عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1298

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه، روند تراز آب زیرزمینی 33 ایستگاه پیزومتری در مقیاس ماهانه در دشت نجف آباد در دوره آماری 1391-1374 با آزمون ناپارامتری مان- ‌کندال مرتبه 1، 2 و 4 مورد بررسی قرار گرفت. برای هر سری زمانی شیب خطّ روند با استفاده از روش تخمین‌گر Sen محاسبه شد. همگنی روند تغییرات تراز آب زیرزمینی با روش وان بل و هوقس مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که در همه ایستگاه‌های نزدیک رودخانه زاینده رود تراز آب زیرزمینی (به جز ایستگاه‌شرق تیران) دارای روند منفی است. در بیش از 48 درصد ای ...

کمبود کمی و کیفی منابع آب رقابت بر سر استفاده از آب‌های با کیفیت بالا را بیشتر نموده و تمایل به استفاده بهینه از آب و یا استفاده از آبهای با کیفیت کمتر مورد توجه مصرف کنندگان در بخش کشاورزی قرار گرفته است. یکی از روش‌های مناسب و مورد توصیه برای ارزیابی اثر سطوح مختلف آبیاری نظیر پژوهش های کم آبیاری و یا اثر سطوح مختلف شوری آب آبیاری، ایجاد یک یا دو و گاهی سه خط آبپاش به موازات هم در یک مزرعه می‌باشد. اساس این روش ایجاد سطوح پیوسته کیفی آب مبتنی بر تغییر مقدار شدت پاشش آبپاش ن ...

خشکسالی یکی از پدیده‌های آب و هوایی است که بخش‌های مختلف محیطی را در طول دوره وقوع خود تحت تأثیر قرار می‌دهد. یکی از بخش‌های متأثر شده از شرایط بلند‌مدت خشکسالی منابع آب‌های زیرزمینی است که متأسفانه کمتر از سایر بخش‌ها مورد توجه قرار گرفته است‌. تحقیق حاضر با هدف رفتارسنجی کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی آبخوان دشت فسا در مقابل خشکسالی‌ انجام شده است‌. در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از شاخص بارندگی استاندارد شده (SPI) و دیگر معیار‌های مشتق شده از آن (از قبیل مجموع بزرگی خشکس ...

آبهای زیرزمینی و مدیریت منابع آب نقش کلیدی در حفظ شرایط پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک ایفا میکنند. با توجه به کمبود نمونههای مکانی، هزینه بالا و محدودیت زمانی، مدلسازی مکانی و زمانی توزیع آلودگی آبخوان ضروری بهنظر میرسد. نیترات شایعترین آلایندهی آبهای زیرزمینی بهدلیل فعالیتهای کشاورزی، شهری و صنعتی محسوب میشود؛ ورود آب با غلظت بالای نیترات به آب زیرزمینی مورد استفاده در بخش شرب میتواند سبب بروز بیماریهای خطرناکی بهویژه برای کودکان گردد. منطقهی مورد مطالعه در این تحقیق ...

جمع‌آوری آب باران در دو بخش عمده خلاصه می‌شود. اصلاح زمین بمنظور افزایش راندمان روان آب (کاهش هدر ناشی از نفوذ به زمین تبخیر و غیره) و مخزن ذخیره. اصلاح زمین بایستی به حداقل هزینه به صورت تغییر شرایط فیزیکی و شیب زمین و کاربرد مواد شیمیایی با پوششهای مختلف انجام می‌گیرد ، مخزن ذخیره باید از هدر ناشی از تبخیر آب و نفوذ به زمین در طولانی مدت جلوگیری نموده و کیفیت آب را به لحاظ فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی حفظ نماید در این مورد صرفه اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد. ...
نمایه ها:
باران | 

به دلیل اهمیت آب در حیات موجودات ضروریست ترکیب آب مصرفی همواره تحت کنترل و نظارت باشد. در این طرح پس از نمونه‌برداری از چاهها و چشمه‌های آب در مناطق مختلف شهر و حومه در فصلهای مختلف سال، این نمونه‌ها مورد آنالیز قرار می‌گیرند و مواردی همچون سختی کل، سختی کلسیم و منیزیم و سولفات ، کلرور، آمونیاک ، نیترات ، آهن و... برای هر نمونه در حد PPM اندازه‌گیری می‌شود. در نهایت این مقادیر اندازه‌گیری شده با استاندارد مجاز مقایسه می‌شود. ...
نمایه ها:
مصرف | 
املاح | 
آب | 
اراک | 

برداشت بیش از حد از آب‌های زیرزمینی دشت تایباد به منظور افزایش عملکرد محصولات و سود خالص کشاورزان، باعث افت مستمر سطح آب، منفی شدن بیلان و افزایش شدید کسری مخزن، نامطلوب شدن کیفیت آب و هجوم جبهه شوری شده است. این عوامل حاکی از لزوم مدیریت منابع آب زیرزمینی در این منطقه می‌باشد. به‌طوری که برداشت از آب زیرزمینی در حد بهینه صورت گرفته و در عین حال سود اقتصادی زارعین منطقه افزایش یابد. در این مطالعه به‌منظور مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت تایباد و تعیین مقدار برداشت بهینه از ذخایر ...

چاله اختیار آباد سال 1377 به قطر 35 متر و عمق 20 متر در شمال باختری شهر کرمان با فروکش کردن زمین بوجود آمد. این حفره در ابتدا بصورت دریاچه ای با حدود 9 متر عمق آب بود، ولی به دلیل افت تدریجی سطح آب بستر آن کاملاً خشک گردید. از طرف دیگر نبود سامانه فاضلاب شهری باعث افزایش سطح آب های زیرزمینی در کرمان شده است و بعضی بناهای تاریخی مانند مسجد جامع کرمان در معرض تخریب قرار دارند. در این مطالعه به منظور بررسی عوامل بالا آمدن سطح آب زیرزمینی شهر کرمان و رابطه آن با فروکش کردن چاله ا ...

یکی از راهکارهای مدیریتی که در دهه‌های اخیر برای پایدار از سیستم منابع آب مناطق مختلف جهان، مخصوصاً در مناطق خشک، مورد استفاده قرار می‌گیرد، بهره‌برداری تلفیقی از آب سطحی و زیرزمینی می‌باشد. در تحقیق حاضر که در منطقه نرماب استان گلستان انجام گرفت، قابلیت سفره آب زیرزمینی برای استحصال آب در شرایط تغییر در میزان آب سطحی بررسی گردید. آبخوان حوزه نرماب با استفاده از نرم‌افزار Visual Modflow 3.1 شبیه‌سازی و پس از کالیبراسیون و صحت‌سنجی مدل، با تعریف سناریوهایی و تغییر در میزان آب ...