عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 29

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با افزایش جمعت و توسعه شهرنشینی، گسترش ساختمان‌های بلند روز به روز در حال افزایش است. در این راستا انواع مختلفی از سیستم های سازه ای توسط محققان ارائه شده است. یکی از سیستم هایی که در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است سیستم لوله ای است، که انعطاف پذیری سازه و کاهش قابل توجه تغییر مکان جانبی از مزایای این نوع سیستم سازه ای است. مهمترین مسئله ای که در این ساختما ن ها اهمیت دارد پایداری ساختمان در مقابل تحریکات ناشی از باد و زلزله و از همه مهم تر آسایش و آرامش ساکنان هنگام ن ...

امروزه در متون قابلیت اعتماد، سیستم ها از دیدگاه های مختلفی مورد بررسی قرار می گیرند. یکی از این دیدگاه ها مطالعه هم ارزی قابلیت اعتماد است. در این پایان نامه ما به دنبال عملکرد سیستم در بهترین روش ممکن هستیم. روش های مطرح شده برای بهبود قابلیت اعتماد سیستم روش کاهندگی و روش افزونگی می باشند. روش افزونگی به دلیل وجود محدودیت ها ممکن است همیشه کارایی لازم را نداشته باشد. در چنین مواقعی روش کاهندگی جایگزین روش افزونگی می شود و این مطلب مفهوم هم ارزی را مطرح می سازد تا از بین ا ...

در پژوهش حاضر هدف، ارزیابی احتمالاتی پاسخ سازه ها در برابر انفجار و ارائه ی روشی جهت تحلیل قابلیت اعتماد سازه ها در برابر این نوع بارگذاری می باشد. برای این منظور، ابتدا لازم است رفتار سازه ی مورد نظر در برابر انفجار شناخته شده و با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها به صورت احتمالاتی مورد بررسی قرار گیرد. نمونه ی موردی بررسی شده در این مطالعه، یک ساختمان بتن مسلح سه طبقه ی دو دهانه می باشد که روند خرابی پیشرونده در آن قبلا توسط شی و همکاران (2010)، مورد بررسی قرار گرفته است. برای مدل ...

بسیاری مواقع مجبور به بررسی قابلیت اعتماد سیستم‌ها تحت فرض عدم استقلال مولفه‌ها هستیم. در این پایان‌نامه، با استفاده از تابع مفصل که امروزه به عنوان ابزاری مفید برای ارزیابی وابستگی مورد توجه قرار گرفته است، به تحلیل تاثیر وابستگی در مباحث قابلیت اعتماد سیستم‌ها می‌پردازیم. بدین منظور، با در نظر گرفتن نقش اساسی آماره‌های ترتیبی در مطالعات قابلیت اعتماد، ابتدا ارتباط مفصل مولفه‌ها را با مفصل آماره‌های ترتیبی متناظر با آن‌ها بررسی کرده، سپس با استفاده از مفصل، توابع توزیع آمار ...

در برخی آزمون‌های عمر هیچ شکستی رخ نمی‌دهد و یا شکست‌های بسیار کمی رخ می‌دهند. در چنین مواردی تشخیص قابلیت اعتماد با استفاده از آزمون‌های عمر سنتی، که تنها زمان‌های شکست را ثبت می‌کنند، مشکل است. برای برخی محصولات می‌توان اندازه‌های تنزل را در طول زمان به‌دست آورد. این اندازه‌ها ممکن است شامل اطلاعات مفیدی در مورد قابلیت اعتماد محصول باشند. آزمون‌های تنزل شتابیده (ADT) معمولا برای تشخیص طول‌عمر چنین محصولات با قابلیت اعتماد بالایی استفاده می‌شوند. فاکتورهای مختلفی از قبیل فرا ...

نانوسیستم ها ابزارهایی می باشند که مواد تشکیل دهنده آن ها در ابعاد نانو (9-10 متر) هستند. از این رو لازم است در طراحی و ساخت آن ها از اتم های منحصر به فردی استفاده شود. در عرصه نانوعلوم و نانوتکنولوژی به مسائلی از قبیل ساخت و طراحی نانوسیستم ها با ویژگی های فیزیکی جدید توجه ویژه ای شده است. اما سوالاتی نظیر قابلیت اعتماد چنین سیستم هایی کمتر مورد بررسی قرار گرفته اند. از آنجایی که طول عمر محصولات ساخته شده یکی از فاکتورهای مهم تولید است، ضروری به نظر می رسد که در مورد نانوسیس ...

معیارهای متفاوتی برای پی بردن به اهمیت هر مؤلفه از سیستم توسط محققان معرفی شده است. نخستین بار بیرنام (1969) معیار اهمیت خود را برای مؤلفه‌های یک سیستم معرفی کرد. این روند تا کنون نیز ادامه داشته و محققان با توجه به تنوع سیستم‌های موجود و نیازهای تحقیقاتی به معرفی معیارهای دیگری اقدام کرده‌اند. در این طرح تحقیق ضمن معرفی معیارها و رتبه‌بندی‌های مختلف، به منظور ارائه یک الگو برای انتخاب معیار و رتبه‌بندی مناسب در یک وضعیت خاص، نیاز به انجام مقایسه بین آنها داریم. این مقایسه در ...

توزیع نمایی یکی از پر کاربردترین توزیع‌ها در قابلیت اعتماد است. به دلیل قابلیت گسترده و ارتباط آن با دیگر توزیع‌ها مانند گاما و وایبل آزمون‌های متعددی به منظور تعیین اینکه که مدل نمایی بر نمونه داده شده برازش می‌شود مطرح شده است. در این پایان‌نامه چندین آماره برای آزمون نمایی بودن ارائه و توزیع دقیق و مجانبی آنها تحت فرض صفر بررسی می‌شود. یکی ازاین آماره‌ها برای آزمون نمایی بودن آماره تیکو برای داده‌های کامل می‌باشد. در ادامه یک آزمون نیکویی برازش برای توزیع نمایی بر پایه د ...

معرفی الگو جدیدی برای سیستم‌های قابل تعمیر با تعمیر مینیمال و ساختن فواصل پیش‌بینی ناپارامتری برای طول عمر یک سیستم منسجم با بردار علامت معلوم از اهداف اصلی این رساله است. سیستم قابل تعمیری را براساس تعمیر مینیمال با این فرض که تعداد دفعات تعمیر آن یک متغیر تصادفی مثبت با یک بردار احتمال معلوم باشد، در نظر گرفته ایم. برخی از قضایای مربوط به حفظ ویژگی‌های قابلیت اعتماد را برای طول عمر سیستم مورد نظر اثبات کرده و به مقایسه‌ی تصادفی طول عمر دو سیستم قابل تعمیر ‌پرداخته ای ...