساسی، اختلال اضطرابی منتشر، کج‌خلقی و اختلال تطابق بودند. بطوریکه 4/7 ...

چکیده ندارد.

کیفیّت حرفه و خدمات کتابداری و اطلاع رسانی تابعی است از چگونگی بهره گیری از سرمایه علمی «هزینه های مادی، زمانی و به ویژه توانائی های نیروهای انسانی فعّال در این رشته، گزارش نشان می دهد که چگونه حدود 50 درصد از نیروی انسانی» سرمایه های ذهنی و مادی و امکانات موجود در دوره های کارشناسی کتابداری برای ورود به دوره کارشناسی ارشد این رشته نادیده گرفته می شود و 50 درصد باقیمانده نیز بگونه ای نامتناسب در آزمون کارشناسی ارشد منعکس می شود. همچنین نشان داده شده است که برای انتخاب دانشجو ...

در این تحقیق گفته شد که در جهان امروز هر ساله بخش قابل توجهی از نیروی انسانی هدر می‌رود و یکی از دلایل آن بی‌تفاوتی نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی نسبت به عرضه برنامه تحصیلی متناسب با استعداد افراد کشور، نحوه ارزشیابی آنان و تربیت کادرهای مورد نیاز جامعه است . در همه ادوار تاریخی و همه جای دنیا افراد از لحاظ توانایی یا شایستگی حرفه‌ای و اجتماعی به نحوی مورد ارزشیابی قرار گرفته‌اند. در جوامع کوچک پیشین این ارزشیابی متکی بر آشنایی و تماس با افراد و مشاهده مستقیم رفتار آنان بود ...