عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کیفیت زراعی بذر از عوامل موثر بر روی پوشش مناسب و به موقع مزرعه و در نهایت عملکرد گیاهان زراعی می‌باشد. بذور از نظر درصد جوانه‌زنی در آزمایشگاه و درصد سبز شدن در مزرعه واکنش‌های متفاوتی را نشان می‌دهند. این بررسی به منظور تعیین مناسب‌ترین آزمون ارزیابی بنیه بذر و گیاهچه در آزمایشگاه جهت پیش‌بینی درصد و سرعت سبز شدن گیاهچه در مزرعه انجام گرفت. بنابراین سیزده توده بذر مختلف از دو تیپ کابلی و دسی برای آزمایش انتخاب شدند. در آزمایشگاه آزمون‌های جوانه‌زنی استاندارد، آزمون تنش‌اسمز ...

کیفیت بذر روی پوشش سبز مزرعه و در نهایت عملکرد گیاهان زراعی موثر می‏باشد. بذور از نظر درصد جوانه‏زنی در آزمایشگاه و درصد سبز شدن در مزرعه واکنش‏های متفاوتی نشان می‏دهند. این بررسی به منظور تعیین مناسب‏ترین آزمون ارزیابی بنیه بذر و گیاهچه در آزمایشگاه جهت پیش‏بینی درصد و سرعت سبز شدن گیاهچه در مزرعه انجام گرفت. هشت توده بذر جو برای آزمایش انتخاب شدند. در آزمایشگاه آزمون‏های مختلفی مثل آزمون جوانه‏زنی استاندارد، آزمون تنش اسمزی در سطوح 3-، 6- و 9- بار، آزمون سرما، آزمون خرده آ ...
نمایه ها:
جو | 
بنیه | 

ارزیابی کیفیت بذر، ارزش آن را برای کاشت تعیین می‌نماید و از استفاده بذوری که قادر به تولید یک گیاه سالم و مقام در برابر تنشهای محیطی نیستند جلوگیری می‌کند. کیفیت بذر شامل مجموعه خواصی است که گاهی حتی شرایط محیطی ایده‌آل نیز قادر به جایگزینی آن نمی‌باشند. در مواردی به دلیل پایین بودن کیفیت بذر علی‌رغم ایجاد شرایط مناسب در مزرعه، هیچ گیاهی به وجود نمی‌آید و یا نهالهای حاصل قادر به ایجاد یک گیاه توانمند و بارور نیستند. روشهای بین‌المللی پذیرفته شده تعیین کیفیت بذر به صورت دوره‌ا ...
نمایه ها:
بذر |