عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خشونت علیه زنان یکی از معضلات اجتماعی در تمام کشورهای دنیا به حساب می آید. این معضل اجتماعی علاوه بر ایجاد مشکلات جسمی و روانی در شخص مضروب، موجب بروز عواقب جبران ناپذیر اجتماعی نیز می گردد. لذا در این مطالعه سعی شده است تا موارد ارجاعی آزار فیزیکی به سازمان پزشکی قانونی بررسی شود تا با استفاده از نتایج این طرح بتوان گامی موثر در جهت رفع این پدیده ضد اجتماعی در جامعه برداشت. این مطالعه به صورت مقطعی به بررسی همسر آزاری، فراوانی انواع و عوامل موثر بر آن در پاییز 1379 پرداخته ا ...
نمایه ها:
خشونت | 
زن | 
تهران | 

از زمانهای گذشته پدیده کودک‌آزاری در جوامع انسانی یکی از مسائل مورد بحث افراد عامی و متخصص بوده و شواهد و منابع مکتوب فراوانی در این مورد در دسترس می‌باشد، کودک‌آزاری در تمام طبقات اجتماعی - اقتصادی و فرهنگهای مختلف گزارش گردیده است . اما بطور کلی می‌توان گفت ، عوامل شخصیتی و تعامل بین رفتارهای مادر و کودک که ممکن است ناشی از عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و یا عوامل دیگر باشد در این زمینه نقش اصلی را داشته باشند. یافته های پژوهش نشان می‌دهد که نیازهای روانی، عدم رشد و بلوغ ر ...