عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آب زيرزميني نقش مهمي در توسعه اجتماعي – اقتصادي هر کشوري ايفا مي‌کند. در حال حاضر در کشور ما، از منابع آب زيرزميني حداکثر بهره‌برداري به عمل مي‌آيد. بطوريکه به سبب برداشت بيش از اندازه اين منابع، افت شديدي در تراز سطح آب زيرزميني دشتها ايجاد شده و لذا مشکلات عديده‌اي را براي حيات ساكنين دشت و توسعه اقتصادي اين نواحي در پي داشته است. در نواحي خشک و نيمه‌خشك، اعمال مديريت بهينه بهره‌برداري از سفره‌هاي آبهاي زيرزميني مهمترين قدم در استفاده پايدار از اين منابع و محافظت از آنها ...

کیفیت آب مبحثی است که امروزه مورد توجه روزافزون قرار گرفته است. مساله کاهش کیفیت آب، بسیاری از کشورهای جهان را وادار ساخته تا دیدگاه‌های خود را در زمینه مدیریت منابع آب مورد بازبینی و تجدید نظر قرار دهند. در این راستا، مدیریت سیستم منابع آب‌های زیرزمینی که در آن اخذ هر گونه تصمیمی با در نظر گرفتن دو معیار کمیت و کیفیت آب مطرح ‌باشد، نیاز به ابزاری دارد تا بتواند با توجه به اطلاعات فعلی و متغیرهای تصمیم‌گیری، وضعیت سفره را در آینده پیش‌بینی نماید. شبکه‌های عصبی مصنوعی ابزاری م ...

امروزه با رشد بی‌سابقه جمعیت و نیاز روزافزون به آب در زمینه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و شهری، مسأله چگونگی تأمین آب با کیفیت مناسب بسیاری از سیاست‌گزاران و برنامه‌ریزان منابع آب را با چالش‌های جدی مواجه ساخته‌است. در زمینه مدیریت منابع آب یکی از راهکار‌هایی که در دهه‌های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است، بهینه‌سازی استفاده تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی می‌باشد. ترکیب روش‌های شبیه‌سازی و بهینه سازی یک تکنیک مفید و قدرتمند جهت یافتن سیاست‌های بهینه مدیریت تلفیقی منابع آب ...

به منظور جبران کمبود آب یک آبخوان، سامانه تغذیه مصنوعی اجرا می‌شود. تغذیه مصنوعی عملیات نفوذ و هدایت آب به داخل مواد نفوذپذیر زمین با هدف تقویت آبخوان می‌باشد. روش‌های گوناگونی از قبیل حوضچه‌های تغذیه ،گودال تغذیه، پخش سیلاب، تغذیه از بستر رودخانه، نهر و شیار، چاههای تزریق، تغذیه بوسیله قنات‌ها، تغذیه واداری وجود دارد که هریک از این روش‌ها بر پایه شرایط زمین‌شناسی منطقه، وضعیت هیدرولوژی و هیدروژئولوژی، ملاحظات اجرایی و عوامل اقتصادی انتخاب و اجرا می‌شود. راندمان یک سامانه ت ...

بررسی هیدروژئوشیمی آب زیرزمینی منطقه می تواند راهنمای مناسبی برای شناخت منشا آب کارستی و اختلاط احتمالی آن با آب‌های سازندهای آبرفتی باشد. از این منظر می توان در مباحث مدیریتی از نتایج به دست آمده برای تصحیح مولفه‌های بیلان و برهم کنش کارست- آبرفت طی مطالعات تفصیلی تر استفاده نمود. به علاوه بررسی کیفی و ارائه اندیس کیفیت و آگاهی از فاکتورهای مؤثر بر ترکیب و هیدروشیمی آب های زیرزمینی در یک منطقه جهت اعمال استراتژی های مدیریتی مناسب در راستای حفظ منابع آب زیرزمینی خیلی ضرورت د ...

در بسياري از مناطق استان اثرات منابع آب سطحي و زيرزميني بر روي همديگر نياز به بررسي دارد. اهميت ويژه اين موضوع خصوصاً در مورد برنامه‌ریزی و چگونگي تخصيص منابع آب داراي اهميت است. استفاده بهينه از منابع آب از اهميت بسياري برخوردار است. با وجود نياز به بهره‌برداري بهينه و به منظور تدوين روش‌هايي براي افزايش اطمينان بهره‌برداران و مديران با توجه به پيچيدگي‌هاي سيستم‌هاي منابع آب، امروزه استفاده از مدل‌ها توسعه بسياري پيدا کرده و انواع مختلفي از مدل‌ها در تصميم‌گيري‌هاي خرد وکل ...

در سطح ملی این تحقیق برای نخستین بار در استان کرمانشاه به بررسی ژئوشیمی ابهای بطری شده و آبهای زیرزمینی یک منطقه تواما" پرداخته می شود. در برخی بررسیهای قبلی هدف شناخت منابعی از چشمه های دائمی بوده که از نظر کیفی بتوانند اهداف ایجاد کارخانه های اب بسته بندی شده را فراهم آورند. در این تحقیق نواوری استفاده شده این است که با دستگاه ICP و با آخرین متد روز دنیا عناصر مختلف ابهای بطری شده با برندهای مختلف در استان کرمانشاه آشکار شده و با تعدادی منابع انتخابی اعم از چاه و چشمه مقایس ...

در این پژوهش برای رسیدن به اهداف مطالعه از اطلاعات و روشهای متعددی استفاده خواهد شد که عبارتند از: • گردآوری ، بررسی و ارزیابی داده ها و مطالعات انجام شده در دشت مورد مطالعه و مناطق اطراف آن • مطالعه زمین شناسی منطقه مورد مطالعه و تهیه و تدقیق نقشه زمین شناسی محدوده مورد مطالعه و ترسیم مقطع زمین شناسی از محل • محاسبه بیلان اجمالی دشت و تعیین مولفه های بیلان • برآورد مولفه های مختلف بیلان از جمله حجم تخلیه و تغذیه • فرض حالتهای مختلف برای مصارف دشت طبق مدل ارائه شده در ب ...

پایش کیفی آب ارزشیابی مهمی در بحث کیفی آب بوده و در فرایند تولید آب سالم ارزش اقتصادی دارد. هزینه های تولید و تصفیه را کاهش می دهد. نبود شبکه های جمع آوری فاضلاب و تخلیه فاضلاب های خانگی و صنعتی به منابع آب زیرزمینی و استفاده از کودهای شیمیایی جهت کشاورزی کیفیت فیزیکوشیمیایی آب را تغییر داده وتغییر کیفیت آب را ایجاد می کنند. برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی علاوه بر تغییر کیفیت آنها باعث کاهش سطح آبخوان و فرونشست زمین شده است لذا بررسی کیفیت آب های زیرزمینی از اهمیت ویژه ای ب ...