عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 487

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی تغییرات منابع آب زیرزمینی در برنامه ریزی و مدیریت پایدار منابع آب هر منطقه از اهمّیّت فراوانی برخوردار است. یکی از جنبه‌های مدیریت علمی منابع آب زیرزمینی نیازمند دانستن رابطه خشکسالی با منابع آب زیرزمینی است. در بخش اول این مطالعه روند تراز آب زیرزمینی 32 ایستگاه پیزومتری در مقیاس ماهانه در منطقه دشت اردبیل در دوره آماری 1387-1367 با آزمون ناپارامتری مان‌کندال مورد بررسی قرار گرفت. برای هر سری زمانی شیب خطّ روند با استفاده از روش تخمین‌گر Sen محاسبه شد. همگنی روند تغییر ...

بمنظور بررسی سهم مشارکت آب زیرزمینی در تأمین بخشی از نیاز آبی گیاه و عملکرد گیاه ذرت تحت شرایط آب زیرزمینی کم عمق و شور، تحقیقی در لایسیمترهای ستونی از جنس پلی‌اتیلن به قطر 0/8 و ارتفاع 1/2 متر انجام شد. 24 عدد لایسیمتر با مشخصات فوق‌الذکر به صورت مدفون در مزرعه آزمایشی کار گذاشته شد و از خاک مزرعه که دارای بافت سیلت لوم بود، و با رعایت نیمرخ طبیعی آن پر شدند. سطح آب زیرزمینی در لایسیمترها با استفاده از بطری ماریوت در عمق 0/6 متر ثابت نگه داشته شد. تیمارهای مورد استفاده شامل ...

خشکسالی، یک پدیده تکرار شونده هر اقلیمی است و به عنوان یک عارضه موقت هر چند سال یک بار رخ می‌دهد و در نتیجه مشکلات موجود را حادتر می‌کند و معمولاً به انواع اقلیمی، کشاورزی و هیدرولوژی تقسیم می‌شود. حوضه آبی قره بلاغ درجنوب استان فارس و شهرستان فسا قرار گرفته است. به منظور مطالعه و بررسی خشکسالی‌های حوضه آبی قره بلاغ از داده‌های بارش 4 ایستگاه بارانسنجی فسا، درب قلعه،قره‌بلاغ و گوزون با دوره آماری 30 ساله (1387-1358) استفاده شده است. برای بررسی کمیت و کیفیت آبهای زیر زمینی از ...

خشکسالی یکی از پدیده‌های آب و هوایی است که بخش‌های مختلف محیطی را در طول دوره وقوع خود تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از بخش‌های متأثر شده از شرایط بلند‌مدت خشکسالی منابع آب‌های زیرزمینی است که متأسفانه کمتر از سایر بخش‌ها مورد توجه قرار گرفته است‌. تحقیق حاضر با هدف رفتارسنجی کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی آبخوان دشت فسا در مقابل خشکسالی‌ انجام شده است‌. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از شاخص بارندگی استاندارد شده (SPI) و دیگر معیار‌های مشتق شده از آن (از قبیل مجموع بزرگی خشکس ...

خشکسالی از جمله مشکلات عمده‌ای است که در سال‌های اخیر بخش‌های مختلفی از دنیا را تحت تاثیر خود قرار داده است. ایران نیز با توجه به اقلیم گرم و خشک در بیشتر مناطق، از این مشکل بی‌بهره نبوده است. با کاهش نزولات جوی و به تبع آن اضافه برداشت از منابع آب برای جبران این کاهش، این پدیده در زمینه‌های مختلفی از جمله هواشناسی، هیدرولوژی، کشاورزی، اقتصادی و اجتماعی و غیره بروز یافته است. این پژوهش بر روی آبخوان آب زیرزمینی دشت چاردولی واقع در غرب ایران، حد فاصل استان‌های کردستان و همدان ...

در دنیای امروز، هر روز بر نیاز به آب و تقاضای آن افزوده می‌شود. جمعیت کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است و همزمان میزان سرانه مصرف نیز افزایش می‌یابد. مصرف آب در بخش‌های صنعت، کشاورزی و شهری هر روز بیشتر می‌شود. آلودگی منابع آب موجود نیز، مزید بر علت گردیده و کمیت آب‌های قابل استفاده را هر روز بیش از پیش کاهش می‌دهد. مجموعه‌ای از این گونه مسائل و مشکلات باعث شده است بشر به فکر ارائه راهکارهایی بهتر برای مدیریت مصرف و عرضه منابع آب باشد. از این رو مطالعه منابع آب از جمله من ...

از اساسی‌ترین موارد در مدیریت کیفی منابع آب زیرزمینی تخمین کیفی آب با استفاده از داده‌های برداشت شده از شبکه چاه‌های مشاهده‌ای می‌باشد. با توجه به برداشت سطح آب زیرزمینی در دشت‌ها به صورت نقطه‌ای در محل چاه‌های مشاهده‌ای، ضرورت دارد برای محاسبه مقدار متوسط مقادیر کیفی آب زیرزمینی در دشت و تخمین مقادیر کیفی آب، اطلاعات حاصل از برداشت نقطه‌ای به سطح تعمیم داده شود. کاربرد مدل‌های زمین آماری همواره با خطا همراه بوده است چرا که در اکثر موارد تابع برازش داده شده شامل کلیه نقاط تجر ...

منابع آب زیرزمینی از جمله مهمترین منابع آب مورد استفاده در کشاورزی و شرب به حساب می-آیند و بدین علت ارزیابی و میزان کیفیت آلودگی آنها حائز اهمیت است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ویژگی‌های هیدروشیمیایی منابع آب زیرزمینی دشت میان‌جنگل (استان فارس) و همچنین ارزیابی آلودگی فلزی آنهاست. به این منظور 15 نمونه آب زیرزمینی با پراکندگی مناسب از کل دشت برداشت گردید و غلظت فلزات سنگین، آنیونها و کاتیونهای اصلی و برخی پارامترهای کیفی نمونه‌های آب اندازه‌گیری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که ...

امروزه افزایش جمعیت و ارتقاء سطح بهداشت جامعه و نیاز به آب چالش‌های جدی در مدیریت منابع آب ایجاد کرده است. گسترش فعالیت‌های انسانی از جمله افزایش تولیدات کشاورزی و استخراج بی رویه آب زیرزمینی مسایل جدی را برای سفره‌های آب زیرزمینی (مانند افت سطح ایستابی، نشست خاک و نابودی کامل مخازن آب زیرزمینی) ایجاد کرده است. هدف از این تحقیق، ارزیابی کیفی آب زیرزمینی در دشت خوی است و شامل بررسی تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی در بخش‌های مختلف دشت مذکور، با استفاده از برخی روش‌های آماری تح ...