عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در مهندسی پی، معمولا هنگامی شمع‎ها به کار گرفته می‎شوند که به دلایلی از پی‌های سطحی نتوان استفاده کرد. در طراحی پی‌ها، تعیین ظرفیت ‌باربری شمع‌ها به عنوان مساله‌ای مبهم و دارای عدم‌ اطمینان شناخته می‌شود. ظرفیت ‌باربری شمع‌ها از ترکیب ظرفیت ‎باربری نوک و جداره آن‎ها بدست آمده که به وسیله روش‌های تحلیل استاتیکی، تحلیل دینامیکی، آزمایش‎های درجا و آزمایش بارگذاری شمع تعیین می‌گردد. در این میان، آزمایش بارگذاری شمع بهترین روش جهت تعیین ظرفیت ‌باربری می‌باشد. از سوی دیگر، شمع‌های ...