عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 37

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رشد جمعیت در استان گلستان، منجر به افزایش فشار بیشتر بر روی منابع طبیعی و در نهایت منجر به تغییر کاربری شدید در سطح استان شده است. این تحقیق با هدف بررسی اثرات تغییر کاربری و ویلاسازی برروی برخی از شاخص‌های کیفیت خاک و آب در چهار کاربری جنگل، مرتع، کشاورزی و شهری و در دو جهت شمالی و غربی در حوضه زیارت انجام شد. برداشت نمونه‌های خاک از عمق 0تا30 سانتی‌متری برداشت و تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش اسپلیت پلات در قالب طرح کاملا تصادفی در پنج تکرار انجام شد. شاخص‌های ارزیابی کیفیت خ ...

خصوصیات کیفی آب از مولفه هایی است که ضرورت در نظر گرفتن آن در برنامه ریزی های مربوط به مدیریت منابع آب کاملاً احساس شده است. در این تحقیق به بررسی نقش کاربری اراضی بالادست بر کیفیت آب های سطحی در حوضه آبخیز سد شیرین دره پرداخته شد. این آبخیز با مساحت حدود 1704 کیلومتر مربع در شمال استان خراسان شمالی قرار دارد. در ابتدا روند تغییرات کاربری اراضی آبخیز و متغیرهای کیفیت آب از سال 1973 تا 2011 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون کای اسکوئر و شاخص ...

آبگیرهای جانبی سازه‌هایی هستند که بمنظور آبگیری و انحراف آب از رودخانه به محل مصرف بکار می‌روند. به دلیل وجود جریان ثانویه و انتقال رسوبات به ساحل داخلی رودخانه، بهترین محل آبگیری قوس خارجی رودخانه‌ها می‌باشد. بمنظور کنترل جریان و رسوب بستر ورودی به آبگیر جانبی، معمولاً در ابتدای کانال آبگیر یک آستانه (پله ورودی) نصب می‌شود، که همانند سرریز جانبی عمل می‌کند. بررسی مطالعات نشان می‌دهد که در اکثر تحقیقات انجام شده به بررسی ضریب آبگذری سرریز جانبی در مسیر مستقیم پرداخته شده و تح ...

امروزه آب به عنوان کلید توسعه، در جوامع بشری اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا کرده و کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. بویژه آنکه این کشور در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار دارد. شرایط آب و هوایی حاکم بر استان کرمانشاه و محدودیت های موجود در منابع آب زیرزمینی، بهره وری بیشتر از منابع آب های سطحی را اجتناب ناپذیر می نماید. از سوی دیگر عدم بهره برداری از پتانسیل‌ آب‌های سطحی استان، افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیازها در سنوات اخیر، باعث برداشت بی‌رویه و غیر اصولی از مناب ...

از عوامل موثر در شکل‌گیری سیلاب می‌توان به مشخصات فیزیوگرافی حوضه‌ها اشاره نمود، در این مطالعات مشخصات فیزیوگرافی شامل مساحت، محیط، شیب حوضه ، طول آبراهه و شیب آبراهه اصلی از روی نقشه‌های رقومی ارتفاعی(DEM) برای حوضه رودخانه سیمینه‌رود بدست آمده است؛ در برآورد مشخصات فیزیوگرافی از نرم افزار ArcGis استفاده گردیده است.در مطالعات هیدرولوژی، ابتدا دبی با دوره‌های بازگشت مختلف از روی ایستگاه‌های هیدرومتری برای کلیه زیرحوزه‌ها استخراج و سپس با مدلهای بارش-رواناب که ابزاری برای شبیه ...

سالانه در نقاط مختلف جهان، جان و مال بسیاری از مردم در اثر وقوع سیل به مخاطره می‌افتد. توسعه مناطق روستایی و شهری در حاشیه رودخانه‌ها، بستر و حواشی دشت‌های سیلابی بدون شناخت و توجه به شرایط هیدرولوژیکی و دینامیکی رودخانه‌ها و قسمت‌های بالادست حوزه که موجب افزایش خطر سیلاب و خسارات جانی، مالی و زیربنایی ناشی از آن می-شود، توسعه را با ناآگاهی مواجه می‌سازد. از این رو اهمیت برآورد خسارات ناشی از سیل و پهنه بندی سیلاب که کاربرد بسیاری در مدیریت دشت‌ سیلابی دارد، مشخص می‌گردد. در ...

شناخت رفتار حوزه آبریز در قبال تغییرات حاصل شده در آن لازمه اعمال مدیریت صحیح به منظور کنترل سیلاب می‌باشد. مدل‌سازی سیلاب به منظور شناسایی رفتار حوزه در مقابل اقدامات کنترل سیلاب در محل مورد نظر ضروری بوده که خود نیازمند شبیه‌سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی بالادست حوزه و شبیه‌سازی رفتار هیدرولیکی در مسیر حوزه می‌باشد. تحقیق حاضر با هدف شبیه‌سازی هیدرولوژیکی و هیدرولیکی حوزه کامه به مساحت 51/42 کیلومتر مربع در استان خراسان رضوی انجام پذیرفت. به منظور انجام این تحقیق پس از تهیه م ...

در طرح‌های آبی برآورد سیل و تحلیل فراوانی آن از ضروریات مطالعه است. اما هنگامی‌که آمار موجود کوتاه مدت و یا در محل احداث سازه ایستگاه آب‌سنجی موجود نیست این گونه تحلیل‌ها مشکل و پیچیده است. جهت برطرف کردن این مشکل استفاده از روش تحلیل منطقه‌ای سیلاب و یا استفاده از مدل‌های ریاضی جهت برآورد حداکثر آبدهی حوضه امری اجتناب ناپذیر است. هدف از این تحقیق استفاده از حداکثر آبدهی لحظه‌ای ایستگاه‌های هیدرومتری موجود در منطقه و تحلیل فراوانی وقایع سیلابی حوضه رودزرد به کمک روش گشتاورها ...

در بین بلایای طبیعی سیل, زلزله و خشک سالی بیشترین خسارات مالی و جانی را نه تنها در کشور ما بلکه در کل دنیا برجا می گذارند. به دلیل رشد روزافزون جمعیت و توسعه سریع زندگی شهری و روستایی در اراضی حاشیه ای رودخانه ها و طبیعتا افزایش تقاضا برای ایجاد کاربری های مختلف در این اراضی, متاسفانه روند تجاوز به بستر و حریم رودخانه ها و دخل و تصرف غیر مجاز در آن ها افزایش یافته است. به همین سبب شناخت حریم رودخانه ها به جهت کاهش خسارات مالی و جانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اولین گام د ...