عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به‌منظور پهنه‌بندی زراعی- بوم‌شناختی زمین‌های کشاورزی شهرستان آزادشهر جهت کشت زعفران، از تحلیل‌های مکانی سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده گردید. برای این منظور ابتدا نیازهای زراعی- بوم‌شناختی زعفران با استفاده از منابع و اسناد علمی تعیین و شناسایی شدند و سپس نقشه‌های موضوعی انواع متغیرهای محیطی تهیه گردید. عوامل محیطی شامل متغیرهای اقلیمی از جمله بارش سالانه، بارش دوره زایشی، بارش دوره رویشی، دمای متوسط سالانه، دماهای بیشینه وکمینه دوره ...

در دنیای متحول امروز ، شهرها بیش از هر گونه مراکز تجمع انسانی در معرض تحول و دگرگونی قرار دارند.رشد و تحول در شهرها ، از یک سو نیازها و الزامات جدیدی را پیش آورده و از سوی دیگر هجوم تکنولوژی جدید شروع به تخریب بافت قدیمی شهرها نموده است .این مساله در نهایت الزام احداث اماکن جدیدی پاسخگویی به نیازها و الزامات فوق و بعضا" ناشی از آن را طرح می‌نماید.تقلید محض از برنامه‌هایی که در سایر نقاط برای حل معضلات فوق انجام شده بدون توجه به ویژگیهای محلی بالاخص ویژگیهای فرهنگی ، نابسامانی ...
نمایه ها:

آب بعنوان ترکیبی که سه چهارم از کل سطح کره زمین را پوشانده، از عوامل ضروری برای ادامه حیات کلیه جانداران اعم از انسان، حیوان و گیاه محسوب میشود. بطوریکه در حدود 80 درصد از وزن پروتوپلاسم سلولهای زنده از آب تشکیل یافته‌است . بطورکلی آب بعنوان یک حلال عمومی و محیط انتقال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار میباشد. و بدون آن مجموعه اعمال حیاتی جانداران متوقف میگردد. با توجه به اینکه آب در زندگی انسان و سایر موجودات زنده از جهات مختلفی حائز اهمیت است و با عنایت به اینکه آلودگی‌های منطقه‌ای ...
نمایه ها:
کیفیت | 

در این مقاله به منظور ارزیابی نقش مشارکت شهروندان در توسعه پایدار شهری، متغیرهای مشارکت شهروندان در برنامه ریزی شهری به عنوان متغیر وابسته و توسعه پایدار شهری به عنوان متغیر مستقل در قالب چهار متغیر احساس امنیت شهری، احساس تعلق اجتماعی، میزان رضایتمندی از خدمات شهری و احساس مالکیت بر محیط شهری بررسی شد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی و همبستگی و روش اجرا کتابخانه ای و میدانی است. ابزار گردآوری داده ها در روش میدانی پرسشنامه است. محدوده جغرافیایی و مکانی پژوهش، شهر آزادشهر ...

دیابت قندی از شایعترین بیماریهای متابولیک است که به طور عمده با نقص در متابولیسم کربوهیدرات مشخص می‌شود. آگاهی مردم از این بیماری و راههای پیشگیری، کنترل و نیز شناخت عوارض دیررس و زودرس آن بسیار مهم بوده و سبب کمک به سیستم بهداشتی کشور در پیشگیری و کنترل بیماری می‌شود. این مطالعه از اول مهر 1377 به مدت 6 ماه بر روی 280 نفر از ساکنین غیردیابتی آزادشهر یزد که سن بیشتر از 18 سال داشته‌اند انجام شد. مطالعه از نوع توصیفی و به روش مقطعی بوده و نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای انجام شد. نت ...

علی‌رغم فواید بیشمار شیر مادر برای رشد و نمو کودک ، دلائل و موارد متعدی بخصوص در زندگی مدرن فعلی وجود دارد که مادر یا بعلل معلوم تجویز (اندکاسیونهای قطعی) و یا برحسب صلاح‌دید و شرایط خود ترجیح می‌دهد و یا مجبور است از شیرخشک استفاده کند. این مطالعه در سال 78 بصورت مقطعی بر روی تمامی کودکانیکه دریافت‌کننده شیرخشک از منطقه بهداشتی - درمانی آزادشهر بوده‌اند جهت بررسی علل گرفتن شیرخشک ، انجام و سه ماه بعد از دریافت ، وضعیت رشدی آنها مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین از فاکتورهای ...

در این نوشته سعی شده است تا حدودی خواننده را با طب سنتی رایج در منطقه شرق استان مازندران یعنی شهرستانهای گنبدکاوس، مینودشت و بخشهای آزادشهر، کلاله و روستاهای وابسته به آن آشنا نماید. بطورکلی طب سنتی رایج در منطقه یادشده را می توان بطریق زیر گروهبندی کرد: 1-مداوای درد از طریق خون گیری یا تحریکهای موضعی.2-مامایی، بیماریهای زنان و نازایی. 3-شکسته بندی.4-تجویز داروهای گیاهی.5-مداوای بیماران روانی توسط جن گیری(پرخان) و دعانویسی. ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
سمنان | 
ساری | 

این مطالعه جهت بررسی میزان آگاهی مادران از تغذیه اطفال زیر دو سال در منطقه آزادشهر یزد و ارتباط آن با تعداد فرزندان خانواده، سن، شغل و تحصیلات مادر به صورت توصیفی - مقطعی در پائیز 1378 انجام شد. در این پژوهش 400 نفر از مادرانی که حداقل دارای یک فرزند بودند از طریق نمونه گیری خوشه ای بطور تصادفی انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد که با مراجعه به درب منازل و مصاحبه چهره به چهره با مادران تکمیل گردید. نتایج مطالعه نشان داد ارتباطی بین تعداد فرزندان خانواده ...