عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پسته Linnaeus vera Pistacia یکی از محصولات کشاورزی است که از دیرباز در نقاط مختلف ایران کشت می‌شده است (صداقتی و همکاران، 1388)، از آفات کلیدی پسته که در سراسر پسته‌کاری‌های کشور حضور دارند و معمولا خسارت اقتصادی به گیاه و محصول پسته وارد می‌کنند، می‌توان به پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauter اشاره کرد. برای مهار خسارت این آفت گاهی درختان پسته تا شش مرتبه در سال سم‌پاشی می‌شوند، بنابراین، گسترش و طغیان این آفت، ضرورت بازنگری در کنترل شیمیایی برای کاه ...

پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae از گروه آفات درجه اول پسته ایران است و از مهم‌ترین راه‌های کاهش خسارت آن استفاده از آفت‌کش‌های شیمیایی است. از جمله آفت‌کش‌های مورد استفاده در باغات پسته، آفت‌کش‌های نئونیکوتینوئیدی همچون استامی‌پرید، تیامتوکسام و ایمیداکلوپرید است که با توجه به مصرف زیاد آن‌ها در باغات پسته، در این پژوهش اثرات جانبی آن‌ها روی پسیل معمولی پسته و همچنین دشمنان طبیعی آن، کفشدوزک‌دو‌نقطه‌ای (Adalia bipunctata) و یازده‌نقطه‌ای (Coccinella undecimpunctata) بر ...

کفشدوزک ي Col.:Coccinellidae) Adalia bipunctata) یکي از دشمنان طبيعي پسيل پسته است. سم شناسي دموگرافيک يکي از روش هاي عمومي براي ارزيابي اثرات زير کشندگي آفت کش ها روي دشمنان طبيعي است. با توجه به مصرف سه آفت کش استام پراید، تيامتوکسام و هگزافلومورن و در باغ های پسته، در اين پژوهش اثرات جانبي اين سه آفت کش روي شاخص‌هاي زيستي و پارامترهاي جمعيت مرحله تخم کفشدوزکAdalia bipunctata در شرايط کنترل شده (دماي 27/5 درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي 5± 65 درصد و دوره نوري 16 ساعت روشنائي ...