عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 978

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی ازابزار‏های مناسب که می‏تواند امکانات لازم را در زمینه مدیریت اثرات حاصلخیزی خاک و وضعیت آب و هوا بر عملکرد گیاهان فراهم آورد نقشه‏های پهنه بندی می‏باشند. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی وضعیت آب و هوا و شرایط خاک بر عملکرد زیره سبز و تهیه نقشه‏های پهنه بندی شده با استفاده از GIS و تکنیک آماری می باشد. در این تحقیق تعداد 20 مزرعه زیره سبز با مساحت حداقل 500 متر مربع از بخش خوشاب سبزوار انتخاب و اطلاعات کلی آن‏ها در پرسشنامه ثبت گردید. سپس از هر یک از مزارع 2 نمونه خاک قبل از ک ...

هدف و فرض ما در این تحقیق در موارد زیر خلاصه می‌شود : 1 - فرض ما بر این اصل استوار است که تاثیر شرایط آب و هوایی در رشد کیفی و کمی محصولات و غیره انکارناپذیر است و بدون توجه به شرایط آب و هوایی خاص یک منطقه نمی‌توان به کاشت و انتخاب یک نوع محصول در یک ناحیه اقدام نمود.لذا در انتخاب نوع محصولات برای کشت در یک منطقه شرایط آب و هوایی خاص آن منطقه را نمی‌توان نادیده گرفت . 2 - سعی بر آن است تا عناصر و عوامل آب و هوایی و آب و هوای گوشه‌ای از کشور عزیزمان را با توجه به اطلاعات و دا ...
نمایه ها:
پسته | 

بررسی شرایطاقلیمی وجغرافیامنطقه ،منابع‌آب موجود،موقعیت اقتصادی منطقه ازنظرنیازبه آب ،مسائل تقسیم آب رودخانه ،نحوه تعیین سهم هرکشاورز،همیاریهای موجود دررابطه باآب و تقسیم آن ،بنیادهای فرهنگی ومالکیت آب ...

کشور جمهوری اسلامی ایران، به علت موقعیت جغرافیایی که دارای تغییرات ارتفاع، دوره از دریا، گستردگی و فاصله زیاد شمال و جنوب که از عرض جغرافیایی 30 درجه تا 60 درجه شمال را در بر می گیرد. دارای آب و هوای بسیار متنوع می باشد. به طوری که شرایط رطوبتی در این سرزمین از زمینهای فوق العاده خشک تا زمینهای بسیار مرطوب را شامل می گردد. میزان بارندگی در مناطق مختلف کشور دارای نوسان بوده و از سالی به سال دیگر بسیار متغیر است . خشکسالی متوالی که بعضی اوقات با ریزش های استثنایی شکسته می شود.ک ...
نمایه ها:
ویژگی | 
ایران | 

به‌منظور ارزیابی مقاومت به خشکی ارقام گندم، مزرعه‌ای در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به صورت اسپلت پلات در سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل سه سطح آبیاری، ادامه آبیاری بر اساس نیاز آبی گندم (تیمار بدون تنش خشکی)، 25 درصد کاهش آب مصرفی نسبت به آبیاری بدون تنش (تنش خشکی ملایم) و 50 درصد کاهش آب مصرفی نسبت به آبیاری بدون تنش (تنش خشکی شدید) و فاکتور فرعی شامل ده رقم گندم بود. نتایج این آزمایش نشان داد که با افزایش شدت تنش خشکی عملکرد دانه، وزن دانه، تعداد دانه در سنبله، تعد ...

این تحقیق به منظور بررسی تاثیر تراکم بوته و ارتفاع برداشت علوفه سبز بر روی روند رشد، عملکرد کمی و کیفی دانه و علوفه تریتکاله در شرایط آب و هوایی اهواز در سال زراعی 78-79 اجرا خواهد شد. طرح آزمایشی مورد نظر در قالب یک طرح آماری اسپلیت با بلوکهای کامل تصادفی می‌باشد که در 4 تکرار کشت خواهد شد. رقم تریتکاله مورد آزمایش ژوانیلو 92 بده که رقمی هگزاپلوئید و بهاره می‌باشد تیمارهای مورد نظر عبارتند از: الف - تراکم بوته: در چهار سطح شامل تراکم 300، 400، 500، 600 بوته در مترمربع. ب - ا ...

با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی (تراکم جمعیت در مناطق مختلف ) بخصوص در مناطق کویری و کرانه‌های جنوبی کشور پراکندگی و کم‌جمعیت بودن روستاها، عدم دسترسی اخالی روستا به آب قابل شرب و بهداشتی، روند مهاجرت و تخلیه روستاها و هجوم روستائیان به شهرها به دلیل عدم دسترسی به امکانات اولیه و پایه‌ای از قبیل آب آشامیدنی، استفاده از آب شیرین‌کنهای خورشیدی در این مناطق از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. -1 آب شیرین‌کن بتنی (به صورت تک واحدی و برای خانواده پنج نفری یا به صورت مجتمع) - سطح ...

حوزه آبریز دشت یزد-اردکان با مساحت 12054 کیلومتر مربع دراستان یزد واقع است این منطقه‌بعلت واقع بودن در زیر مرکز فشار زیاد جنب استوائی دارای بارندگی کم و نوسانات درجه حرارت زیاد است اولین روز یخبندان در دشت مورد مطالعه ازاواسط آبان تادهه اول آذر شروع و تااواسط اسفند الی اوایل فروردین ماه ادامه می‌یابد. میانگین ساعات آفتابی ماهانه از 124 ساعت در دی‌ماه تا 368 ساعت در تیرماه متغیراست . جهت غالب وزش باد شمال غربی است میزان بارش منطقه کمتراز 60 میلیمتر درحوالی کویرسیاه کوه تا بیش ...

آب و هوا نیز همانند بسیاری از پدیده‌های فیزیکی دیگر ناپایدار می‌باشد که این ناپایداری ناشی از پارامترهای متعددی است . البته تغییرات آب و هوایی چند قرن اخیر نسبت به دوره‌های یخچالی گذشته چندان شناخته شده نیست . دراین مقاله ابتدا تئوریهایی جهت تشریح آب و هوای قرون اخیر و همینطور آب و هواهای آینده عنوان شده که از جمله این تئوریها که برمبنای تغییر ترکیبات اتمسفری استوارند می‌توان به تئوری دی اکسیدکربن و تئوری گرد و غبار و آتش‌فشانی اشاره نمود که به تفضیل توضیح داده می‌شوند. همچنی ...