عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مفهوم سلامت یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر توانایی ها ،‌کارکرد جسم و اندیشه و حتی طول عمر و مرگ انسان است که می تواند بر کارکرد نیروی کار در پروسه های تولیدی نیز اثرگذار باشد . در طی دهه های گذشته تحقیقات بسیاری در راستای شناسایی عوامل تاثیرگذار بر سلامتی صورت گرفته است . هدف این مطالعه بررسی اثرات نابرابری درآمدی بر شاخص های منتخب سلامت در ایران طی دوره 1386-1355 می باشد . در این مطالعه سعی شده است با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسون – جوسیلیوس ، رابطه بین نابرابری درآ ...

هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر آزادسازی مالی بر بهره‌وری کل عوامل تولید بخش صنعت در ایران طی دوره زمانی 1353 تا 1386 می‌باشد. از این رو برای آزادسازی مالی دو شاخص بالقوه ( کاوپن) و بالفعل ( سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سهم اعتبارات بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی) در نظر گرفته شده است و اثر آنها در کنار سایر متغیرها، بر بهره‌وری کل عوامل تولید بخش صنعت مورد ارزیابی قرار داده شده است. برای برآورد مدل‌ها ابتدا از روش مانده سولو به محاسبه بهره‌وری کل عوامل تولید بخش صنعت و سپس از رو ...

سرمایه گذاری مستقیم خارجی را می توان یکی از مهم ترین پدیده های اقتصادی قرن حاضر دانست. گسترش جهانی این پدیده از شتاب بی سابقه ای به ویژه از دهه 1980 به بعد، برخوردار بوده است به گونه ای که نرخ رشد آن از نرخ رشد سایر شاخص های اقتصادی جهان مانند تجارت و تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر رفته است. سرمایه گذاری خارجی معمولا به عنوان یکی از عوامل تاثیسرگذار و محرک رشد اقتصادی و تجارت مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل کشورهای مختلف سعی نموده اند با استفاده از مشوق های گوناگون زم ...

بازار سهام به عنوان مهم‌ترین بخش بازار سرمایه کشور محسوب می‌شود و وظیفه جذب و هدایت پس‌انداز و نقدینگی سرگردان و پراکنده جامعه به مسیر بهینه را به عهده دارد. در این راستا ضروری است رابطه بازار سهام و رشد اقتصادی در کشور ایران مورد بررسی قرار گیرد. تا مدیران اقتصادی کشور بتوانند با سیاست‌گذاری‌های مناسب و صحیح موجبات رونق این بازار مهم اقتصادی را فراهم کرده و زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد را به وجود آورند. روش کار به صورت استفاده از روش‌های اقتصاد سنجی است. آزمون همگرایی جو ...

از آنجایی که صادرات یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی است، هدف این رساله آزمون اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات ایران می باشد. با توجه به نقش مهم آلمان و امارات متحده عربی به عنوان دو شریک تجاری ایران، این مطالعه بر صادرات سالانه ایران به این دو کشور، در دوره زمانی 1359-1388 تمرکز می نماید. فروپاشی سیستم نرخ ارز برتون وودز منجر به نوسانات قابل توجهی در نرخ ارز گردید. در مدل های تئوریکی اولیه، فرض این است که ارتباط منفی میان نوسان نرخ ارز و تجارت بین الملل وجود دارد. در این مدل ها، ن ...

بخش کشاورزی از مهمترین بخش‌های اقتصاد کشور است واهداف متعددی در سطح کلان را دنبال می‌کند. کشت محصولات کشاورزی در یک منطقه باید با توجه به منابع موجود، قیمت محصولات، هزینه‌های تولید، عملکرد محصول، نیاز کشور و سیاست‌های درست انجام شود. در این بین، دولت می‌تواند با حمایت و عدم حمایت خود، تولید و سطح زیر کشت محصولات مختلف را تغییر دهد. این مطالعه اثر سیاست‌های حمایتی دولت را بر تنوع زراعی در بخش کشاورزی ایران طی دوره 1389-1361 مورد بررسی قرار داده است. به این منظور، شاخص هرفیندال ...

از اوایل دهه1950 موضوع ارتباط میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد یا نابرابری مطرح شد. اما تا اوایل دهه 1990، توزیع درآمد کمتر مورد توجه قرار می گرفت و به عنوان متغیری تأثیر پذیر از رشد اقتصادی تلقی شد. اساس این ارتباط نظریه کوزنتس بود. اما با گسترش آمار و اطلاعات و امکان آزمون کردن آن در سایر کشورها در سال های اخیر مورد تردید قرار گرفت و با توسعه الگوهای جدید رشد اقتصادی؛ مانند الگوی رشد درونزا و همچنین گسترش تکنیکهای پویا و جدید اقتصاد ریاضی و اقتصادسنجی در دهه اخیر، بسیاری از ت ...

اکثر اقتصاددانان بر این نکته که سرمایه‌گذاری به مثابه‌ی موتوری برای توسعه‌ی اقتصادی است تأکید دارند و هر کشوری جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاری به پس‌انداز نیاز دارد. بنابراین هدف در این پایان‌نامه ابتدا بررسی عوامل موثر بر نرخ پس‌انداز ملی ایران در چارچوب الگوی خود توضیح با وقفه‌های گسترده (ARDL) و الگوی تصحیح خطا (ECM) با استفاده از داده‌های سالانه (1387-1344) و سپس تبیین رابطه‌ی پس‌انداز ملی با سرمایه‌گذاری داخلی در اقتصاد ایران با توجه به نظریه‌ی فلدشتاین و هاریوکا و با به کار ...

اقتصاد ایران از دیر باز به عدم تعادل‌‌ها در اقتصاد کلان دچار بوده است. این عدم تعادل‌ها تا حدودی از طریق دادن اعتبارات یا اخذ وام‌ها جبران می‌گشت و اقتصاد همیشه در شرایطی بود که مثلاً تراز بازرگانی با خروج طلا و فلزات قدیمی از کشور متعادل می‌شد. با کشف نفت و تزریق درآمد‌های نفتی به بودجه دولت نیاز به وام خارجی تا حدودی کاهش یافت. اما فقط زمانی که قیمت نفت در اوّلین شوک نفتی دهه 1350 شدیداً افزایش یافت، ایران از جرگه‌ی کشور‌های وام‌گیرنده خارج گردید. در آن سال‌ها کشور‌های آمری ...