عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 141

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شاخص های کارایی فرآیند ابزار موثری برای اندازه گیری کیفیت و میزان کارایی محصول هستند و در صنایع تولیدی موارد استفاده وسیعی داشته و معیاری جهت ارزیابی دقت ، صحت و عملکرد فرآیندهای تولیدی می باشند. طی دو دهه گذشته تحقیقات وسیعی در خصوص شاخص های کارایی فرآیند با در نظر گرفتن فقط یکی از مشخصه های محصول جهت بررسی کیفیت، انجام پذیرفته است، در صورتی که اقدامات جهت اندازه گیری کارایی فرآیند، با در نظر گرفتن چندین مشخصه از مشخصه های کیفیت محصول، به صورت همزمان، کمتر مورد توجه قرار ...

بخش کشاورزی یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که به لحاظ ایجاد ارزش افزوده، اشتغال زایی و تامین امنیت غذایی نقش بسزایی در اقتصاد ایران دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی کارایی چهار زیر بخش کشاورزی یعنی زیر بخش‌های زراعت و باغبانی، دامپروری، جنگل و مرتع و شیلات طی دوره زمانی 1388-1374 می‌باشد. بدین منظور از دو روش تحلیل پنجره‌ای پوششی داده‌ها (ناپارامتری) و روش تابع مرزی تصادفی (پارامتری) استفاده شده است. در روش تحلیل پنجره‌ای ارزیابی کارایی زیربخش‌های کشاورزی تحت شرایط بازدهی ثابت ...

تحلیل پوششی داده‌ها روش عمومی برای اندازه‌گیری کارایی واحدهای تصمیم‌گیری با چندین ورودی و خروجی است. در مباحث تحلیل پوششی داده‌ها مشکلاتی نظیر وزن‌های غیر‌واقعی ورودی‌ها و خروجی‌ها و فقدان تمایز در میان واحدهای کارا وجود دارد. کارایی متقاطع روش مهمی در تحلیل پوششی داده‌ها برای رتبه بندی واحدهای کاراست. روش کارایی متقاطع، ماتریس کارایی متقاطعی معرفی می‌کند که در آن واحدها به صورت خود‌اصلاحی و هم‌پایه ارزیابی می‌شوند. یکی از مشکلات روش فوق ‌این است که به‌خاطر وجود جواب‌های ...

این پایان نامه در ابتدا انواع اندازه های کارایی شعاعی و غیرشعاعی در تحلیل پوششی داده ها را بررسی می کند. سپس یک مدل غیر شعاعی معرفی و نمایش داده می شود. در این مدل با متغیرهای کمکی به طور مستقل و جداگانه سروکار داریم و آنها را در یک اندازه کارایی جای می دهیم که اندازه بر پایه متغیرهای کمکی یا SBM نامیده می شود. در ادامه نقاط ضعف این اندازه کارایی را مد نظر قرار داده و چهار تغییر یا اصلاح بر روی آن پیشنهاد می دهیم. مدل اصلی SBM کارایی واحدها را با استناد به پیشرفته ترین نقط ...

کنجد یکی از مهمترین گیاهان دانه روغنی در دنیاست و برای کشت تناوبی با گیاهان مختلف، مناسب می‌باشد. محدودیت منابع آب برای آبیاری در سطح جهانی مطرح است. تنش خشکی یکی از مهمترین عوامل محیطی محدودکننده تولید کنجد می‌باشد. آبیاری به علت تأثیر مثبت بر عملکرد دانه، در مناطق خشک و نیمه‌خشک در تولید کنجد بسیار حائز اهمیت است. تأثیر کمبود آب می‌تواند به وسیله تلقیح ریشه گیاهان با قارچ میکوریزا کاهش یابد. در این مطالعه، هدف، تعیین تأثیر سطوح مختلف آب کاربردی (تأمین 60، 80، 100 و 120 درصد ...

در طی نیم قرن اخیر، بحث کارایی بازار سرمایه موضوع بسیاری از مطالعات تجربی و نظری بوده است. از آن‌جا که به موازات رشد مدل‌های اقتصادسنجی کارایی بازار سرمایه مورد آزمون قرار گرفته است، هدف تحقیق حاضر آن است که با بکارگیری روش‌های پیشرفته‌تر و جدیدتر بر روی کارایی بازار در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران تمرکز کند و تحلیل کاملتری از کارایی را ارائه نماید. از آنجایی که بازارهای سهام ممکن است مراحل متفاوتی از توسعه داشته باشند، نتیجتاً درجات متفاوتی از کارایی بازار در طی زما ...

این مطالعه به بررسی صنعت دامپروری در ایران،نارسایی ها و نقاط ضعف و قوت آن می پردازد.کارایی نسبی واحد های منتخب گاوداری های صنعتی استان فارس با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها محاسبه و الگوگیری از واحد های کارا، جهت بازنگری و انجام اصلاحات در واحد های ناکارا انجام می گیرد.همچنین چگونگی تأثیر ظرفیت تولید اسمی واحد ها ،میزان دارایی واحد ها ، سطح دانش و آموزش های تخصصی مالکان واحد ها بر کارایی بررسی می گردد.نتایج نشان داده است که میانگین کارایی واحد های منتخب 71.6 درصد بود ...

یکی از راه‌های افزایش تولید بهبود کارایی است. با افزایش کارایی می‌توان همان مقدار تولید را با نهاده و در نتیجه هزینه کمتر یا با همان هزینه، تولید بیشتری انجام داد. در این تحقیق سعی شده با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها، کارایی فنی شهرداری‌های تهران طی سال‌های 1386-1389 در زمینه اجرای طرح تفکیک در مبدأ پسماند اندازه‌گیری شود. مناطق 22 گانه کلان‌شهر تهران به عنوان واحدهای تصمیم‌گیرنده در نظر گرفته شده‌اند.‌‌ متغیرهای نهاده در این تحقیق جمعیت ، خانوار، تعداد وانت، کامیون، مو ...

برای غلبه بر نیازهای روز افزون در زمینه الکترونیک و تکنولوژی استفاده از سیستم‌های چند پردازنده‌ای یک ضرورت اجتناب ناپذیر شده است. یکی از چالش‌های اصلی برای سیستم‌های چند پردازنده‌ای بحث ارتباطات هسته‌های پردازشی و حافظه‌ای می‌باشد. با پیشرفت تکنولوژی هر روز بر تعداد هسته‌های موجود در یک تراشه افزوده می‌شود به طوری که دیگر استفاده از روش‌های سنتی مانند گذرگاه مشترک یا اتصال نقطه به نقطه کارا و مقرون به صرفه نمی‌باشند. ایده شبکه روی تراشه برای غلبه بر این مشکل از طریق به کارگ ...