عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از دلایل تخریب پل ها، وقوع آبشستگی موضعی در اطراف پایه هاست. روش های مختلفی برای کاهش آبشستگی وجود دارد، یکی از این روش ها، استفاده از طوق می باشد. طوق مانع از برخورد جریان پایین رونده با بستر شده و عمق آبشستگی را کاهش می دهد. در این تحقیق شکل هندسی طوق در کاهش آبشستگی در پایه ی استوانه ای بررسی گردید. آزمایشات مورد نظر در شرایط آبشستگی آب زلال انجام شد. آزمایشات در 4 سری انجام شد، که سری اول طوق مربع، سری دوم شامل طوق های نیم دایره با دنباله مستطیلی متغیر بودند. سری سوم ...

پایه پل در مسیر رودخانه، با تغییر الگوی جریان و رسوب در اطراف خود، موجب افزایش موضعی ظرفیت انتقال رسوب و در نتیجه آبشستگی می شود. با توجه به اینکه آبشستگی موضعی پایه پل می تواند موجب خسارات جدی و شکست پل شود، بررسی این پدیده یکی از مسائل مهم در مهندسی هیدرولیک می‌باشد. باوجود اینکه ماهیت جریان در رودخانه ها به ویژه در هنگام سیل، غیردائمی می باشد، تاکنون مطالعات محدودی در زمینه آبشستگی پایه پل در شرایط جریان غیردائمی انجام گرفته است. پژوهش حاضر با هدف بهبود معیارها ...

هنگامی‌که پایه‌های پل در مسیر جریان قرار می‌گیرند، تغییراتی را در میدان جریان ایجاد کرده و باعث افزایش ظرفیت انتقال رسوب می‌شوند که این امر منجر به وقوع پدیده آبشستگی موضعی اطراف سازه می‌گردد. علّت تخریب اکثر پل‌ها در جهان نیز آبشستگی بیش از حد پایه‌های آن می‌باشد. بنابراین تخمین حداکثر عمق آبشستگی اطراف پایه‌ها به منظور طراحی ایمن و اقتصادی فونداسیون پایه‌ها از اهمیت بسزائی برخوردار است. بنا به دلایل اقتصادی و ژئوتکنیکی در طراحی پایه‌های پل از گروه پایه‌ها استفاده می‌شود. در ...

در مطالعات انجام شده در مورد تخریب پل ها، سیلی که منتج به آبشستگی می شود به عنوان یکی از اصلی-ترین دلایل شکست پل ها شناخته شده است. یک روش مهندسی پذیرفته شده برای برخورد با مساله آبشستگی پایه پل، قرار دادن قطعات سنگچین در اطراف پای پل می باشد . تجربه صحرایی نشان داده است که ذرات سنگچین غالباً با گذشت زمان توسط جریان های سیلابی تخریب می شود. بنابراین توجه به افزایش پایداری سنگچین، امری ضروری به نظر می رسد و به عنوان هدف اصلی این تحقیق، مد نظر قرار گرفته است. به منظور کاهش اند ...

یکی از سازه‌های مهم هیدرولیکی پل‌ها هستند که از نظر سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی دارای اهمیت استراتژیک هستند. همه ساله شکست و تخریب‌های زیادی برای پل‌ها در دنیا و کشورمان رخ می‌دهد. یکی از دلایل اساسی تخریب پل‌ها برآورد نادرست عمق شالوده بدون توجه به مسأله‌ی فرسایش ناشی از آب‌شستگی است. برای محافظت پل‌ها در مقابل آب‌شستگی دو روش مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد. افزایش مقاومت مواد بستر در روش مستقیم و تغییر الگوی جریان در اطراف پایه در روش غیر مستقیم موجب کنترل آب‌شستگی می ...

یکی از مباحث مهم در احیاء رودخانه ها، استفاده از سازههای کنترل تراز بستر محیط زیستدوست جهت جلوگیری از افت تراز بستر و ممانعت از خسارت به سازههای احداث شده در رودخانه‌ها می‌باشد. برآورد مشخصات هندسی آب‌شستگی موضعی پایین‌دست سازههای کنترل تراز بستر در بسترهای آبرفتی برای طراحی فونداسیون و جلوگیری از تخریب این سازه ضروری میباشد. در تحقیق حاضر تاثیر پارامترهای مختلف هندسی و هیدرولیکی بر عمق حداکثر آب‌شستگی پایین‌دست سازه کنترل تراز بستر سطح شیبدار به‌صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قر ...

آبشستگی پدیده ای است که در اثر اندرکنش آب وخاک، بستر رودخانه یا سواحل دچار تغییرات شوند. این پدیده به عنوان تهدیدی بالقوه برای سازه های در مقابل جریان شناخته می شود. همواره پل های زیادی در اثر آبشستگی موضعی پایه های آن در اثر جریان آب در رودخانه ها تخریب می شوند. لذا، تعیین حداکثر عمق آبشستگی در پایه های پل از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. باتوجه به پیچیدگی فرآیند آب‌شستگی به دلیل پخش سه بعدی جریان حول پایه های پل همزمان با انتقال رسوبات و تغییر مدوام مرزهای جریان که تحلیل مسأ ...

فرسایش بستر و حمل مواد جداشده از آن به وسیله‌ی جریان آبشستگی نامیده می‌شود. آبشستگی موضعی که نوع خاصی از آبشستگی است یکی از دلایل عدم پایداری پل‌ها و در نهایت شکست آن‌ها محسوب می‌شود. به همین دلیل ارائه روش‌هایی برای کنترل و کاهش این پدیده، حائز اهمیت می‌باشد. یکی از روش‌های کاهش آبشستگی پیرامون پایه‌ و تکیه‌گاه پل‌ها، نصب یک صفحه‌ی صلب تخت کم‌ضخامت (طوقه) بر روی پایه یا تکیه‌گاه است. تاکنون مطالعه‌ی جامعی بر روی استفاده از این روش جهت محافظت تکیه‌گاه در مقابل آبشستگی صورت نگ ...

آبشکن‌ها از جمله سازه‌هایی هستند که با انحراف جریان از جداره باعث تثبیت جداره رودخانه می‌شوند. با توجه به اینکه آبشکن‌ها، عرض مفید جریان را کاهش می‌دهند، سرعت موضعی جریان افزایش یافته و باعث آبشستگی در اطراف دماغه آنها می‌شود که ممکن است پایداری سازه را به خطر اندازد. تحقیقات قبلی نشان داده است که آبشستگی در آبشکن‌های T شکل از آبشکن‌های دیگر تحت شرایط هیدرولیکی مشخص کمتر است. در این تحقیق با انجام مطالعات آزمایشگاهی اثر تغییر طول بال بالا‌دست و پایین‌دست آبشکن T شکل نامتقارن ...