عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 305

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آزمایشگاه های تشخیص مواد مخدر بخشی از آزمایشگاه های کلینیکال سم شناسی هشتند که در سال های اخیر به طور مستقل به فعالیت پرداخته و در اغلب نقاط کشور دایر هستند . سازمان های گوناگونی از جمله بهداشت و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان های مختلف و ارگان های نظامی و غیر نظامی به تناسب فعالیت و ماموریت های خود به تاسیس چنین آزمایشگاه هایی مبادرت می کنند . در حقیقت امروزه آزمایش تشخیص اعتیاد یکی از فاکتورهای بررسی سلامت در افراد جامعه را تشکیل می دهد . داوطلبان استخدام در س ...

راه‌اندازی 36 دستگاه از دستگاههای آزمایشگاه مکانیک خاک سازمان صنایع دفاع هدف پروژه بوده است . در این رابطه، پس از راه‌اندازی دستگاههای فوق، آزمایشهای لازم به پرسنل آزمایشگاه داده شده، کلیه کاتالوگهای مربوط ترجمه و جهت نگهداری و تعمیرات در اختیار کارفرما قرار گرفت . ...

بر عهده مسئول آزمایشگاه است که مطمئن باشد آزمایش های انجام شده قابل اطمینان بوده و طبق معیارهای مورد پذیرش، دقیق است. بدیهی است نمونه ها به محض رسیدن به ازمایشگاه باید با مهارت های فنی و کنترل های مناسب و مواد مرجع مورد آزمایش قرار گیرند و همچنین باید به خاطر سپرده شود، تغییراتی که همیشه تحت کنترل مسئول نبوده و ممکن است اثرات قابل توجهی در نتایج آزمایش داشته باشد در نظر گرفته شود. از عوامل مزبور می توان به تاثیر حرکات ورزشی سنگین، تنش های روانی قبل از نمونه برداری، تفاوت خون ...

راه‌اندازی آزمایشگاه و ایجاد پایگاه آموزشی سیگنالهای دیجیتال: در این طرح یک آزمایشگاه DSP است . این کارت برنامه‌های نرم‌افزاری مناسب برای ایجاد فضای لازم جهت آموزش مبانی اصلی DSP و کاربرد خاص آن در پردازش صوت را از طریق یک کامپیوتر PC ارائه خواهد داد. این کارت می‌تواند به عنوان ابزار مناسب برای آموزش مبانی DSP جهت دانشجویان و پژوهشگران بکار گرفته شود. ...

آزمایشگاه بیو الکتریک امکانات لازم را جهت مطرح و پژوهش در زمینه سیستمهای بیولوژیک، گسترش روشهای تشخیص و درمان ساخت فرآورده های مختلف تکنولوژی مهندسی پزشکی فراهم می کند . این آزمایشگاه در آینده متشکل از شاخه های مختلف از قبیل : تجهیزات مهندسی پزشکی، پردازش سیگنالهای بیولوژیک، ‏‎FES‎‏ و کنترل نرونی کاربردی و غیره خواهد بود . ...

هدف از تاسیس این آزمایشگاه تکمیل آزمایشگاههای مربوط به محور تحقیقاتی ترمودینامیک سینیتیک می باشد که هم اکنون در دانشکده تشکیل شده است و جزء مجموعه رشته ترمودینامیک سینیتیک دانشکده می باشد . اهداف تحقیقاتی که در این آزمایشگاه اجرا خواهد شد به شرح زیر است . 1= تحقیق و انجام آزمایش ها درباره ترمودینامیک و سینیتیک واکنشهای شیمیایی 2- طراحی و ساخت راکتورهای شیمیایی 3- انجام پروژه های صنعتی 4- انجام آزمایشات و محاسبات مربوط به فرایندهائیکه بر اساس تماس فازها استوار است . ...

از سال 1980 محیط آزمایشگاه ها با نوآوری و پیشرفت های چشمگیری همراه بوده است. اغلب تکنولوژی آزمایشگاهی سریعتر از فناوری پزشکی پیشرفت می کند، ابداعات در تکنولوژی آزمایشگاهی که هم شامل آزمایشهای جدید و هم شامل پیشرفتهایی در تجهیزات اطلاع رسانی‏‎(IT)‎‏ امکان انتقال داده را در کمترین زمان ممکن میسر می سازد و همچنین فرصتهای تحقیقاتی را فراهم می آورد. پیش بینی می شود که در آینده آزمایشگاهها نقش بیشتری در زمینه ارائه خدمات و مراقبتهای سلامتی ایفا کنند. در این مقاله سه نوآوری تکنولوژی ...

راه‌اندازی آزمایشگاه ریاضی جهت انجام -1 پروژه‌ای تحقیقاتی مربوط به شیوه‌های آموزشی جدید -2 پروژه‌های تحقیقاتی دانشکده ریاضی -3 پروژه‌های تحقیقاتی در مورد کاربرد ریاضیات در دانشگاه -4 همکاری متقابل با آزمایشگاههای ریاضی داخل و خارج -5 همکاری متقابل با آزمایشگاههای دانشکده‌های کامپیوتر ...
نمایه ها:

هدف و طراحی و تجهیزات و راه‌اندازی آزمایشگاه تخصصی بتونهای نسوز، تهیه و تدوین استانداردهای متداول تست بتون‌های نسوز می‌باشد. ...