عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بودجه نقش مهمی در مدیریت و اداره بخش عمومی ایفا می کند و یکی از مهمترین اجزا آن پیش بینی درآمد است. بدون داشتن دقت لازم در پیش بینی درآمد،دولت ها در جلوگیری از کسری و آمادگی به منظور مقابله با آن ناتوان هستند و مردم از کاهش خدمات ضروری و مهمی چون آموزش، بهداشت که توسط دولت ارائه می شود،متحمل زیان خواهند شد.در این پژوهش فرضیه انتظارات عقلایی که بیشتر در مورد ارزیابی پیش بینی خانوارها و بنگاه ها مطرح شده است،در مبحث پیش بینی دولت از درآمدهای مالیاتی به کار گرفته می شود .در واق ...

بودجه مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذاری دولت و شاخص اصلی اهداف و عملکرد دولت می‌باشد. در بودجه به واسطه مجموعه‌ای از برنامه‌ها سعی می‌شود، وضعیت آینده امور از خلال یک رشته اقدامات جاری تعریف و مشخص شود. پیش‌بینی حوادث آینده تحت عنوان انتظارات در اقتصاد مطرح می‌شود. از این‌رو بودجه به دلیل تأخیر زمانی در اجرا و تغییر و تحولات اقتصادی ممکن است دچار کاستی‌هایی بوده و در زمان تخصیص تعدیل شود. لذا بودجه عملکرد از بودجه مصوب فاصله گرفته و خطا در برآورد بودجه مشاهده می‌گردد. در این رساله ...