عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آیزایا برلین یکی از متفکران لیبرال کثرت‌گرا در قرن بیستم است. موضوع اصلی اندیشه او آزادی است. آزادی در اندیشه برلین به آزادی مثبت و آزادی منفی تقسیم می‌شود. آزادی منفی به معنای آزاد بودن از قیودی است که توسط دیگران بر شخص تحمیل می‌شود. آزادی مثبت به معنای آزادی برای دستیابی به خواست‌ها و علایقی است که شخص به آن‌ها تمایل دارد. چه رابطه‌ای بین این دو مفهوم از آزادی برقرار است؟ رابطه بین این دو مفهوم، بدین ‌ترتیب است که در درجه اول، آزادی مثبت و آزادی منفی مکمل یک‌دیگر هستند. ...

آزادی که یکی از ابعاد وجودی انسان و یکی از طبیعی ترین حقوق انسان هاست، در چهارچوب نظریه گفتمان یکی از دال های شناوری است که در گفتمان های گوناگون تفاسیر و معانی متفاوت پیدا می کند. در ایران پس از انقلاب نیز از دو گفتمان سیاسی لیبرال و فقاهتی، در نهایت این گفتمان سیاسی فقاهتی بود که توانست تفسیر خود از آزادی را بر کرسی اذهان عمومی جامعه ایران بنشاند و مورد قبول توده مردم واقع شود و پس از تقسیم به دو گفتمان سیاسی چپ و راست، این تفسیر به گونه ای متفاوت از هم رخ می نمود تا آن حد ...

آزادی اندیشه از جمله آزادی های ضروری در راستای رشد و کمال هرچه بیشتر بشریت است . متاسفانه، این روزها تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی صورت می گیرد و این نظام مقدس را متهم به سلب آزادی، از جمله آزادی اندیشه می کنند. هدف ما از این تحقیق اثبات وجود آزادی اندیشه در دیدگاه و عقاید امام خمینی است وچون تحقیقاتی که از قبل در این زمینه صورت گرفته به طور کلی به مبحث آزاد اندیشی در آثار امام پرداخته شده و به آثار اصول فقه ایشان کمترین توجه شده ، بنابراین ما لازم دیدیم به تحقیق در زمینه آز ...

نقاشی ایران در قرن حاضر وامدار تغییراتی است که در اواخر دوره قاجار در محتوا و فرم آن صورت گرفته است. مهمترین حوادث سیاسی اجتماعی دوره قاجار شکل‌گیری جنبش مشروطه‌خواهی و به دنبال آن انقلاب مشروطه در کشور است. این تحقیق در پی آن است که بررسی کند آیا مابین جنبش مشروطه‌خواهی و آثار نقاشی این دوران ارتباطی وجود دارد و جنبش مشروطه‌خواهی چه تاثیراتی را بر هنرمندان این دوره و آثار آنها بر جای گذارده است. تحولات سیاسی در کشورهای اروپائی، گسترش مراودات بین المللی و توسعه رفت و آمد مردم ...

حمید مصدق (تولد: 1318 ه.ش ؛ وفات: 1377 ه.ش) شاعری متعهد و انقلابی و مردم‌گرا بود. دیوانش مشتمل بر اشعاری به سبک نیمایی و مملو از اشارات سیاسی و اجتماعی است. اغلب این اشعار در طول ده‌ها سال حکومت جابرانه و مستبدانه‌ی پهلوی سروده شده است. مبارزه با استبداد، آزادی‌خواهی و وطن‌دوستی، صبغه‌ی غالب اشعار اوست. نویسنده در این جستار می‌کوشد جنبه‌های سیاسی و اجتماعی اشعار این شاعر را بررسی کند. بر اساس نتایج این پژوهش، شاعر برای بیان عقاید انقلابی و ظلم‌ستیزانه‌ی خود در جامعه استبداد‌ ...

محمّد تقی صبوری ( بهار ) شاعر آزاده‌ای است که در دوره‌ای از تاریخ معاصر ایران زندگی می‌کند که در این دوره رخدادها و تحوّلات بسیار عظیمی اتّفاق افتاد. از قبیل جنگ جهانی اول و دوم، وحکمرانی پنج پادشاه در کشور. در چنین شرایطی بهار رشد کرد و ابعاد مختلف استعدادهای خود را به منصّه ی ظهور رساند. ملک‌الشّعرای زندگی پر تلاطمی دارد که بعضاً متضاد جلوه می‌کند؛ طلبه‌ی علوم دین، شاعر آستان قدس، شاعر مردمی، زندانی، روزنامه‌نگار، وکیل مجلس و وزیر فرهنگ، ابعاد مختلف زندگی بهار است. جوا ...

رخدادهای بزرگ تاریخی، مانند انقلاب ها، در زمینه های فکری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، علل گوناگونی داشته اند. یکی از این انقلاب ها، انقلاب مشروطیت ایران است. وقوع انقلاب مشروطه ایران علاوه بر علل گوناگونی که در تاریخ به آنها اشاره شده است؛ علل فکری و فرهنگی نیز داشته است که تحت تأثیر افکار اندیشمندان آن دوران شکل گرفت. بعبارت دیگر در زمینه های فکری و نظری انقلاب مشروطیت افراد بسیاری تأثیرگذار بوده اند. یکی از نام آورترین اینان، شیخ هادی نجم آبادی بوده است. وی در زمینه ...

این پژوهش تحت عنوان تبیین نظریه سکولاریسم ونقد دلالتهای تربیتی آن به عنوان فرایندی فکری-اجتماعی با ویژگیهایی چون انسان گرایی ولیبرالیسم،مدرنیسم،ملی گرایی،خردگرایی ودموکراسی و...بر تمامی ابعاد زندگی بشری تأثیر نهاد ودر این راستا تعلیم وتربیت را نیز در سه بعد اهداف تربیتی،محتوای آموزشی وروشهای یاددهی-یادگیری، با تحولی عطیم مواجه ساخت.به طوری که هدف تعلیم وتربیت سکولاریسم،تربیت انسان متخصص وماهر است که ضمن آگاهی به حقوق اجتماعی خود، به ارزشهای مورد نظر تفکر مدرن پایبند باشد وبه ...

پژوهش حاضر در صدد بررسی جامعه شناختی چگونگی گذار از مفهوم متافیزیکی عدالت به مفهوم اجتماعی آن در نظام حقوقی، دلایل انتقادات جامعه‌شناسان حقوقی از مفهوم متافیزیکی عدالت در حقوق، آثار گذار از مفهوم متافیزیکی عدالت به مفهوم اجتماعی آن در نظام حقوقی غرب و حقوق کار ایران و تحلیل و بررسی مفاهیم مربوط به متغیرهای عدالت اجتماعی و متافیزیکی در قوانین مرتبط با روابط کار ایران، از سال 1307 تا 1369 و مقایسه‌ی آن‌ها بود و دست یابی به این هدف از طریق روش تحلیل محتوا و با استفاده از چک لیست ...