عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 93

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به اهمیت بسیار زیاد بیوماس آرتمیا به عنوان یک منبع غذایی بسیار با ارزش در تغذیه انواع آبزیان خصوصا میگو و ماهی دریایی پرورش مصنوعی آرتمیا در تانکر یا در استخرهای خاکی در بسیاری از نقاط دنیا مورد توجه قرار گرفته است . در طی این طرح برای اولین بار در ایران پرورش مصنوعی بیوماس آرتمیا در تانکرهای پولی اتیلنی 300 و 1000 لیتری با سیستم بسته و با استفاده از سبوس برنج و سبوس گندم میکرونیزه شده به عنوان غذا، انجام گرفت . در طی این کار آرتمیا در آب رقیق شده دریاچه ارومیه تا حد ...

تاسیس مرکز تحقیقات آرتمیا و جانوران آبزی دانشگاه ارومیه به عنوان تنها مرکز تحقیقاتی آرتمیا در کشور از اواخر سال 1376 در دستور کار اینجانب قرار گرفت که با پیگیری مستمر و حمایت مسئولین محترم دانشگاه بالاخره مورد تصویب معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و شورای گسترش آموزش عالی قرار گرفت و با دو گروه پژوهشی تحت عنوان گروه بیولوژی و تکثیر و پژوهشی و گروه پاتوبیولوژی و کنترل کیفی رسما تاسیس شد. در حال حاضر 5 طرح ملی مصوب شورای پژوهشهای علمی و صنعتی کشور، دو طرح تحقیقاتی مصوب معاونت پژوهشی ...

در نه استخر عملیات پرورش آرتمیا بصورت نیمه متراکم و براساس روش پاتریک سارجلوس انجام شد- کوددهی تا رسیدن به شکوفایی مطلوب انجام و سپس تراکمهای ذیل در استخرها ایجاد شد: 8/0 گرم بر لیتر با سه بار تکرار- 12/0 گرم بر لیتر با سه بار تکرار- 16/0 گرم بر لیتر با سه بار تکرار- در تمام طول دوره پرورش می‌توان فسفات و نیترات استخر بعنوان اولین شاخصه جهت سبز شدن استخرها در نظر گرفته شد. نتایج در حال بررسی بوده و گزارش نهایی در حال تهیه می‌باشد. ...
نمایه ها:
سیست | 

تولید و تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری بمنظور افزایش ذخایر و افزون‌سازی درآمد سرشار از فروش گوشت و خاویار آنها ضرورت تحقیق و مطالعه در مورد نائوپلیوس آرتمیا بعنوان یکی از مهمترین و با ارزشترین منبع غذایی زنده که در تغذیه آغازین این ماهیان مورد استفاده قرار می‌گیرد را ایجاب می‌نماید. تعیین ارزشهای غذایی و ضرایب تبدیل نائوپلی آرتمیا بعنوان یک موضوع کاملا" کاربردی ضمن جلوگیری از سوءتغذیه لاروها و همچنین اتلاف غذای گرانقیمت در برنامه‌ریزیهای تولید (تعداد تخم نائوپلی آرتمیا سطوح کشت ...

با توجه به اهمیت کاربردی و ارزش اقتصادی فراوان آرتمیا، پرورش مصنوعی آن در نقاطی از دنیا که آرتمیا بصورت طبیعی وجود ندارد توسعه فراوانی یافته است. پرورش انبوه آرتمیا در تانکرهای اتیلنی به روشهای مختلف یکی از شیوه های مرسوم برای پرورش متراکم آرتمیاست. در طی این طرح آرتمیا ارومیانا به سه سیستم مختلف تحت عناوین: 1-سیستم پرورشی بسته Batch culture 2-سیستم چرخشی نیمه بسته Semiclosed recirculation system 3-سیستم جریان پیوسته باز open Flowthrough- culture system، در تانکرهای 1000 و ...

به منظور تعیین تعیین تعداد کروموزوم های آرتمیا در دریاچه ارومیه، سیست های جمع آوری شده از ایستگاههای تپه شاهی و اطراف کوه زنبیل مورد بررسی و مطالعه سیتوژنتیک قرار گرفتند. برای شناسایی سیستمهای جمع آوری شده، ابتدا در آب با شوری‏‎ppt35 انکوباسیون شدند و همچنین برای تعیین نحوه تولید مثل آنها سیست ها برای سه نسل متوالی تا سن بلوغ با استفاده از جلبک ‏‎Dunaliella tertiolecta‎‏ پرورش داده شدند بر اساس نتایج حاصل از پرورش سیست های آرتمیا در دریاچه ارومیه، دو نوع آرتمیا از لحاظ تولی ...

هدف : 1 - شناسایی آبگیرهای منطقه ازطریق گردآوری اطلاعات محلی و منابع در صورت نیاز بررسی میدانی 2 - بررسی وجود آرتمیا در آبگیرها 3 - بررسی امکان معرفی آرتمیا به آبگیرهای مناسب و فاقد آرتمیا 4 - بررسی احتمال ماهیدار کردن آبگیرها 5 - مطالعه اختصاصات بیولوژیک آرتمیا (مرفولوژی - بررسی منابع غذایی مورد تغذیه) 6 - بررسی شرایط مساعد تولید طبیعی و روشهای مختلف تولیدمثل جنسی و غیرجنسی جمع‌آوری تخم و نگهداری آن جهت تکثیر مصنوعی. ...

آرتمیا مهمترین ماده غذائی زنده در پرورش ماهی و میگو بشمار می‌رود. به همین دلیل در خیلی از کشورهای دنیا از لارو آرتمیا جهت تکثیر سریع ماهی و میگو استفاده می‌شود ولی در ایران علیرغم اینکه دارای بزرگترین منبع طبیعی آرتمیا در جهان است و ارزش غذائی آرتمیا اورمیانا در حد بسیار عالی می‌باشد، استفاده از این موجود باارزش در پرورش ماهی و میگو بدلیل بررسی نشدن شرایط تولید انبوه آن در مراحل ابتدایی خود می‌باشد. لذا در طی این طرح شیوه‌ها و شرایط تولید انبوه آرتمیا اورمیانا در محیط آزمایشگ ...

در طی این طرح تحقیقاتی تاثیر تشعشعات گاما، و ماورا به عنوان عوامل ضد باکتریایی بر در صد و قابلیت تخمه‌گشایی سیست آرتمیا، رشد لارو، تولیدمثل و طول عمر آرتمیا مورد بررسی قرار می‌گیرد. سیست تر و خشک آرتمیا برای مدت زمانهای متفاوت رد معرض تابش اشعه‌های فوق قرار داده می‌شود تا زمان اپتیمم برای بیشترین درصد و قابلیت تفریخ حاصل شود. قابلیتهای تولید مثلی آرتمیای بالغ از نظر دفعات تولیدمثل و تعداد سیست یا لارو تولیدشده از دیگر نکات مهمی است که در طی این طرح مورد توجه قرار می‌گیرد.تاثی ...