عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 117

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه آلودگی منابع آب زیرزمینی در اثر فعالیت های کشاورزی، یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی در سراسر جهان محسوب می شود. در این پژوهش به منظور ارزیابی آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت مجن به نیترات و فسفات 18 نمونه آب از چاههای کشاورزی موجود در منطقه در تیرماه سال 1392 برداشت شد. پارامترهای pH و EC در محل نمونه برداری و غلظت نیترات و فسفات در آزمایشگاه با استفاده از روش های استاندارد اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد pH نمونه ها قلیایی است (میانگین 97/7) و میانگین هدای ...
نمایه ها:
فسفات | 

آب زيرزميني نقش مهمي در توسعه اجتماعي – اقتصادي هر کشوري ايفا مي‌کند. در حال حاضر در کشور ما، از منابع آب زيرزميني حداکثر بهره‌برداري به عمل مي‌آيد. بطوريکه به سبب برداشت بيش از اندازه اين منابع، افت شديدي در تراز سطح آب زيرزميني دشتها ايجاد شده و لذا مشکلات عديده‌اي را براي حيات ساكنين دشت و توسعه اقتصادي اين نواحي در پي داشته است. در نواحي خشک و نيمه‌خشك، اعمال مديريت بهينه بهره‌برداري از سفره‌هاي آبهاي زيرزميني مهمترين قدم در استفاده پايدار از اين منابع و محافظت از آنها ...

لزوم کنترل و نظارت بر میزان استخراج منابع آب زیر زمینی، به خصوص در مناطقی که از نظر اقلیمی جز مناطق کم باران به حساب می آیند، یک اصل مهم در استفاده پایدار از این منابع است. هدف از این پایان نامه بهینه سازی بهره برداری تلفیقی از آب های زیر زمینی و سطحی، با در نظر گرفتن ارتفاع مجاز سطح آب در آبخوان است. شبیه سازی آبخوان در محیط VISUAL MODFLOW انجام شده و بهینه سازی مسئله به کمک کد MGO صورت پذیرفته است. از ویژگی های این تحقیق ارتباط مستقیم مدل شبیه سازی با مدل بهینه سازی MGO می ...
نمایه ها:

دریاچه ارومیه بزرگترین سطح آبی کشور در میان دریاچه ها بوده که نقش مهمی را در میزان رطوبت محیط و بروز خشکسالی و همچنین اقلیم منطقه ایفا می کند. بیلان آب از جمله مباحثی است که به مطالعه چرخه آب در این حوزه می پردازد. از جمله به بحث آب های زیر زمینی که امروزه از دغدغه های هیدرولوژیکی به خاطر خشکسالی و کم آب شدن خود دریاچه می باشد، می پردازد. جهت بدست آوردن آمار و اطلاعات مورد نظر در محدوده بیلان وجود یک شبکه پیزومتری با پراکندگی مناسب لازم و ضروری است. بر اساس تراکم منابع بهره ب ...

چکیده آب‌های زیرزمینی یکی از منابع مهم تأمین آب‌های شیرین مورد نیاز انسان است. شناخت منابع آب زیرزمینی به عنوان یک اصل مهم در مدیریت منابع آب، با توجه به نیاز روز‌افزون کشور ایران به آب و همچنین توزیع نامتعادل زمانی و مکانی منابع آب‌های سطحی و پتانسیل بالای آلودگی این منابع ، امری ضروری و اجتناب ‌ناپذیر تلقی می‌گردد. منطقه مورد مطالعه در این تحقیق دشت بروجرد – دورود می‌باشد. دشت بروجرد - دورود با مساحتی در حدود 56814 هکتار در غرب ایران و در شمال شرقی استان لرستان واقع شده ...

محدودیت منابع آب در دسترس، آب را به عنوان یک کالای اقتصادی و با ارزش مطرح نموده است. با رشد روز افزون جمعیت و افزایش فعالیتهای شهری، صنعتی و کشاورزی، آبهای زیرزمینی در معرض خطر آلودگی قرار میگیرند. در ایران آبهای زیرزمینی سهم بسیار مهمی در تأمین آب آشامیدنی اکثر شهرها دارد (در حدود ۶۰ درصد). بیش از 80 درصد آب شرب شهر رو به رشد و پر جمعیت گرگان، از منابع آب زیرزمینی (آبخوانهای زیارت، شصت کلا و گرمابدشت) تأمین میشود. این مطالعه به منظور ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی گرگان با استف ...

چکیده در سال‌های اخیر، بیشتر تحقیقات در کشور‌های صنعتی از مسئله بهره برداری و تامین آب‌های زیرزمینی به مسئله کیفیت آب زیرزمینی تغییر یافته است، دشت قائم‌شهر- جویبار قسمتی از دشت بزرگ منتهی به دریای خزر با آبخوان کم عمق است. آب‌های زیرزمینی کم عمق بیشتر و زودتر از آب‌های عمیق در معرض آلودگی قرار می‌گیرند. با توجه به هیدروگراف واحد دشت قائم‌شهر- جویبار در دوره آماری 87-1364 سطح آب زیرزمینی دارای نوسانات افزایشی و کاهشی بوده است اما به طور کلی سطح آب زیرزمینی 2/1 متر افزایش یاف ...

منطقه مروست یکی از مناطق مهم کشاورزی است که در جنوب استان یزد قرار دارد. نرخ بالای پمپاژ از آبخوان مروست در سالهای گذشته منجر به کاهش سطح تراز آب زیرزمینی در این دشت شده است. لذا مدیریت صحیح آب زیرزمینی آبخوان مروست به کمک مدلسازی جریان آب زیرزمینی امری ضروری است. بدین منظور در این رساله، مدل آب زیرزمینی منطقه مروست با استفاده از ترکیب مدل عددی GMS و مدل شبکه های عصبی مصنوعی ایجاد گردید. اشکال اساسی مدلهای عددی در شبیه سازی آب زیرزمینی، نیاز عمومی آنها به داده هایی همچون ...

هدف از این مقاله، ارائه یک مدل غیرقطعی برای بهینه سازی مکانیابی ایستگاه‌های پایش کیفی آب زیرزمینی با هدف حداکثر سازی قابلیت اطمینان تشخیص پخش آلاینده ها از یک منبع آلودگی مشخص می باشد. در الگوریتم پیشنهادی، یک مدل بهینه سازی چند هدفه بر پایه الگوریتم ژنتیک با مدل های شبیه سازی کمی و کیفی MODFLOW و MT3D تلفق شده اند و مکانیابی ایستگاه های پایش بر اساس شبیه سازی دقیق جریان آب زیرزمینی و پخش و زوال آلاینده ها صورت می گیرد. عدم قطعیت های موجود نیز بر اساس شبیه سازی دقیق جریان آب ...