عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیماری سل - به عنوان یکی از بیماریهای عفونی - نه تنها کم نگردیده بلکه بازگشت مجدد سل بصورت افزایشی رخ داده است و در اغلب نقاط جهان حتی کشورهای صنعتی به عنوان یک معضل بهداشتی در دو دهه اخیر مطرح می باشد . تشخیص درست ، درمان مناسب و پیگیری از اهمیت خاصی برخوردارند . تست پوستی منتو و اندازه گیری سرعت رسوب گلبولی ( سدیمان ) به عنوان اولین تستها در بررسی افراد مشکوک به بیماری سل در نظر گرفته می شود . در یک پژوهش مقطعی میزان اعتبار کمک این تستها در تشخیص مسلولین قطعی استان یزد و ...

بعد از چندین دهه کاهش بروز توبرکولوز در دنیا، در دو دهه اخیر مجددا افزایش چشمگیر این بیماری دیده می‌شود. در مملکت ما نیز موارد بیماری افزایش یافته و لازم است شیوع عفونت توبرکولوز مشخص شود بهترین تست غربالگری توبرکولز (با در نظر گرفتن همه مسائل و جوانب) تست پوستی مانتو میباشد. لذا ما در صدد بر آمدیم با استفاده از این تست به بررسی شیوع عفونت توبرکولوز در جامعه پرداخته و ارتباط تست مثبت را با عواملی چون سابقه واکسیناسیون ب . ث . ژ، سن، جنس ، بعد از خانوار، تراکم جمعیت در یک اتاق ...

این مطالعه نشان داد که 3/26 درصد دانش آموزان (363 نفر) دارای واکنش توبرکولین مثبت، 5/22 درصد واکنش توبرکولین مشکوک و 2/51 درصد دارای واکنش توبرکولین منفی بودند. از نظر نتیجه تست بین دانش آموزان دختر و پسر اختلاف معنی دار با ‏‎(P<0/001)‎‏ مشاهده گردید. بین وجود جوشگاه یا عدم وجود جوشگاه ناشی از واکسیناسیون قبلی ب.ث.ژ و نتیجه آزمون توبرکولین در افراد مورد مطالعه اختلاف معنی دار آماری مشاهده نشد. بین سه منطقه شهر سنندج از نظر نتیجه آزمون توبرکولین تفاوت معنی دار آماری با ‏‎(P<0/ ...

تست توبرکولین در سال 1907 توسط فون پیرکیت کشف شد. امروزه تست توبوکولین در همه جا به عنوان یک واکنش افزایش حساسیتی تاخیری در برابر مواد توبرکولین ناشی از آلودگی در گذشته یا در این اواخر به میکروب سل پذیرفته شده است. واکنش در حالی می تواند بروز نماید که ضرورتی به آشکار شدن نشانه های عضوی و عملی بیماری موجود نیست. این واکنش افزایش حساسیتی را با تست توبوکولین می توان شناسایی نمود. ...