عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 26

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این بررسی، مدلی جایگزین برای مطالعه اثرات عوامل بیماری زا بر روی بافت روده ماهی تهیه شد. تعداد 30 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان با وزنی در حدود 500-750 گرم تهیه شد. ماهی ها در تانک های جداگانه، دارای سیستم جریان آب با ظرفیت تقریباً 1000 لیتر نگهداری شدند. دمای تانک ماهیان در حدود 14 درجه سانتی گراد ثابت نگهداشته شد. آب تانک ها از نظر فاکتور های کیفی نظیر سختی آب و میزان O2,pH ,NH3 ,NO2 مورد بررسی قرار گرفت. برای اطیمنان از سلامت ماهی ها، از پوست و آبشش آن ها لام مرطوب تهیه ...

پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه‌تجربی است که به منظور بررسی تاثیر محلول بی‌کربنات سدیم بر زمان شروع و مدت اثر بیحسی ناشی از محلول لیدوکائین همراه با محلول آدرنالین در بیمارانی که به روش بیحسی اپیدورال تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند انجام شده است . در این پژوهش تعداد 50 بیمار که در دو گروه 25 تایی به عنوان گروه مورد و شاهد شرکت داشته‌اند که کلیه بیماران زن بوده و در رده سنی 21-45 سال قرار داشته‌اند و دارای شرایط لازم برای شرکت در این پژوهش بوده‌اند. در گروه مورد محلول بی‌کر ...

چكيده هدف اصلي اين تحقيق مطالعه واكنش هاي شيميايي همراه با انتقال الكترون آدرنالين، نورآدرنالين و سروتونين با بهره گيري از روش هاي ولتامتري در سطح الكترود كربن شيشه اي است. با pH ابتدا اكسايش الكتروشيميايي آدرنالين و نورآدرنالين در سرعت هاي روبش مختلف و در مقادير مختلف استفاده از ولتامتري چرخه اي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به خوبي نشان داده اند كه محصول فرآيند اكسايش اين تركيبات (مشتقات مربوط به ارتوكينون) در واكنش حلقه زايي درون مولكولي شركت مي كند . محصول واكنش حلقه ...

یکی از راههای فیزیولوژیک و فارماکولوژیک بررسی عصب گیری سمپاتیک در عروق، استفاده از کوکایین است. کوکایین قادر است باز جذب نورونی نور آدرنالین را کاهش دهد. بنابر این پاسخ مکانیکی به نور آدرنالین می تواند در حضور غلظت بالای کوکایین هم در حساسیت و هم در مقدار حداکثر پاسخ زیاد گردد. در تمام عروق، شبکه عصبی سمپاتیک آنچنان وسیع نیست که پاسخ به نور آدرنالین را تحت تاثیر قرار دهد. از این مطالعه مقایسه اعصاب سمپاتیک در چهار شریان و ورید خرگوش با روش هستولوژیک میباشد. وریدها و شریانها ب ...

خونریزی های شدید و ناگهانی از عوارض قابل پیش بینی اعمال جراحی هستند که به علت مرگ و میر و عواقب جدی، نیاز به تلاش همه جانبه تیم پزشکی و استفاده از درمان های فوری و استوار بر اصول علمی دارند. خونریزی های شدید در اثر قطع ناگهانی آئورت یا پارگی قلب عموما در فاصله کوتاهی به مرگ بیمار می انجامد. در این مطالعه برای نجات جان 8 بیماری که در فاصله سال های 81-1375 دچار خونریزی وسیع و ناگهانی حین عمل جراحی در بیمارستان شفای کرمان شدند از آمپول آدرنالین استفاده شده است. خونریزی در همه مو ...

عمر جراحی لوزه شایع‌ترین عمل در حیطه گوش ، حلق و بینی می‌باشد. برداشتن لوزه با خون‌ریزی نسبتا قابل توجهی توام است که در حین عمل جراحی و پس از آن عوارض بسیاری با خود همراه دارد. این تحقیق که از نوع Experimental می‌باشد جهت تعیین تاثیر تزریق آدرالین 1 به 100000 پشت کپسول لوزه بر میان خون‌ریزی در عمل لوزه‌برداری بر روی 30 بیمار (60 لوزه)، 14 مذکر و 16 مونث با متوسط سن 10/4 سال در بیمارستان بولی تهران طی سال 1375 اجرا شد. یافته‌های حاصل از این مطالعه نشان داد که با تزریق محلول فو ...
نمایه ها:
لوزه | 

چکیده ندارد.