عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اصولا لیشمانیوز در جهان برخلاف سایر بیماریهای عفونی رو به افزایش است . این بیماری در اکثر نقاط ایران بصورت آندمیک در کانون‌های شهری و روستایی وجود دارد. در سالهای اخیر موارد زیادی از لیشمانیوز جلدی در شهرستان آران و بیدگل مشاهده می‌شود. به منظور روشن شدن وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری، این تحقیق در منطقه جنوب شرق آران و بیدگل در سال 1377 صورت پذیرفت . ...

با توجه به اهمیت عفونت‌های بیمارستانی و عوارض ناشی از آن و اهمیت پیشگیری از آن در سطح گسترده و به منظور تعیین اپیدمیولوژی عفونت زخم‌های جراحی بیمارستانی و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی، این تحقیق بر روی بیماران بستری در بیمارستان شهید بهشتی کاشان در شش ماه دوم سال 1376 انجام گرفت . تحقیق به روش توصیفی بر روی 550 بیمار مورد جراحی انجام، 48-72 ساعت بعد از عمل جراحی، محل زخم مورد معاینه و با مشاهده علائم بالینی، تورم، قرمزی، ترشحات چرکی، تب و درد به عنوان عفونی توسط متخصص جراحی تایی ...