عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 67

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف «ارائه مدلی جهت پیش‌بینی میزان احساس آزادی اعضای هیأت علمی در نقد آثار و اندیشه‌های علمی براساس خودکارآمدی و سرمایه اجتماعی آنان» انجام گرفت. پژوهش حاضر از بُعد هدف «کاربردی» و از بُعد چگونگی گردآوری داده‌ها و روش کار در زمره‌ی «تحقیقات توصیفی- همبستگی» قرار می‌گیرد. برای اجرای این طرح، نمونه‌ای متشکل از 243 عضو هیأت علمی با روش نمونه گیری سهمیه ایی از کل اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان( 603 نفر) انتخاب و مورد سنجش قرار گرفت. به منظور گردآوری داده‌ ...

آزادی اندیشه و بیان یکی از اصول پذیرفته شده در قانون اساسی ایران است، اما اصل بیست و چهارم قانون اساسی دو استثنای مهم برای آزادی مطبوعات و به تبع آن آزادی بیان پیش بینی و تفصیل آن را به قانون محول نموده است. نخست اخلال در مبانی اسلام، یعنی اصول اعتقادی جامعه، دوم حقوق عمومی، که همه مردم به حیثیت فردی و اجتماعی از آن برخوردارند.بنا براصل بیست و دوم قانون اساسی حیثیت اشخاص نیز از تعرض مصون است؛ مگردرمواردی که قانون تجویز کند. پس آزادی بیان و حیثیّت افراد هر دو درحمایت قانون قرا ...

پژوهش پیش رو با فرض انگاشتن تاثیر گذاری آزادی بیان بر شکل گیری توسعه سیاسی مورد انجام قرار گرفته، و عینیت یافتن توسعه سیاسی، در جمهوری اسلامی ایران را مشروط به وجود آزادی بیان در غالب آزادی فعالیت سیاسی احزاب، افزایش چاپ و نشر کتب و جراید و مشارکت و تاثیر گذاری مردم بر انتخاباتهای سیاسی در کشور دانسته. در واقع هدف از انجام این پژوهش درک و شناخت بیشتر نسبت به مقوله آزادی بیان در جامعه، و شناخت این مسئله که گسترش یا افت آزادی بیان در جامعه، چه تاثیری می تواند در فرایند توسعه یک ...

ترکمنستان در سال 1992 به عضویت سازمان ملل متحد درمی آید و از جمله تعهداتی که بر عهده می-گیرد، «تشویق و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و کمک به تحقق آن ها برای همه، بدون تبعیض » در قبال اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند 2 از ماده 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. همچنین، ترکمنستان با عضویت در سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز تعهدات بسیاری در راستای حقوق بشر و آزادی‌های اساسی متقبل گشته است و جامعه جهانی انتظار دارد، این دولت به تعهداتش جام? عمل بپوشاند. اما یک به اصطلاح «ابر ر ...

آزادی بیان یکی از پایه ‌های اساسی جامعه دموکراتیک به شمار می‌رود . علاوه بر آن بسیاری معتقدند رعایت این حقوق از شروط اساسی پیشرفت و توسعه در جوامع انسانی است . لیکن با تحول زندگی بشر مفاهیم موجود در حقوق بشر از جمله آزادی‌های مختلف بشری نیز متحول می‌گردند. هر چند چند دهه‌ی پیش آزادی بیان و آزادی مطبوعات به عنوان عناصر بسیار پیشرفته حقوق بین‌المللی بشر به شمار می‌رفتند ؛ لیکن امروزه و در سایه تحولات تکنولوژیک، بشر به حقوق جدیدی نیاز دارد که هر چند پایه‌های آن همان‌هایی است که ...

یکی از حقوق افراد بشر طبق دین مبین و قوانین اساسی حفظ حریم خصوصی افراد توسط حکومتها و افراد دیگر است.حریم خصوصی حقی است نسبت به زندگی کردن با میل وسلیقه خود با حداقل مداخله ورود دیگران،حقی است که بر اساس آن اشخاص می توانند یقین کنند که دیگران تا چه اندازه می توانند به لحاظ کمیت وکیفیت اطلاعاتی درباره آنان داشته باشند. احترام به حریم خصوصی و امور دیگران از توصیه های اکید اسلام است.در منابع اسلامی نظیر قرآن ،سنت و اجماع احکام متعددی در خصوص مقوله های مختلف حریم خصوصی وجود دارد ...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است در تبیین نظام سیاسی جمهوری اسلامی، حاکمیت مردم را در طول حاکمیت خدا به رسمیت شناخته و بدین ترتیب به نوعی تلفیق بین نظریه حاکمیت الهی و نظریه حاکمیت مردم که طی قرنهای متمادی هر کدام به تنهایی توجیه گر مشروعیت نظام های سیاسی مختلف بوده اند، دست یازیده است. جمع بین این دو نظریه در قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت تاثیر عوامل و شرایطی همچون نوع نظامی که این قانو ...

آزادی اطلاعات و حقوق ناشی از آن، لازمه تحقق مفهوم شهروندی و یکی از موضوع های اصلی گفتمان مشارکت مردم سالارانه است. آزادی اطلاعات باعث تقویت آزادی بیان و مطبوعات و مقدمه پاسخ گویی حکومت ها به افکار عمومی می شود. آگاهانه و مستمر ساختن نظارت مردمی، ارتقاء فرهنگ اسرار گرایی به شفافیت نیز از نتایج آزادی اطلاعات است. بنابراین کشورهای پیشرفته به نقش آزادی اطلاعات در توسعه پی بردند و برای نظام مندی دسترسی به اطلاعات، قوانین مرتبط را تدوین ، تصویب و اجرا کردند. با توجه به اهمیت آز ...

درحقوق مطبوعات که بدون تردید یکی از پایه‌ای‌ترین حقوق بشری است با پدیده‌ای به ‌نام جرایم مطبوعاتی که یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین موضوعات روز جامعه است مواجه و ناچار به ایجاد تعادل بین حقوق و آزادی‌های مطبوعات از سویی؛ و حفظ حقوق و حرمت اشخاص و حکومت از سویی دیگر هستیم. در راستای ایجاد این تعادل، دولت‌ها مبادرت به وضع قوانینی می‌ورزند که از یک طرف از حقوق افراد حمایت شود و از طرفی هم حقوق و آزادی‌های مطبوعات محدود و ضایع نشود. علی ای حال به دلیل این‌که اصحاب مطبوعات تلاششان د ...