عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 82

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح به منظور شناسائی فلور جلبکی آبهای شیرین مشهد و حومه انجام شد. نتایج بدست آمده حاکی از تنوع نمونه‌های موجود در پیکره‌های مختلف آبهای شیرین (جویبار - رودخانه - دریاچه، استخر...) اطراف مشهد می‌باشد. چون گزارش قبلی در این خصوص نبوده است مشخص نیست که چه نمونه‌هائی بومی یا اندمیک باشند لیکن بنظر می‌رسد در برخی آبها که شرایط محیطی اختصاصی دارند نمونه‌های اندمیک نیز وجود داشته باشد. در این بررسی جمعا بیش از 110 گونه بجز دیاتوم‌ها شناسائی شد متعلق به بیش از 30 خانواده - گزارش ...
نمایه ها:
مشهد | 
جلبک | 

نتایج بدست آمده در طی 10 سال کار تحقیقاتی (1990 تا 2000) بر روی انتشار جغرافیایی انگلهای منوژن ماهیان آب شیرین ایران نشان می دهد که انتشار انگل ها و ترکیب گونه ای آنها بستگی زیادی به منطقه زیستی میزبانان آنها دارد. از آنجائیکه ایران شامل سه منطقه اکولوژیکی متفاوت واجد ماهیانی با ویژگیهای منحصر بفرد می باشد. بنابراین انگلهای دارای ویژگی میزبانی هر منطقه نیز از مشخصات مرفولوژیکی اختصاصی برخوردارند. در این میان فون خزری از بیشترین تنوع برخوردار بوده و مشتمل بر 11 جنس و حداقل 48 ...

در این بررسی متجاوز 110 گونه جلبکی از آبهای مختلف و زیستگاههای مختلف نمونه برداری و شناسائی گردید. از جلبک شاخه‌های جلبکی بایست جلبکهای قهوهای بدست آمد . تنوع و کثرت گونه‌ها در دو شاخه کلروفیها و سیافرفیها مشاهده گرید. دیاتوم‌ها در این بررسی منظور نگردیده از جلبکهای قرمز تنها یک گونه بدست آمد. بعضی از نمونه‌های به ظاهر فراوان در این بررسی بدست نیامد مانند ولوکس در این مطالعه تنوع و فراوانی نمونه‌های جلبکی به خوبی مشاهده گردید نتایج این بررسی می‌توان کمک موثری در ارزیابی کیفیت ...
نمایه ها:
مشهد | 

مسلم است که آبهای زیرزمینی از جمله مهمترین منابع آب کشور به خصوص در نواحی خشک و نیمه خشک محسوب می شود . جلوگیری از به هدر رفتن و بهره برداری دست از منابع آب زیرزمینی کمک شایانی در رفع مساله کم آبی می نماید . از آنجا که بخشی از آبهای زیرزمینی دشت یزد و اردکان به علت بالا بودن سنگ کف و جنس لایه های سنگی در منطقه اردکان و همچنین تبخیر فراوان تبدیل به آب شور گردید و نیز برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی امکان پیشروی آبهای شور محدود کویر را به سفره میسر می سازد . لذا شناخت این پدیده و ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

با توجه به افزایش روزافزون جمعین جهان نیاز دسترسی به آب سالم ادامه حیات ضروری و از نظر منابع شیرین مانند ذخایر زیرزمینی، به دلیل کمبود رژیمهای بارندگی، از جمله کشورهای کم‌آب بوده و از نظر میزان دریافت انرژی خورشیدی در ردیف بهترین کشورهای جهان محسوب می‌شود. استفاده از این منابع بی‌پایان و رایگان انرژی جهت بهره‌برداری در تهیه آب شیرین بهداشتی خصوصا در مناطق روستایی امری کاملا ضروری محسوب میشود. به علت کمبود آب شیرین در بنادر جنوب ایران، چنانچه از آب دریا در این مناطق برای تهیه ...

این پروژه که ارز دلار ان توسط UNDP تقبل شده است و تهیه از 100 هزار دلار امریکایی می باشد برای مطالعه امکان پذیری تولید آب شیرین در تصاویر وسیع برای مصارف کشاورزی و آشامیدنی از خلیج فارس و دریای عمان در نظر گرفته شده است. این پروژه مشتمل بر جمع آوری اطلاعات جامع هواشناسی، تشعشعی و ترکیبات آب دریا و مدلسازی تئوری توسط کامپیوتر تقبل شده توسط UNDP است بطوریکه مدل فوق بتواند رفتار دینامیکی سیستم انرژی خورشیدی آب شیرین کن را پیش نمی کند. لازم به ذکر است که در این سیستم از کلکتور تم ...

این دستگاه که ازنوع تقطیری ری هیت می باشد می توان درمناطقی که آب شور دارند آب آشامیدنی شیرین تولید نمود. ...