عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 64

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
آدنوزین به عنوان یکی از محصولات متابولیسم سلولی، از بافتهای متعددی از جمله قلب ، مغز و عضله اسکلتی آزاد می‌شود. با وجود تحقیقات گسترده‌ای که در زمینه عملکرد آدنوزین در بافتهای مختلف از جمله رگ صورت گرفته مکانیسم عمل آن هنوز بطور کامل شناخته نشده است . گزارشهای متعددی مبنی بر اثر شل کنندگی آدنوزین خبر داده‌اند. از سوی دیگر گزارشات دیگر گزارشات متناقصی در مورد نقش آندوتلیوم در پاسخدهی عروق به آدنوزین وجود دارد. در پژوهش حاضر مکانیسم اثر آدنوزین بر پاسخدهی آئورت سینه‌ای موش صحرا ...

بررسی اثرات آدنوزین و کافئین بر روی سمیت کلیوی ناشی از تجویز جنتامایسین در رت چکیده مقدمه : جنتامایسین از آنتی‌بیوتیک‌های آمینو‌گلیکوزیدی است که در درمان عفونت‌هایی با باکتری های گرم منفی استفاده می‌شود ولی به علت دارا بودن عوارض جانبی از قبیل سمیت کلیوی استفاده از آن محدود شده است . آدنوزین و کافئین دارای خصوصیات آنتی‌اکسیدانی ، ضد التهابی و متسع کننده عروقی هستند که در مطالعه حاضر اثرات این دو ماده به صورت درمان همزمان و پس‌درمان بر روی آسیب کلیوی ایجاد شده توسط تجویز جن ...

مطالعات انجام گرفته آثار مهاری آدنوزین بر قدرت انقباض تعداد ضربان قلب و از طرفی اثر افزایشی آن را بر جریان خون کرونر نشان داد ه اند. در این تحقیق مسیر احتمالی اثر آدنوزین از طریق سنتز نیتریت اکسیدوپروستاگلاندین ها بررسی می گردد. در تحقیق حاضر مهار سنتز نیتریت اکسید به وسیله نیترو - ال آرژینین ‏‎(NLA)‎‏ در قلب ایزوله اثر معناداری را بر قدرت انقباضی و تعداد ضربان قلب نشان نداد. به طور کلی آزمایش های ما نشان دادند که مهار سنتز ‏‎NO‎‏ به کمک ‏‎NLA‎‏ فقط جریان خون کرونری را به می ...

در مطالعاتی آدنوزین را در مکانیسمهای مرفین موثر دانسته‌اند همینطور آزمایشات نشان‌دهنده این است که سیستم آدنوزین می‌تواند با رفتارهای حیوانی تداخل نماید. ...
نمایه ها:
رفتار | 
حیوان | 

در کار تحقیقاتی اول، از نانوذرات مغناطیسی پوشش داده شده با آپتامر به عنوان فاز جامد برای استخراج آدنوزین در نمونه‌های ادرار استفاده شد. آدنوزین استخراج شده توسط طیف‌سنج تحرک یونی با منبع یونیزاسیون الکترواسپری اندازه‌گیری شد. طیف تحرک یونی نمونه‌ی استخراجی آدنوزین تنها پیک‌های مربوط به دیمر آن را نشان می‌دهند که اتصال دو مولکول آدنوزین توسط آپتامر را تأیید می‌کند. همچنین طیف جرمی مربوط به نمونه‌ی استخراجی آدنوزین، تشکیل دیمر آدنوزین در حین استخراج را تأیید می‌کند. حد تشخیص رو ...

در این مطالعه آثار دیرپای کاربرد کوتاه مدت پنتیلن‌تترازول (PTZ)، مادهء شیمیایی تشنج‌زا، روی پاسخ یاخته‌های هرمی ناحیهء CA1، به دنبال تحریک انشعابات جانبی شافر در مقاطع زندهء هیپوکامپ موش صحرایی بررسی شده است . (3mM) PTZ هم به تنهایی و هم به همراه آدنوزین (50mM) به کار برده شده است . اثر تضعیفی آدنوزین نیز در مقاطع زنده هیپوکامپ به دنبال کاربرد کوتاه مدت PTZ بررسی شده است . دامنه و دورهء تاخیری پتانسیل عمل میدانی، قبل و 20 دقیقه بعد از کاربرد مواد شیمیایی و همچنین 60 دقیقه بعد ...

کافئین (1،3،7-تری‌میتل زانتین) یک الکالوئید پورینی و منبع اصلی آن چای، دانه‌ی قهوه و کاکائو است. این ماده علاوه بر ارزش غذایی در دامنه‌ی وسیعی از بیماری‌ها مانند قند، چربی و فشار خون، بیماری‌های قلبی و عروقی، سرطان و ایدز موثر است. کافئین در بدن با بسیاری از مولکول‌های زیستی مانند آنزیم آدنوزین دآمیناز (ADA) به عنوان یک کاتالیزگر زیستی میان‌کنش‌هایی را برقرار می‌کند. این مولکول یک آنزیم کلیدی در سوخت و ساز پورین‌ها است که یکی از بازدارنده‌های آن کافئین است. اگرچه اثر بازدارند ...

اثرات مصرف مزمن سدیم سالیسیلات (SS) و مرفین (M) بر پاسخ های سیناپسی پایه، شکل پذیری سیناپسی هیپوکمپ، یادگیری و حافظه فضایی در ماز آبی موریس بررسی شده است. تزریق حاد M، اما نه SS، سبب اختلال یادگیری در ماز آبی موریس (MWM) شد. تزریق مزمن SS یا M برای 7 و 6 روز قبل از MWM اثری بر اکتساب و بیادآوری نداشت. تزریق SS، اما نه M، بعد از تمرین روزانه سبب اختلال در تثبیت حافظه در MWM شد، بعلاوه این حیوانات بعد از یک تزریق M در آزمون بیادآوری، در مقایسه با حیوانات کنترل زمان کمتری را در ...