عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 248

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در کشور ما با توجه به آمارهای رسمی حدود 25 درصد اقتصاد، وابسته به بخش کشاورزی می باشد. در فرایند توسعه بخش کشاورزی، عوامل متعددی ایفای نقش می کنند که بی شک، نیروی انسانی یکی از مهم ترین و اساسی ترین عامل در فرایند توسعه می باشد. لزوم اجرای اصل 44 قانون اساسی و برنامه چهارم توسعه در جهت کاهش تصدی گری دولت موجب شده است که از خدمات تشکل های غیر دولتی در بخش کشاورزی استفاده شود. در این راستا شرکت های خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی که زیر مجموعه ای از سازمان نظام مهندسی کشاورزی است ...

فرآیندهای پیچیده بیاتی و فساد میکروبی از عوامل اصلی کاهش کیفیت و ضایعات نان در کشور به شمار می آیند. استفاده از خمیرترش بعنوان یک روش طبیعی و سالم برای بهبود کیفیت و افزایش زمان ماندگاری نان محسوب می شود. پژوهش حاضر در جهت کاربرد سویه های غالب لاکتوباسیل جدا شده از خمیرترش نانهای سنتی در استان آذربایجان شرقی برای تهیه خمیرترش تازه و خشک انجام گرفت. 95 ایزوله احتمالی لاکتوباسیلها از 31 نمونه خمیرترش نانهای محلی معروف استان آذربایجان شرقی، جداسازی و با روشهای بیوشیمیایی، شناسا ...

قارچ‌های پاتوژن گیاهی در سرتاسر جهان در کشت گیاهانی که از لحاظ اقتصادی اهمیت دارند مشکلات جدی ایجاد می‌کنند. در زراعت‌های فعلی به منظور مبارزه با بیماری‌های گیاهی به طور وسیع از قارچ‌کش های شیمیایی استفاده می‌شود. استفاده فراوان از قارچ‌کش‌های شیمیایی در کشاورزی باعث به خطر افتادن سلامتی انسان، آلودگی محیط، افزایش مقاومت پاتوژن‌ها به قارچ کش‌ها و تخریب اکوسیستم‌ها و جمعیت در سطوح مختلف زنجیره غذایی شده است. کنترل بیولوژیک به عنوان یک راهکار جایگزین به جای کنترل‌های شیمیایی گو ...

تجارت الكترونيكي بحث روز دنياي الكترونيكي و همچنين كشور ايران است. برنامه‌هاي كلان و مدوني براي رسيدن به اين هدف تدوين شده است. براي دستيابي به هر هدفي ابتدا بايد زيرساخت‌هاي آن را آماده نمود، لذا در راستاي اهداف كلان كشور براي رسيدن به تجارت الكترونيكي، زيرساخت‌هاي تجارت الكترونيكي نيز بايد مدنظر بوده و مهيا شود. هدف اين تحقيق بررسي اين زيرساخت‌ها در سطح استان آذربايجان‌شرقي به عنوان يكي از استان‌هاي كشور مي‌باشد. براي انجام تحقيق، مطالعات مشابه و روش شناسي‌هاي متنوعي در اير ...

امروزه پیوند میان دو صنعت بزرگ گردشگری و ورزش نوع جدیدی از گردشگری را ایجاد نموده که بسیار مورد علاقه و استفاده‌ی مردم دنیا واقع شده است، به‌نحوی که برخی کشورها با توجه به استعدادها و پتانسیل‌های موجود و نیز شرایط اقلیمی مناسب توانسته‌اند قمست عمده‌ای از درآمد سرانه‌ی ملی خود را از این طریق تأمین نمایند. هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر توسعه‌ی گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی بود. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است که با استفاده از پرسشنامه‌ی ایرانی ساخته شده توسط نوبخت ...

تجربه‌ی تاریخی فرایند توسعه در کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که کشاورزی نقش اساسی در توسعه‌ی ملی این کشورها داشته است. در کشور ما با توجه به آمارهای رسمی حدود 14 درصد اقتصاد وابسته به بخش کشاورزی می‌باشد. در فرایند توسعه‌ی بخش کشاورزی، عوامل متعددی ایفای نقش می‌کنند که بی شک، نیروی انسانی یکی از مهمترین و اساسی‌ترین عوامل در فرایند توسعه می‌باشد. بخش کشاورزی در حال حاضر با چالش عدم بکارگیری بهینه‌ی نیروی انسانی مواجه است. وجود گروه قابل توجهی از متخصصین جویای کار در رشته‌ی م ...

نظام برنامه‌ریزی ملی و منطقه‌ای دو روی یک سکه نیستند که حضور یکی، وجود دیگری را رد کند. لذا، رویکرد برنامه‌ریزی «ملی- منطقه‌ای» و «منطقه‌ای- ملی» در قالب یک رویکرد تعاملی و دوسویه، از یک‌سو، با شناسایی امکانات، پتانسیل‌ها، تنگناها و محدودیت‌های توسعه‌ای مناطق و از سوی دیگر، با ایجاد زیرساخت‌ها و بسترسازی مناسب برای مناطق، بسیاری از نارسایی‌های رویکرد تک‌ساحتی برنامه‌ریزی ملی را رفع نموده و فضای مناسبی برای توسعه مناطق و به ‌تبع آن توسعه کشور فراهم می‌سازد. با اذعان به این مطل ...

در جامعه کنونی با توجه به افزایش روز افزون جمعیت مصرف کننده، دیگر جایی برای از دست دادن منابع تولید مواد پایه غذایی و منابع آب و جود ندارد. خشکسالی یکی از مهمترین بلایای طبیعی می باشد که دارای بیشترین تاثیر منفی بر جوامع بشری و بالاترین فراوانی وقوع بین سایر بلایا می باشد. بنابراین لازم است جهت کاهش اثرات مخرب خشکسالی قبل از وقوع، مدیریت ریسک انجام گیرد. شناخت خصوصیات و ویژگی های خشکسالی امکان انتقال مدیریت بحران به مدیریت ریسکرا فراهم می سازد. برای تحلیل خشکسالی شاخص های متع ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین عجین شدن با شغل و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در مدیریت حج و زیارت استان آذربایجان شرقی در سال 1392 انجام شد. جامعه آماری آن 2871 نفر، نمونه مورد بررسی 341 نفر و نوع تحقیق توصیفی بوده که از روش همبستگی استفاده شد. در قسمت تحلیل و استنباطی آماری از آزمون های همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و آزمون همبستگی بنیادی استفاده گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد عجین شدن با شغل، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اقدام ...