عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 32

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی (تراکم جمعیت در مناطق مختلف ) بخصوص در مناطق کویری و کرانه‌های جنوبی کشور پراکندگی و کم‌جمعیت بودن روستاها، عدم دسترسی اخالی روستا به آب قابل شرب و بهداشتی، روند مهاجرت و تخلیه روستاها و هجوم روستائیان به شهرها به دلیل عدم دسترسی به امکانات اولیه و پایه‌ای از قبیل آب آشامیدنی، استفاده از آب شیرین‌کنهای خورشیدی در این مناطق از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می‌باشد. -1 آب شیرین‌کن بتنی (به صورت تک واحدی و برای خانواده پنج نفری یا به صورت مجتمع) - سطح ...

در این طر توسط 4 مترمربع کلکتور خورشیدی آب شور در مخزن مربوط تبخیر و آب مقطر حاصله بطرف یک منبع هدایت و جمع‌آوری می‌شود. مبدل حرارت که در داخل مخزن مربوطه تعبیه شده شامل یک شبکه لوله مسی است . ضمنا سطح آب در مخزن توسط یک شناور کنترل می‌شود. ...

پیشرفت صنایع افزایش جمعیت و کاهش منابع آبی بشر را مجبور به شیرین سازی آبهای شورنموده درحالیکه این کار مستلزم صرف انرژی و هزینه های فراوان است ازطرفی روشهای مختلف نمک زدایی بهدلیل استفاده ازسوخت های فسیلی باعث کاهش منابع تجدید ناپذیر و منجر به افزایش الودگی محیط زیست شده ند درحالیکه نتوانسته ند به تامین همه نیازهای جهان بپردازند نمک زدایی آب به وسیله انرژیهای نو مانند انرژی خورشیدی و باد که سازگاری بیشتر ی نسبت به محیط زیست دارند میتواند راهکاری برای رفع این مشکلات باشد هرچند ...

در این بررسی یک متمرکز‌‌کننده‌ی ‌سهموی دیشی ترکیب شده با آب شیرین کن خورشیدی حوضچه‌ای هرمی نوین، طراحی و ساخته شده و سپس عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفته است. متمرکز کننده‌ی سهموی دیشی به سیستم ردیاب خورشیدی دو محوره با مکانیزم جدید مجهز شده است و آب شیرین‌کن حوضچه ای هرمی مجهز به سیستم خنک کننده است. سیال ناقل حرارت در این دستگاه روغن حرارتی می باشد، که در یک سیکل بسته گردش می کند و گرما را از کانون متمرکز کننده به آب شور موجود درون حوضچه انتقال می دهد و مجدداً به سمت کانون ...

چکیده ندارد.

با توجه به نیاز روزافزون بشر به آب شیرین و افزایش روزافزون آلودگی رودخانه ها و منابع آب شیرین، و همچنین این واقعیت که قسمت عمدة ذخایر آب چهان در اقیانوسها و دریاها به صورت آب شور و غیر قابل شرب می باشد، نمک زدایی از آب دریاها و تولید آب شیرین از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. روشهای سنتی این عمل اکثراً مبتنی بر تقطیر می باشند که بسیار انرژی بر است و در دنیای امروز که سوختهای فسیلی روزبروز گران قیمت تر می شوند، راه حل ایده آلی به نظر نمی رسد. آب شیرین کن های خورشیدی با توجه به ...

گرانی و محدودیت منابع انرژی فسیلی از یک سو و آلودگی روز افزون جوامع ناشی از استفاده از سوخت‌های فسیلی از سویی دیگر باعث شده اند که کشورهای جهان به سوی استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر حرکت نمایند. انرژی خورشیدی یکی از انواع مهم انرژی های تجدید پذیر است. ایران با واقع شدن در مدارهای 25 تا 40 درجه شمالی در واقع روی کمرند تابشی جهان واقع گردیده است. از مساحت 164 میلیون کیلومتر مربعی ایران، حدود 43 میلیون مترمربع (نزدیک به 26/3 %) از آن سرزمین های بیابانی محسوب شده و از 280 ...

تامین آب سالم و شیرین یکی از مسائل اساسی در مناطق مختلف جهان بخصوص در مناطق خشک و دور افتاده به شمار می‌رود. روش‌های مختلفی برای شیرین سازی آب‌های شور وجود دارند که از میان آنها دستگاه‌های تقطیر خورشیدی می‌توانند راه‌ حل مناسبی برای مناطق کم جمعیت که از شدت تابش خورشیدی کافی برخوردار هستند ‌باشند. در این تحقیق یک دستگاه آب شیرین‌کن خورشیدی خودکار از نوع آبشاری و یک متمرکز کننده سهموی خطی طراحی و ساخته شده‌اند. تمام انرژی مورد نیاز جهت فرایند شیرین سازی از قبیل انرژی حرارتی و ...

تقطیر خورشیدی روش مناسبی برای استفاده از انرژی تجدید پذیر خورشیدی برای تهیه آب تازه 1 است . واحدهای رطوبت زنی چند اثره (MEH ) که بر اساس روش رطوبت زنی – رطوبت گیری از هوا کار می کنند، از موثرترین روشها در میان واحدهای آب شیرین کن خورشیدی هستند . [1] در این مطالعه پس از ساخت یک دستگاه آزمایشی آب شیرین کن خورشیدی چند اثره پارامترهای مختلف موثر بر عملکرد دستگاه ( دبی آب ورودی، دمای ورودی به رطوبت زن و تأثیر جریان اجباری و طبیعی هوا ) بررسی شده است . نتایج نشان می دهد که با افزای ...