عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5517

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه آلودگی منابع آب زیرزمینی در اثر فعالیت های کشاورزی، یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی در سراسر جهان محسوب می شود. در این پژوهش به منظور ارزیابی آلودگی منابع آب زیرزمینی دشت مجن به نیترات و فسفات 18 نمونه آب از چاههای کشاورزی موجود در منطقه در تیرماه سال 1392 برداشت شد. پارامترهای pH و EC در محل نمونه برداری و غلظت نیترات و فسفات در آزمایشگاه با استفاده از روش های استاندارد اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد pH نمونه ها قلیایی است (میانگین 97/7) و میانگین هدای ...
نمایه ها:
فسفات | 

در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر دادههای اقلیمی در میزان ذخایر آبی بر نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت ما هید شت با استفاده از روش GIS پرداخته شده است. دشت ما هید شت با وسعتی معادل 226 کیلومترمربع واقع در استان کرمانشاه می باشد که ازجنوب به دهستان ماهیدشت، از غرب به شهرستان اسلام آباد، و از شمال و شرق به کرمانشاه و کوزران محدود می گردد مـتـوسط بارندگی سالانه دشت ماهیدشت 2.275مـیلی متـر و مقوسط ارتــاع دشت از سطح دریا 1800 متـر می باشد. در سیستم طبقه بندی دومارتن ، منطقه مورد مطال ...

یکی از مخاطرات ژئوتکنیکی شناخته شده که موجب خسارات زیادی روی سازه‌های مختلف شده است، وجود خاک‌های فروریزشی رمبنده در زیر سازه‌ها است. این مشکل زمانی که امکان نفوذ و نشت آب وجود داشته باشد، به مراتب بحرانی‌تر خواهد شد. هم‌چنین یکی از مسایلی که در بهره‌برداری از کانال‌ها می‌تواند مشکل‌زا باشد افتادگی سطح آب است. افتادگی سطح آب در کانال به دلیل ایجاد فشار حفره‌ای معکوس در بدنه و زیاد شدن فشار هیدرواستاتیکی باعث خرابی در شیب کانال می‌شود. بنابراین برای جلوگیری از تخریب کانال باید ...

کیفیت آب زیرزمینی نتیجه تمامی فرآیندها و واکنش هایی است که ازهنگام تشکیل و تراکم آب در اتمسفر تا زمانی که توسط قنات یا چشمه از زیرزمین خارج می شود، برآن عمل کرده است. تعیین کیفیت آب زیرزمینی یا به عبارتی تعیین ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آن نشان می دهد که تا چه اندازه برای مصرف در زمینه مورد نظر مناسب است. در این تحقیق خصوصیات شیمیایی آب های زیرزمینی دشت مهران در جنوب استان ایلام جهت استفاده کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از 10 حلقه چاه با پراکنش من ...

آب‌های زیرزمینی از مهم‌ترین منابع آبی به شمار می‌رود. برداشت بی‌رویه از منابع آبی زیرزمینی باعث شده است تا سطح تراز آب زیرزمینی به طرز محسوسی کاهش‌یافته است. ازآنجاکه اﻧﺪوﺧﺘﻪ‌های آب زیرزمینی از مهم‌ترین ﻣﻨﺎﺑﻊ بهره‌برداری و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ و نیمه‌خشک به ﺷﻤﺎر می‌روﻧﺪ، ﭘﺎﻳﺶ منطقه‌ای ﺳﻄﺢ سفره‌ها و ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺮدن ﺗﺮاز آﺑﻲ، از بنیادی‌ترین شاخصه‌ها به‌منظور تأمین ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺣﺴﺎب می‌آیند. تحقیق حال حاضر به برآورد سطح تراز آب زیرزمینی با روش‌های درون‌یابی مختلف در مح ...

در این پژوهش ارزیابی عوامل موثر بر تغذیه آب‌زیرزمینی در مناطق کارستی و پتانسیل‌یابی منابع‌آب در توده‌های آهکی آژوان- بیستون و دالاهو در استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته‌است. در مجموع ده عامل سنگ‌شناسی، زمین‌ساخت، بارش، دما، خاک، پوشش‌گیاهی، ارتفاع، شیب و جهت‌شیب و اقلیم حال و گذشته که در فرایند کارست‌زایی و توسعه آن در توده‌های آهکی آژوان- بیستون و دالاهو دخیل می‌باشند، مشخص و مورد بررسی قرارگرفت. توزیع فضایی فروچاله‌ها و پولیه‌ها در هر یک از توده‌های مورد بررسی با استفاد ...

به دلیل عدم دسترسی به آب‌های سطحی در بخش‌های زیادی از کشور ایران آب زیرزمینی در تامین آب مصرفی در بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت نقش اساسی دارد. شناخت کیفیت آب‌های زیرزمینی به عنوان یکی از مهم‌ترین و آسیب‌پذیرترین منابع تامین آب در دهه‌های اخیر یک امر کاملا بدیهی است. با توجه به اهمیت آب، این تحقیق به منظور بررسی کیفیت آب چشمه‌های استان آذربایجان‌غربی با استفاده از شاخص‌های کیفی برای مدیریت بهینه آب صورت گرفت. در این تحقیق از 1748 چشمه در دوره‌های زمانی 1388 تا 1389 نمونه‌برداری ...
نمایه ها:

آبخوان اردستان در دشت اردستان در شمال شرق اصفهان قرار گرفته است. بررسی های کمی و کیفی که بر روی این آبخوان صورت گرفته است در طی دوره آماری بیست ساله نشان از تخریب کیفیت آبهای زیرزمینی منطقه و کاهش شدید سطح ایستابی دارد. علت اصلی این مسأله برداشت های بی رویه از سطح آبخوان می باشد. ...

دشت مرند قسمتی از حوضه آبریز دریای خزر بوده و با متوسط بارش سالانه 236 میلی متر و متوسط درجه حرارت سالانه 9/10 درجه سانتیگراد جز مناطق نیمه خشک محسوب می شود . دشت مرند از دو سفره آزاد و تحت فشار تشکیل شده است . سفره آب زیر زمینی در نواحی غربی و در بعضی از مناطق از جمله اطراف رودخانه زنوزچای از نوع تحت فشار می باشد . همچنین بیلان آب زیرزمینی نشان می دهد که تغییرات سطح آب در دشت مرند مربوط به تغذیه دشت ، ناشی از نزولات جوی ، جریانهای زیرزمینی ، سیلابها و آبهای برگشتی کشاورزی بو ...